12.6.06

Gezocht: OR-en in multiculturele organisaties

Beste collega's, -------- ABVAKABO FNV is op zoek naar leden van ondernemingsraden in organisaties met een multicultureel personeelsbestand. Het is debedoeling om een portrettenserie te maken, waarin successen endilemma's zichtbaar worden gemaakt. ----------- Meer organisaties dan ooit tevoren, zowel in de profit als de non-profit, hebben tegenwoordig een multicultureel personeelsbestand.Opveel plekken vertaalt dit zich ook in de samenstelling van de OR. Hoeisdit veranderingsproces verlopen? Wat betekent het voor de agenda en de wijze van werken van de OR? Vraagt het om specifieke aandacht ofaanpakvan OR-en voor bekende vraagstukken, bijvoorbeeld rond arbeidstijden,werving en selectie, arbo en verzuim? Hoe gaat de OR zelf intern om metdeze multiculturele diversiteit? ------------- ABVAKABO FNV is betrokken bij het project Breed InitiatiefMaatschappelijke Binding. Vanuit dit project willen we werken aan eenportrettenserie van multiculturele OR-en die hier (actief) mee bezig zijn. Doel is het zichtbaar maken van zowel hun successen alsdilemma's. Zo willen we andere OR-en, die te maken hebben metdezelfde veranderingen in hun organisatie, voeden en stimuleren.Voornemen is om deze publicatie te laten verschijnen in het najaar van 2006. ------------ ABVAKABO FNV komt daarom graag in contact met multiculturele OR-en inmulticulturele organisaties.Suggesties (met naam bedrijf, contactpersoon OR, e-mailadres entelefoonnummer) kunnen per e-mail worden doorgegeven aan: mdekker@abvakabo.nl. Hier kan ook meer informatie worden verkregen.Alle suggesties en verzoeken worden vertrouwelijk behandeld. ------------- Met vriendelijke groet,Hanan Jagoubi Beleidsmedewerker Diversiteit