18.5.06

Timor voor de Timorezen.

Timor voor de Timorezen. (Timor for the Timorese) Groningen, 17-9-2006 Het kolonialisme heeft in Melanesië veel overhoop gehaald. Grenzen zijn getrokken dwars door nationale gebieden heen: Papua(W. Papua en PNG), Solomons Eil.(Solomons Eil. en Bougainville-Noord-Solomons), Timor(O.Timor en W. Timor). En alsof dat nog niet genoeg is, is nu de NKRI druk bezig in het door haar gekoloniseerde deel van Melanesië de provincies op te splitsen(Maluku(N. Maluku en Maluku) en W. Papua(W. Papua-Jayapura en W. Irian Jaya-Manokwari). In Timor zijn er groepen die dit niet langer meer accepteren. Om de scheefgegroeide historische lijnen weer recht te trekken, streven ze naar een staat met de veelbetekenende naam Groot-Timor. Een nieuwe kopzorg voor de Indonesische Eenheidsstaat, die zo erg gefixeerd is op zijn territoriale integriteit. Zie onderstaand artikel. Selamat Berdjuang. ----------- Indonesische Leger voorbereid op Stichting Staat Groot-Timor. TEMPO INTERAKTIF; 16-5-2006 ------ Reporter: Jems de Fortuna. ---------- Kupang:Er wordt in het District Belu, in het grensgebied van de Provincie NTT(Nusa Tenggara Timur-Kupang)weer gepraat over de stichting van de Staat Groot-Timor. Het Nationale Leger van Indonesië(TNI)neemt deze zaak zeer serieus en is van plan om in het zuidelijke deel van het District Belu twee compagnie-eenheden te stationeren. Dit gebied is naar wordt vermoed het centrum van de beweging van die wil strijden voor de oprichting van deze nieuwe staat. De Commandant van het Militaire Ressort 161 WIRASAKTI Kupang, Kolonel van de Infanterie, APJ Noch Bola, heeft dit bevestigd en daaraan toegevoegd dat er al langere tijd sprake is van een Staat Groot-Timor. "De TNI staat er klaar voor om krachtig op te treden tegen hen die achter dit plan tot oprichting van zo'n staat zitten. Voor ons is er geen compromis mogelijk. Als er mensen zijn die een dergelijke invloed op burgers te hebben, dan zullen we daar een eind aan maken", zei Bola afgelopen dinsdag met nadruk. De voormannen van deze beweging worden er sterk van verdacht opzettelijk te worden bespeeld door tegenstanders van de stationering van de twee TNI-compagnieën in het zuidelijke deel van het District Belu ter beveiliging van het grensgebied. Volgens Bola zijn er mensen die er zenuwachtig van worden dat hun bewegingen in de gaten gehouden worden. "De Indonesische Eenheidsstaat is het waard om voor te sterven. Wie probeert de territoriale integriteit van de NKRI aan te tasten zullen uitgeroeid worden. Mensen die praten over de oprichting van een Staat Groot-Timor, en daarvoor ook plannen smeden, zijn bezig met het graven van hun eigen graf", zei Bola. Al vanaf het jaar 2001 wordt er veel gesproken over de Staat Groot-Timor. Verscheidene activisten zijn door het veiligheidsapparaat ondervraagd over hun vermoede betrokkenheid bij deze beweging. De TNI beschuldigt de aanstichters ervan van separatisme. Enkele bronnen zeggen dat de activisten voor een Groot-Timorese Staat deels uit Oost-Timor komen, en dikwijls de opvangkampen van ex-Timorese burgers in het gebied van Belu bezoeken. Zij beïnvloeden de locale bevolking en uit Oost-Timor afkomstige vluchtelingen om actief aan hun beweging deel te nemen. ------------- Bron: www.geocities.com/batoegadjah ; TNI ANTISIPASI BERDIRINYA NEGARA TIMOR RAYA.