15.4.06

Arrestatie dreigt voor alle FKM/RMS-Activisten in Tanah Air Maluku

Tanah Air MalukuDate: Sat, 15 Apr 2006 01:47:24 +0200 -------- Arrestatie dreigt voor alle FKM/RMS-Activisten in Tanah Air Maluku. ------- (Arrest and Inprisonment imminent for all FKM/RMS Activists in the Moluccan Fatherland). ------- Ambon, 14-4-2006 ------- DAGELIJKS BESTUUR VAN HET PRESIDIUM VAN HET FRONT VOOR DE SOEVERENITEIT VAN MALUKU VOOR DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN(FKM/RMS) ACTUELE BERICHTEN TER KENNISGEVING VAN DE HELE MOLUKSE GEMEENSCHAP EN MOLUKSE POLITIEKE ORGANISATIES IN NEDERLAND. --------- Volgens berichten die we hebben ontvangen van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS in Tanah Air Maluku zullen aan de vooravond van de 56-ste verjaardag van de RMS, op 25-4-2006, de leiders van het FKM/RMS en alle activisten van de FKM/RMS door het veiligheidsapparaat van de NKRI(TNI/POLRI) worden gearresteerd; dat zal plaatshebben op ongeveer 20 april aanstaande. ------- In ditzelfde kader zal ook het dorp Aboru, Eiland Haruku, dat te boek staat als een RMS-bolwerk, van de buitenwereld worden afgesloten door de TNI/POLRI. ------- Als het inderdaad gebeurt dat de FKM/RMS-activisten worden gevangengenomen, dan zullen ze zeker zwaar mishandeld worden door de politie en het leger. Dit is de ervaring van de activisten die al eerder door politie en leger van de NKRI zijn gearresteerd; tijdens de gevangenschap worden zij altijd mishandeld. -------- De in de eerste alinea van deze brief genoemde berichten van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS zijn al gerapporteerd aan het Internationale Rode Kruis. -------- De houding van de NKRI tegenover de RMS-activisten vallen onder de categorie SCHENDING VAN HET RECHT OP VRIJHEID EN VRIJE MENINGSUITING en van de mensenrechten. Dit moet gerapporteerd worden aan alle nationale en internationale instellingen(die van Mensenrechten, enz.), aan de Nederlandse regering, en aan de vertegenwoordigers van soevereine staten in Nederland. -------- Daarom wordt aan de RMS-Noodregering in Ballingschap, en aan alle Molukse politieke organisaties in Nederland, verzocht onmiddellijk iets te ondernemen ter bescherming van de FKM/RMS-activisten in Tanah Air voor de wreedheden van de NKRI-regering en haar handlangers. ------- Tenslotte wordt aan de leiders in de RMS-strijd ook gevraagd om onmiddellijk hun krachten te bundelen om met spoed de soevereiniteit van Land en Volk van Zuid-Molukken terug te pakken, zodat wij zo snel mogelijk bevrijd zijn van de koloniale bezetting van de NKRI. ------ Hoop en Verwachting van het Volk in het Vaderland Maluku. ------ De strijders en het volk in het vaderland hopen en verwachten dat de herdenkingplechtigheden op de 56-ste verjaardag van de RMS, op 25-4-2006, benut zullen worden als een passend moment om de wereld op schokkende wijze te bewegen om de NKRI te doen beseffen dat ze onmiddellijk de soevereiniteit van Land en Volk van de RMS moet teruggeven aan de wettige eigenaren. ------- Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS. Email: pusakaraja@hotmail.com Tel: 06-23307474