19.4.06

Politie moet Mensen van Buiten in de Gaten houden i.v.m. RMS-Verjaardag

Politie moet Mensen van Buiten in de Gaten houden i.v.m. RMS-Verjaardag -------- (Police Orders to watch out for Foreigners in Connection with RMS-Birthday) -------- KOMPAS, 11-4-2006 ---------- Ambon: Aan de vooravond van de verjaardag van de Republiek der Zuid-Molukken(RMS) op aanstaande 25 april neemt de politie van Maluku strengere veiligheidsmaatregelen, vooral tegenover mensen van buiten. Veiligheidsverstoringen op de RMS-verjaardag zijn de laatste twee jaar deels uitgevoerd door mensen, die van buiten Maluku gekomen zijn om onrust te zaaien. Het Hoofd van Politie van het Ressort Ambon/Lease, Adjunct Groot-Commissaris Leonidas Braksan van Ambon heeft op dinsdag 11 april gezegd dat op grond van waarnemingen te velde is komen vast te staan dat een aantal personen van buiten Maluku al Ambon beginnen binnen te komen. Het zijn mensen van buiten Maluku, maar ook Molukkers die op dit moment buiten Maluku wonen, vooral in Jakarta. Op grond van ervaringen in de jaren 2004 en 2005 maken mensen van buiten Maluku gebruik van het moment van de RMS-verjaardag om in Maluku de veiligheidsconditie te ondermijnen. Een deel van de demonstranten en hijsers van de RMS-vlag op 25 april 2004 waren FKM/RMS-sympathisanten uit Jakarta. Acties om de bevolking te provoceren hebben al plaatsgevonden. Volgens Braksan zijn dit soort acties al zichtbaar in verscheidene ruzies tussen burgers in Ambon gedurende de maand april tot nu toe, waarvan in het geheel niet duidelijk is waar het over gaat, en ook in de ruzies tussen TNI-militairen en politieagenten, enige tijd terug. Braksan vraagt de bevolking om zich meer te bekommeren om hun omgeving, door pas van buiten aangekomen mensen in de gaten te houden. Bovendien zal de politie bij tijd en wijle op bepaalde plaatsen razzia’s houden. -------------- Bron: www.geocities.com/lokkie2005 ; MENJELANG HUT RMS, POLISI MEWASPADAI ORANG ASING.