2.2.06

Is de NKRI dan toch nog te redden?

(Is the Indonesian Unitary State not past saving any longer?) -------- Groningen, 1-2-2006 -------- Er zijn al eerder doodvonnissen uitgesproken tegen Indonesische terroristen, met name tegen de plegers van de Bomaanslagen op Bali. Maar dat heeft niet zoveel indruk op ons gemaakt. In de eerste plaats was Bali een geval waarbij buitenlanders betrokken zijn; druk uit buitenland wil nog wel eens helpen bij de Indonesische regering. In de tweede plaats moeten we nog zien of de doodvonnissen worden uitgevoerd. Als je ziet hoe met de ter dood veroordeelden wordt omgegaan, dan zijn de voortekenen niet gunstig. Bij de tweede serie Bomaanslagen op Bali, vorig jaar, werden de terroristen onder zware bewaking van het veiligheidsapparaat uit Bali weggevoerd, uit vrees voor de volkswoede van de Balinezen. Wie neemt wie nu in bescherming? Maar nu worden er doodstraffen geëist in Ambon. Daar is het buitenland niet direct bij betrokken; de daders zijn Indonesiërs en de slachtoffers zijn Indonesische staatsburgers. In zulke gevallen viert de straffeloosheid hoogtij. Maar nu toch doodstrafeisen voor de Karaoke-terroristen. Is dit reden om te juichen? Laten we voorzichtig zijn, we hebben te maken met de NKRI. Eerst maar eens zien of er doodvonnissen komen en dan zien of ze ook worden uitgevoerd. En dat is lang niet het enige dat nodig is om te gebeuren. In elk geval is het ook nog een heel werk om uit te leggen hoe de vork in de steel zit, niet alleen tegenover christenen, maar ook tegenover goedwillende moslims. Het is logisch dat deze laatsten er zo langzamerhand niets meer van begrijpen. Hun is altijd verteld dat de terroristen in Maluku uit de RMS-hoek komen, en nu worden hun eigen mensen aangepakt. Zo heeft Sity Wakano, de tante van Ongen Pattimura, die de doodstraf boven het hoofd hangt, gezegd, dat het proces tegen haar neef politiek gemotiveerd is: "Dit is niet eerlijk. Waarom zijn de masterminds van de zaak 19-1-1999, die tot de onlusten in Maluku hebben geleid, niet gepakt en gevonnist? En wat gebeurt er met degenen die het Gouverneurskantoor en de gebouwen van het stadsparlement in brand hebben gestoken? Waarom zijn zij niet gearresteerd en berecht?" (Two Maluku Terror Suspects could get Firing Squad; The Jakarta Post, 1-2-2006). Niet alleen het FKM verwijt de NKRI-autoriteiten, dat de rechtsgang in Indonesië politiek gekleurd is. Moslims maken die verwijten nu ook al. Wat betreft het terrorisme in Indonesië leidt het spoor steeds meer naar de Indonesische staat: Indonesisch staatsterrorisme. De dader is de NKRI zelf. Is de NKRI dan nog wel te redden? Als ze niet echt een onafhankelijk onderzoek toestaat, wat christenen en moslims willen, en bereid zijn de consequenties uit te trekken, dan is de redding voor de NKRI ver te zoeken. Geeft niet, zonder de NKRI kunnen de volkeren van Indonesië en West-Melanesië veel gelukkiger zijn. Maar misschien, heel misschien komt de NKRI tot inkeer; dat zou kunnen. Daarvoor is in elk geval nodig: De echte terroristen pakken en berechten; dat gebeurt nu misschien al een beetje. Onschuldige RMS-ers(die alleen maar hun mening zeggen) niet de gevangenis zetten of laten; dat moet nog. Een onafhankelijk onderzoek naar de kerusuhan laten uitvoeren(zoals het VN-Rapport over Oost Timor); daartoe is de NKRI (nog) niet bereid; logisch! De NKRI is er dus nog lang niet. Recht, Morele Integriteit en Waarheidsvinding, dat is waar alles om draait! Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. Tegen de Daders van de Beschieting in Karaoke Villa de Doodstraf geëist. Liputan6.com: 31-1-2006 Reporters: Sahlan Heluth en Juhri Samanery. Tegen de daders van het schietincident in Karaoke Villa in Hatiwe Besar-Ambon-Maluku, Ongen Pattimura en Fatur, is de doodstraf geëist, omdat ze drie mensen hebben gedood. De familie van de twee aangeklaagden leefden zich uit in hysterisch geschreeuw (foto). Ambon: De rechtszaak van het schietincident in Karaoke Villa in Hatiwe Besar, Onderdistrict Baguala, Ambon-Stad, was in behandeling voor de Rechtbank van Ambon, Maluku op maandag 30-1-2006. De gedaagden Ongen Pattimura en Fatur zijn in overtreding tegen de Anti-Terrorime Wet, Nr. 15 van het jaar 2003. De Officier van Justitie Arsad Masri heeft tegen het tweetal de doodstraf geëist. De zitting in deze zaak werd opgeluisterd met een demonstratie van vrienden van de gedaagden. Zij verwierpen het feit dat Ongen en Fatur onder de Anti-Terrorisme Wet vallen. De hoofden raakten verhit toen zij vernamen dat de doodstraf geëist wordt. De familie van de gedaagden begon toen hysterisch te schreeuwen. Na afloop van de rechtszitting kregen Ongen en Fatur een strenge bewaking, evenals Arsad Masri. Dit werd gedaan om te voorkomen dat er ongewenste dingen zouden gebeuren. De beschieting in Karaoke Villa heeft zich midden februari vorig jaar voorgedaan. Bij dit incident zijn drie mensen omgekomen, waaronder de gastheer van het café, en ook bezoekers.