2.2.06

Dr. Thomas Wainggai en Dr. Chris Soumokil

(Papuans and Moluccan both of them have their Highly Educated National Leaders, who have in common being murdered by the NKRI colonial Regime) ------ Groningen, 2-2-2006 ------ De Papua’s hebben ook hun hooggeleerde leider van de vrijheidsstrijd, zoals de Molukkers hun dr. Soumokil hoogachten. Dr. Thomas Wainggai heeft zijn universitaire opleiding in Japan genoten. Wij mogen veilig aannemen dat ook hij door het imperialistische, kolonialistische bezettingsregiem van de NKRI is vermoord. Niet alleen de Molukkers maar evenzeer de Papua’s worden door de Indonesisch regeringsmaffia beroofd van hun beste mensen. Op het eerste gezicht lijkt er een groot verschil tussen deze twee hooggeleerde verzetsleiders. Dr. Soumokil heeft een defensieve militaire strijd geleid, en dr. Wainggai heeft zich beperkt tot geweldloze middelen. Hij is veroordeeld voor een vlaghijsing. Opmerkelijk is dat Molukkers later deze geweldloze strijdmethode hebben overgenomen, met name het FKM. Waar dr. Soumokil geen succes had met de RMS-strijd heeft dr. Wainggai het met vreedzame middelen evenmin succes gehad, omdat hij net zo als dr. Soumokil door de wereldgemeenschap in de steek was gelaten. Het FKM heeft de methode van dr. Wainggai weer opgepakt, maar in andere omstandigheden, namelijk in de reformasi-tijd. Maar ook hun hoop dat de wereld nu wel zou luisteren bleek een illusie, en het FKM is nu ook weer ondergronds. Het verschil tussen het FKM enerzijds en dr. Soumokil en dr. Wainggai anderzijds is, dat er nog geen FKM-leider door het NKRI-regiem vermoord is. De verschillen lijken groot, maar zijn waarschijnlijk voornamelijk bepaald door de wisselende omstandigheden. Dr. Soumokil gebruikte in de jaren 50 de militaire methode, omdat dat in die tijd de enige methode leek om door de wereldgemeenschap serieus genomen te worden. Als dr. Wainggai in die tijd geleefd zou hebben, zou hij dat waarschijnlijk ook zo gedaan hebben. Dr. Wainggai heeft het juist op een andere manier gedaan omdat hij geleerd heeft van de ervaringen van mensen als dr. Soumokil. Evenzo zou dr. Soumokil ook geweldloze methoden gebruikt hebben als hij later geleefd had. Papua’s en Molukkers weten nu dat zowel de (militaire) methode van dr. Soumokil, als de (geweldloze) methode van dr. Wainggai niet werken. Zowel Papua’s als Molukkers weten nu uit eigen ervaring dar er niks werkt als het volk niet als een eenheid naar buiten treedt. Molukkers en Papua’s zijn als Melanesische volken van nature versnipperd. Beiden zijn ze zich er nu van bewust dat daar het hoofdprobleem ligt. Het onderdrukkende regiem van de Republiek Indonesië is voor beide volken een harde leerschool. Papua’s zijn tot elkaar veroordeeld en leven daar ook naar, en dat is zichtbaar in hun diplomatieke activiteiten. En de RMS-regering ziet dit nu ook in, en heeft MOLUKSE NATION-BUILDING nu als een speerpunt van haar politieke beleid gekozen. Zo werkt de leerschool van de geschiedenis. Zo komen we verder, Papua’s en Molukkers, ouderen en jongeren. Vroegere leiders, die geen successen konden boeken worden niet verguisd, maar als helden vereerd, en we zijn dankbaar dat zij voor ons de historische kastanjes uit het vuur gehaald hebben. We kopiëren hun werk niet, maar we zetten het voort met meer effectiviteit. Dat is onze historische plicht. Molukkers kunnen niet zonder de nagedachtenis van dr. Soumokil, en Papua’s niet zonder die van dr. Wainggai.