12.9.06

PERSVERKLARING

van de Zuid-Molukse Regering in Ballingschap Rotterdam, 8 september 2006
De Zuid-Molukse regering in ballingschap heeft met verontwaardiging kennis genomen van de uitspraken van de nieuwe Indonesische ambassadeur, de heer J.E. Habibie, in het programma Netwerk (donderdag 7 september 2006). ----------------------------------------------- De Zuid-Molukse regering in ballingschap is van mening dat de uitspraken van de heer Habibie weinig constructief zijn en niet getuigen van kennis van de werkelijkheid en van de feiten. Het effect van zijn woorden zal alleen maar leiden tot onnodige polarisatie en toenemende verontwaardiging binnen de Zuid-Molukse gemeenschap jegens de Indonesische regering. ----------------------------------------------- De afgelopen jaren hebben de Zuid-Molukse regering in ballingschap en de vorige ambassadeur de heer Muhamad Jusuf in een positieve sfeer voorzichtige informele stappen gezet richting een dialoog over een vreedzame oplossing voor het RMS-RI conflict. De uitspraken van de heer Habibie zetten deze ingeslagen weg onnodig onder zware druk. ----------------------------------------------- De Zuid-Molukse regering in ballingschap verzoekt de ambassadeur Habibie zijn woorden terug te nemen dan wel beter te nuanceren. Tot slot roept de Zuid-Molukse regering in ballingschap ambassadeur Habibie op tot een open kennismakingsgesprek op korte termijn na zijn aankomst in Nederland. ---------------------------------------------- Namens de Zuid-Molukse Regering in Ballingschap ---------------------------------------------- Drs. F.J.L. Tutuhatunewa President