20.8.07

RMS vraagt Aandacht voor Brute Optreden van Anti-Terrorisme Brigade.

Verslag uit Rotterdam. ----------- (Republic of the South Moluccas (RMS) asking to pay Attention to the Brutal Behaviour of the Anti-Terrorist Brigade DENSUS 88; Report from Rotterdam) ------------ Detikcom, 10-8-2007 ------------ Reporter: Eddy Santosa. ------------- Rotterdam: -------------- De RMS vraagt aan de wereldgemeenschap om zich de mensenrechtenschendingen, die gepleegd worden door het Speciale Detachement 88 (DENSUS 88) tegen RMS-activisten in Maluku, aan te trekken. ----------------- Van een RMS-actie is verslag gedaan door een correspondent van DETIKCOM op het moment dat de RMS-activisten bij de Olympia Tribune het Voetbalstadion DE KUIP in Rotterdam aan de lange zijde wilden binnengaan. In dit stadion is op zondag 5-8-2007 het laatste duel van het ROTTERDAMSE HAVENTOURNOOI gehouden, en wel tussen FC Feyenoord en Liverpool. ---------------- De RMS-activisten voerden actie voor de poort van de Olympia Tribune door de blauw-wit-groen-rode RMS-vlag te hijsen en door spandoeken met strijdleuzen te laten zien. Maar op dat moment zeiden ze geen persverklaring klaar te hebben, en evenmin hadden ze een petitie klaar. Ze beloofden om de persverklaring per e-mail te versturen. ---------------- Deze belofte werd pas ingelost op donderdagmiddag, of op vrijdag (10-8-2007) West-Indonesische Tijd. De Initiatiefgroep Capelle heeft die toen opgestuurd. --------------- In de persverklaring zegt de Initiatiefgroep Capelle, dat de Molukse activisten, die gevangen genomen zijn in aansluiting op de gebeurtenissen van de Tjakalele-actie op de Nationale Familiedag (Harganas), na de arrestatie het brute optreden, ja zelfs mishandelingen van de Anti-Terrorisme Brigade DENSUS 88 moesten ondergaan. Ze zijn er erg ellendig aan toe. -------------- Er wordt ook verklaard dat ook al hebben de RMS-activisten in Maluku hun mening op vreedzame wijze naar voren gebracht, toch zijn ze onmiddellijk gearresteerd en door de anti-terrorisme-eenheid van de Mobiele Brigade van de Politie (BRIMOB), die speciaal voor anti-terrorismebestrijding door de USA en Indonesië is opgericht, als terroristen behandeld. Volgens de verklaring is het deze eenheid die de bewaking en de verhoren uitvoert van deze RMS-gevangenen. -------------- Vanwege deze behandeling kunnen de Molukse activisten buiten Indonesië niet stil zitten. Vanuit de USA, Australië en Nederland zijn er acties opgezet om de aandacht van de wereld te vragen voor deze ernstige mensenrechtenschendingen, die door Indonesië worden gepleegd, in het bijzonder in de Molukken. --------------- De Molukse samenleving, de gevangengenomen activisten en hun familie hopen nu op steun: op morele steun, op juridische steun en ook op andere steun voor de getroffen families. Tevens hopen zij dat de mensenrechtenschendingen in Indonesië aan de internationale gemeenschap zullen worden voorgelegd. --------------- In de verklaring wordt benadrukt dat er nu bewijzen zijn voor het bestaan van de roep om vrijheid, los van de Indonesische macht; het zijn zij daar in Maluku die deze roep doen weerklinken. En dat zal ook worden gedaan door Molukse volksgenoten in de hele wereld, om een verzekering af te geven dat het Molukse volk bestaat, en dat het een eigen geschiedenis, cultuur en volksidentiteit bezit. ---------------- In het bijzonder wil de Initiatiefgroep Capelle de gebeurtenissen van Tjakalele HARGANAS, op 29-6-2007 in Ambon, onderstrepen als een geweldige prestatie. Op deze unieke wijze hebben ze laten zien aan de President van Indonesië, die als eregast aanwezig was, en aan de hele wereld, DAT DE RMS IN MALUKU NOG BESTAAT. Aldus de verklaring van de Initiatiefgroep Capelle.