5.6.06

Oproep van Semmy Waileruny

PIMPINAN HARIAN PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS ------- Ambon, 2 Juni 2006 ------ OPROEP Aan De leiding en leden van de Molukse politieke- en maatschappelijke organisaties en het Molukse- Alfoerse volk in Nederland. -------- Op basis van de volgende overwegingen, --------- 1. Dat de strijd van het Molukse-Alfoerse volk en de Staat Republiek der Zuid-Molukken (RMS) voor het teruggave van haar soevereiniteit, die door de wrede Indonesische koloniale overheerser met militair geweld is ontnomen, moet met verschillende methodes op verschillende plaatsen doorgaan om de internationale instellingen en de regeringen van de soevereine staten te bewegen om bij Indonesië dringend aan te dringen de koloniale onderdrukking van het Molukse volk in haar eigen land onmiddellijk te beëindigen; de vrijheid en de soevereiniteit van het Molukse volk is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wereldgemeenschap; ------- 2. Dat alle ogen op dit ogenblik gericht zijn op Duitsland, want daar vindt het Wereldkampioenschap (WK) Voetbal 2006 plaats; dit is een uitzonderlijke gelegenheid voor het Molukse-Alfoerse volk om haar vrijheidsstrijd bekend te maken en de misdadigheden en wreedheden van Indonesië jegens het Molukse volk, die tot nu toe heel sluw worden verhuld, openbaar te maken; ---------- roept het Presidium van het FKM-RMS het Molukse-Alfoerse volk in Nederland op een demonstratie en andere activiteiten te organiseren opdat: -------- 1. De VN haar verantwoordelijkheid neemt en de terugave van de soevereiniteit van de RMS afwikkelt; ---------- 2. De VN bij de Indonesische regering aandringt om alle RMS politieke gevangen onmiddellijk zonder voorwaarden in vrijheid te stellen; ---------- 3. De VN onmiddellijk een neutrale onderzoekscommissie in het leven dient te roepen vanwege de verschillende gewelddadigheden en de schending van de mensenrechten, die door Indonesië sinds 1950 zijn begaan jegens het Molukse volk; ------------ 4. De VN noodzakelijke stappen dient te ondernemen, in de vorm van sancties, tegen Indonesië. ------------ Tot zover dan deze oproep, die als handvat gebruikt kan worden door het Molukse-Alfoerse volk bij het uitvoeren van haar activiteiten. ----------- Namens het Moluks-Alfoerse volk dat nog steeds vecht voor haar vrijheid, ---------- Mr. SEMMY WAILERUNY, Voorzitter Presidium van het FKM-RMS ----------- Woordvoerder van de Voorzitter van het Presidium FKM-RMS Email: alifuru@casema.nl Tel. 06-23307474 Fax +31 (0) 84 759.0162