9.8.06

Actie Molukse Politieke Gevangenen Wassenaar, 17-8-2006

(Action for the Benefit of Moluccan Political Prisoners, Wassenaar-NL, 17-8-2006) ---------------------------------------------------------------- (VOORAANKONDIGING) --------------------------------------------------------------- Groningen, 8-8-2006 --------------------------------------------------------------- Het ACTIE COMITÉ MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN organiseert op de 61-ste Indonesische Nationale Dag: 17 augustus 2006, een actie ten bate van de Molukse Politieke Gevangenen(MPG) op Ambon en op Java. Er zullen RMS-vlaggen worden getoond, ballonnen met ballonkaartjes (met gegevens over de MPG's) worden opgelaten, ballonkaartjes uitgedeeld aan het publiek, en er zal aan de Indonesische Ambassadeur een PETITIE worden aangeboden, waarin de onmiddellijke vrijlating wordt geëist van alle Molukse Politieke Gevangenen. Deze actie zal worden toegespitst op de meest recente MPG: NJONJA POPPY HOGENDORP. --------------------------------------------------------------- Het ACMPG nodigt iedereen uit om aan de actie deel te nemen. Niet alleen Uw aanwezigheid is belangrijk, ook Uw assistentie voor het goed laten verlopen van de Ballonnenactie. --------------------------------------------------------------- Ook de pers zal worden uitgenodigd. --------------------------------------------------------------- Wij verzamelen op PLEIN KERKEHOUT, tegenover de Residentie van de Indonesische Ambassadeur, aan de oostkant van de Rijksstraatweg(N44), tussen het Haagse Malieveld en Wassenaar. Vandaar is er een tunnel onder de N44. Wij zullen actie voeren VAN 12.00 TOT 15.00 UUR. --------------------------------------------------------------- Neemt U alvast voor donderdag 17 augustus aanstaande een vrije dag op en kom dan met Uw RMS-vlag naar Wassenaar. --------------------------------------------------------------- Voor nadere informatie: T. van 't Foort; Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl . -------------------------------------------------------------- Tot ziens in Wassenaar en SELAMAR BERAKSI, Namens het Actie Comité Molukse Politieke Gevangenen, dat samenwerkt met een achttal Molukse politieke en rechtsorganisaties, en als volgt is samengesteld: -------------------------------------------------------------- Nico Souissa, Culemborg(Homeland Mission) -------------------------------------------------------------- Theo Tuankotta, Capelle a/d IJssel (Woordvoerder FKM/RMS-Ambon) -------------------------------------------------------------- Martina van 't Foort-Sopacua, Groningen (Gerakan Maluku) -------------------------------------------------------------- Tijmen van 't Foort, Groningen (Gerakan Maluku), -------------------------------------------------------------- Octavio Luhulima, Amsterdam (LIMA5.NET) -------------------------------------------------------------- Maurice de Lange, Groningen (Molukse Jongeren). -------------------------------------------------------------- Tijmen van 't Foort (Secr. ACMPG)