10.7.07

MEDEDELINGEN

PRESIDIUM FRONT VOOR DE SOEVEREINITEIT VAN MALUKU (FKM) voor de REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS) ----------------------------------------------------------------- Ambon, 9 Juli 2007 MEDEDELINGEN ------------------------ Aan het Molukse Alfoerse volk waar ook ter wereld maken wij het volgende bekend: ------------------------- 1. De Mobiele Brigade Detachement 88 (Anti-Terreur eenheid) is onlangs Negeri Aboru binnengevallen en heeft 5 RMS-activisten gevangen genomen. Eén van hen, genaamd NUS MALAWAU, is onderweg van Aboru naar Ambon doodgeslagen. Zijn lichaam is in een jutezak gestopt, aan een anker vastgemaakt en vervolgens in zee gedumpt. De autoriteiten van de éénheidsstaat Indonesië (NKRI) hebben de media gemanipuleerd met het bericht dat betrokkene is ontkomen toen de speedboot water maakte en in zee begon te zinken. De berichtgeving van de Indonesische autoriteiten is bedoeld om de ware toedracht te verdoezelen, namelijk het begaan van misdaden tegen gewone burgers en het schenden van mensenrechten. ----------------------- 2. De gevangen genomen RMS-activisten worden nog steeds gemarteld, zij worden met ijzeren staven, triplex planken, rubberen staven geslagen, vertrapt, met de vuist geslagen, uitgescholden, ’s nachts gedompeld in een bak met koud water en vervolgens moeten zij nog andere sadistische martelingen ondergaan. Als gevolg van de ernstige mishandelingen moet een aantal van hen worden verpleegd in het ziekenhuis. ------------------------ 3. Tot nu toe worden familieleden, geestelijken, medische hulpverleners en advocaten niet toegelaten tot de gevangen. ----------------------- Opdat de hele wereld dit onbeschaafde optreden van de autoriteiten van de éénheidsstaat Indonesië (NKRI) kritisch en nauwkeurig kan volgen zijn de volgende stappen noodzakelijk: ---------------------- a. Bij de Secretaris-Generaal van de VN aan te dringen een team van de VN af te vaardigen om een onderzoek in te stellen naar de gepleegde mensenrechtenschendingen; b. Bij de Secretaris-Generaal van de VN aan te dringen om een team van de VN af te vaardigen om de rechtsgang tegen de RMS gevangenen te monitoren. ----------------------- Tot zover dan deze mededelingen, afkomstig van de leiding van de strijd in het Vaderland. ----------------------- Namens het Molukse Volk dat nog steeds strijd voert, ---------------------- Presidium FKM untuk RMS --------------------- Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur --------------------- Contact & Info Woordvoerder van de Voorzitter van het Presidium FKM voor de RMS, Ambon-Maluku Email: pusakaraja@hotmail.com ; alifuru@casema.nl