2.2.06

Kust bij Elpaputih brokkelt af door Aardbeving.

Kust bij Elpaputih brokkelt af door Aardbeving. ------- (Ceram Coast near Elpaputih crumbles of by Earth Quake) -------- Sinar Harapan, 30-1-2006 ------- Reporter: Izaac Tulalessy -------- Ambon: -------- De aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter, die op zaterdag 28-1-2006, om 2.00 uur Oost Indonesische Tijd, het gehele gebied van de Provincie Maluku heeft getroffen, heeft op verschillende plaatsen geleid tot ernstige beschadiging, vooral op het Eiland Ceram. Een bewijs daarvoor zijn bijvoorbeeld de Mahu Kaap in het Onderdistrict Tehoru, waar twee huizen zijn vernield door een aardverschuiving, en het dorp Elpaputih, Onderdistrict Amahei, District Midden Molukken, waar over een afstand van 100 meter de kust is afgebrokkeld. Volgens waarneming van Sinar Harapan zijn er twee scheuren langs de kust in de buitenwijk Samasuru gelokaliseerd. Op een plaats op het strand is een scheur ontstaan, aan de zeekant waarvan het zand 50 cm gezakt is; en drie meter verderop een scheur waarbij het zand 5 meter is weggezakt, zodat op die plaats de bodem niet meer glooiend is, maar heel steil geworden is. Als gevolg van deze aardbeving, zijn alle inwoners van Elpaputih, die bestaat uit de drie wijken Samasuru, Paulohi en Pokuoloni, verleden zaterdag de bergen in gevlucht, waardoor het dagelijkse leven in Elpaputih gedurende een hele dag volledig lamgelegd is geweest. Tot zondag 29-1-2006 zijn nog veel burgers van Elpaputih niet naar huis teruggekeerd uit vrees voor naschokken. De paniek onder de burgerij van Elpaputih is volgens de Waarnemende Radjah van Elpaputih, Eliza Upessy, het gevolg van informatie, dat op deze aardbeving misschien wel een tsunami en nog ergere naschokken kunnen volgen. Bovendien is de bevolking van Elpaputih inderdaad nog steeds getraumatiseerd door de tsunami van meer dan honderd jaar geleden (1898, SGM) die het dorp Elpaputh in zee heeft opgeslokt. Door de bevolking van Maluku wordt deze historische ramp nog steeds "Het Gevaar van Ceram" genoemd. Snel in Paniek. "Dat is waardoor de bevolking zo snel in paniek raakt: de geruchten dat er een tsunami op komst is, en deze paniek wordt nog verergerd als ze zien dat de oever bij hen afbrokkelt", verklaarde Upessy". Op grond van waarneming van Sinar Harapan in het Onderdistrict Amahei, District Midden Molukken, op zondag 29-1-2006, is gebleken dat het niet alleen de bewoners van het dorp Elpaputih zijn die vluchten, e burgers uit bijna alle dorpen in het Onderdistrict Amahei zijn gevlucht naar plaatsen waar ze veilig zijn voor een mogelijke tsunami. Het Hoofd van het Geofysische Station Ambon, Benny Sipolo, heeft tegenover Sinar Harapan verklaard dat de kustafbrokkeling in de wijk Samasuru van het dorp Elpaputih samenviel met de tamelijk zware aardbeving van zaterdag 28-1-2006, om 1.58 uur precies. De Algemene Voorzitter van Central Comité van het Indonesische Rode Kruis, Mar’ie Muhammad, heeft gezegd dat hij al een instructie heeft laten uitgaan naar de Afdeling Maluku van het Rode Kruis om informatie te verspreiden over de gevaren van een aardbeving en over welke stappen de mensen moeten nemen in geval van een aardbeving. "De Provincie Maluku een gevaarlijk aardbevingsgebied, en daarom zijn er aan het Rode Kruis, Afdeling Maluku instructies gegeven om alle burgers te voorzien van informatie, in het bijzonder degenen die uit angst nog steeds op de vlucht zijn", verduidelijkte Mar’ie Muhammad op maadag 30-1-2006 tegenover Sinar Harapan in Ambon.