15.7.07

VERKLARING VAN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN 12 juli 2007

-------------
Pemerintah Republik Maluku Selatan Government of the Republic of the South-Moluccas -------------- 'TJAKALELE-RMS' -------------- Op 29 juni 2007 hebben RMS-aanhangers een 'TJAKALELE-RMS' opgevoerd met de RMS-vlag in de hand op vijf meter afstand van de Indonesische president Yudhoyono. De feestelijke HARGANAS 2007 (Hari Keluarga Nasional/De Nationale Dag van het Gezin) is voor president Yudhoyono veranderd in een nachtmerrie genaamd HARTRANAS 2007 (Hari Trauma Nasional / De Dag van de Nationale Trauma). --------------- De Regering van de Republiek der Zuid-Molukken (hierna:RMS-regering) verklaart naar aanleiding hiervan het volgende: ---------------- 1. De aanloop naar de gebeurtenissen - Enkele dagen voor 29 juni kreeg de RMS-regering al bericht dat er iets stond te gebeuren op Ambon in verband met de komst van president Yudhoyono. Achteraf bleek dat veel meer mensen binnen onze gelederen hetzelfde bericht kregen. De actie werd uitgevoerd in opdracht van de heer Alex Manuputty die momenteel woonachtig is in Amerika. De heer Manuputty is de voormalige leider van het FKM en noemt zich thans leider van de zogenaamde 'Pemerintah Transisi'. Tot op vandaag is de betrokkenheid van de heer Manuputty slechts beperkt gebleven tot het verstrekken van de opdracht. Op 22 juni werden te Benteng di Atas zeven RMS-aanhangers gearresteerd die van plan waren enkele honderden RMS-vlaggen te hijsen ter verwelkoming van de Indonesische president op bezet RMS-grondgebied. Onder hen bevond zich o.a. een zekere bung Daan Malawauw (61 jr.) -------------------- 2. De TJAKALELE-RMS - Op 29 juni vond op de Lapangan Merdeka de verrassende en inmiddels beruchte TJAKALELE-RMS plaats voor de ogen van president Yudhoyono en de vele binnenlandse en buitenlandse gasten, waaronder een tiental ambassadeurs. Onze mensen wilden hiermee op vreedzame wijze de wereld tonen dat de RMS nog steeds leeft en dat het volk van de Zuid-Molukken haar vrijheid blijft terugeisen. Zoals inmiddels bekend reageerde de Indonesische bezetter met ongekende wreedheid. President Yudhoyono gaf opdracht op de RMS-aanhangers keihard aan te pakken. Ze zijn op de bases van politie en leger te TANTUI en PERIGI LIMA op beestachtige manier mishandeld en moeten naakt in hun cel verblijven. Velen van hen hebben inwendige verwondingen, kneuzingen en bloedingen. In deze conditie moeten ze op de grond slapen. Niemand van hen heeft tot nu toe medische zorg of voldoende eten en drinken ontvangen van de TNI, POLRI en DENSUS die hen deze mishandelingen hebben toegebracht. Tussen 29 juni en 11 juli is hen alle bezoek van familie of advocaten geweigerd. Iedereen werd bij de ingang van de gevangenis weggestuurd. Na hun arrestatie volgden andere arrestaties: twee RMS-activisten uit Galala die de RMS-vlag hebben gehesen, een persoon die met de RMS-kleuren rond zijn pols liep waarvan hij niet wist dat het de RMS-kleuren waren, twee ambtenaren die verdacht werden van betrokkenheid. De complete namenlijst volgt hieronder. ------------- 3. Reacties in Nederland --------------------- 1. RMS-regering - De RMS-regering heeft naar aanleiding van deze gebeurtenis op 29 juni een Nederlandstalige en een Engelstalige Persverklaring verstuurd naar de Nederlandse en internationale pers en naar NGO's als Amnesty International en Human Rights Watch. Zoals te verwachten was van de Nederlandse media werd geen aandacht besteed aan ons bericht. Ook heeft de RMS-regering de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een brief gestuurd en hem gewezen op de schending van de Mensenrechten door de TNI en De POLRI. Ook de Nederlandse regering hult zich zoals te verwachten was tot op heden in stilzwijgen. Bij navraag in Ambon bleek dat er geen nazorg was geregeld voor de gevangen genomen RMS-ers. De RMS-regering heeft hierop besloten de volledige verantwoordelijkheid voor deze actie en voor de zorg van deze mensen op zich te nemen. Een hulpverzoek uit Ambon aan de RMS-regering om financiële ondersteuning t.b.v. medicatie is inmiddels gehonoreerd. -------------- 2. Perintis Aksi Kilat (PAK)- Op zondag 1 juli hebben vertegenwoordigers van de Gerakan Rajat Refolusioner Nunusaku (GRRN) en Recht op Vrijheid, tezamen met enkele tientallen Sukarela2 RMS (Vrijwilligers) uit het hele land in Barneveld een spoedbijeenkomst belegd om zich te beraden op de ontstane situatie. Er werd een lijst van actiepunten opgesteld om binnen Nederland en internationaal aandacht te vragen voor het lot van onze mensen op Ambon. [- Hiervoor verwijzen wij naar hun mededelingen via Maluku forumpagina etc. Binnenkort worden alle activiteiten van PAK op de website van de RMS-regering geplaatst. - ] Op dinsdag 3 juli heeft PAK een delegatie afgevaardigd naar het overleg dat de RMS-regering reeds had gepland met de voorzitters van de samenwerkende politieke organisaties te Amersfoort (het zogenaamde Voorzittersoverleg). ----------- 3. Overleg AMERSFOORT - Tijdens deze bijeenkomst hebben alle aanwezigen het volgende besloten: --------- 3.1 De RMS-regering neemt alle verantwoordelijkheid voor de TJAKALELE-RMS en voor de gevolgen voor onze mensen die het hebben uitgevoerd. -----------
3.2. Alle organisaties werken samen en onder leiding en verantwoordelijkheid van de RMS-regering. ---------
3.3. Alle vreedzame acties en overige publiciteitsacties naar buiten toe die worden uitgevoerd door een van de deelnemende organisaties gebeurt in naam of in opdracht van de RMS- regering. Hiertoe worden de betrokkenen in voorkomende gevallen expliciet gemandateerd. Voorbeeld is de Picketline-actie op woensdag 4 juli voor de Indonesische ambassade en de aanbieding van een protestbrief van de RMS-regering door vertegenwoordigers van PAK aan president Yudhoyono via ambassadeur Funny Habibie. -----------
3.4. De rajat wordt geïnformeerd via een MENA MURIA SPECIALE EDITIE, de WEBSITE van de RMS-regering en via een RAPAT KILAT. Deze Rapat Kilat wordt gehouden op zaterdag 21 Juli in Wierden. Gebouw Stg.Kandjoli, Jan Jansweg 69A, om 13.00 uur. ---------- NB: Er wordt bij de deur entree geheven ten behoeve van de hulpverlening aan onze mensen in de gevangenis. ----------- 3.5. De kerkelijke gemeenten en de Classisbesturen van alle kerken worden door de Pemerintah aangeschreven. (Besluit overleg Amsterdam, 11 juli) ------------
3.6. Ook de wijkraden en stichtingen worden door de Pemerintah aangeschreven i.v.m. met een financiële actie in de wijken. De RMS -regering vraagt van elk gezin een bijdrage van € 20,-. (Besluit overleg Amsterdam, 11 juli) ------------- 4. Recente acties : ----------- 4.1 Twee vertegenwoordigers van FKMCPR hebben zaterdag 8 juli 2007 de RMS-vlag ontvouwd op een korvet van de Indonesische Marine, genaamd DIPONEGORO. Ze werden gearresteerd en werden pas na 4 uren vrijgelaten. Hun actie is te zien op YOUTUBE. ------------------- 4.2. E-mailactie en HYVES: PAK heeft opgeroepen tot een e-mailactie naar president Yudhoyono en de vertegenwoordiger van de VN die momenteel Indonesië bezoekt. ------------ 5. Komende acties van PAK: ----------- 5.1 Demonstratie Den Haag - PAK organiseert op vrijdag 13 juli een vreedzame demonstatie in Den Haag. De demonstratie start vanaf het Malieveld om 13.00 uur. Iedereen wordt verzocht aanwezig te zijn tussen 12.00 en 13.00 uur. Wij roepen iedereen op om te komen om onze mensen in de gevangenis een hart onder de riem te steken en de wereld te wijzen op de schending van de mensenrechten in ons bezet vaderland. -----------
5.2 DE RMS-REGERING VERZOEKT MET KLEM OM VREEDZAAM TE DEMONSTREREN ! Demonstraties die niet vreedzaam zijn schaden de RMS-strijd ! Een ieder die met opzet niet vreedzaam wil demonstreren wil met opzet de RMS-strijd schade toebrengen ! ------------- 5.3 TJAKALELE-RMS in Moordrecht: PAK organiseert binnenkort een 'TJAKALELE-RMS'-dag in Moordrecht. Wij roepen iedereen op hier massaal gehoor aan te geven. Nadere informatie volgt. -------------- Tot slot vraagt de RMS-regering alle RMS-aanhangers klaar te staan met alle mogelijke financiële, materiële en morele hulp die ze kunnen bieden. Onze mensen verkeren in grote moeilijkheden. Er is dringend hulp geboden en het zal iedereen duidelijk zijn dat wij hier we heel veel mensen en middelen voor nodig hebben. ---------------- Wij, en in het bijzonder alle gevangen RMS-ers, rekenen op u allen ! Selamat Berdjuang !!! ------------------- MALUKU PASTI MERDEKA !!! ------ MENA !!! - MURIA !!! ------------------ Hoogachtend, namens de Regering van de Republiek der Zuid-Molukken ----------------- Mr. J. G. Wattilete Wakil-Kepala Negara