10.5.06

Zo moeten we met Indonesië omgaan.

(This is the Way to handle Indonesia) Groningen, 8-5-2006 -------------- Het is beter om Indonesië onverbloemd de waarheid te zeggen, dan er omheen te draaien om Indonesië niet kwaad te maken. In het onderstaande artikel zegt dr. Burchill precies waar het bij het zelfbeschikkingsrecht van de Papua’s op aankomt, namelijk dat de Papua’s zelf hun EIGEN POLITIEKE TOEKOMST BEPALEN, en NIET buitenstaanders, ook al komen ze uit Jakarta. Daar kunnen min. Bot en prem. Balkenende nog wat van leren. Natuurlijk hebben ze als politicus andere verantwoordelijkheden dan wetenschappers; er zijn politieke afspraken waaraan ze zich moeten houden. Maar premier Balkenende hoeft niet net te doen alsof politieke afspraken nooit in aanmerking komen voor wijziging (zeker niet als wanbestuur en mensenrechtenschendingen in het geding zijn), en minister Bot hoeft zich niet te vernederen door tegen Indonesiërs te slijmen, dat hij geen morele verantwoordelijkheid heeft voor de Papua’s. Zoals Balkenende en Bot zich tegenover de Indonesische regering opstellen, zijn ze medeverantwoordelijk voor de misdaden van de Indonesische overheid. Zo komt er nooit een einde aan de Indonesische ellende. Daar is een houding voor nodig als die van de bovengenoemde Australische wetenschapper. Dan weet Indonesië waar het aan toe is; dan komen we verder met Indonesië. Selamat Berdjuang, ------------- Australische Academicus vindt Beschuldigingen uit Jakarta storend. Radio New Zealand International; 8-5-2006 Reporter: Scott Burchill --------- Een Australische academicus, die door de Indonesische regering ervan is beschuldigd, dat hij separatisme in Papua aanwakkert, zegt dat hij bij zijn opmerkingen over deze provincie blijft. Scott Burchill en Damien Kingsbury van de Deakin Hogeschool voor Internationale en Politieke Studies waren het onderwerp van deze beschuldigingen in een brief, die door het Indonesische Ministerie van Nationaal Onderwijs is gestuurd naar de Deakin Hogeschool. Dr. Burchill, een senior docent in de Internationale Australisch-Indonesische Relaties, zegt dat de brief uit Jakarta een fundamenteel gebrek aan begrip over de notie van de academische vrijheid laat zien. En hij zegt ook dat welke poging dan ook tot intimidatie van mensen die Jakarta bekritiseren om haar behandeling van het Papua volk, hem niet kan stoppen zijn mond open te doen. "DE UITEINDELIJKE BESLISSING IN DE ZAAK VAN WEST-PAPUA MOET WORDEN GENOMEN DOOR DE BEVOLKING VAN HET GEBIED ZELF – EN HET IS NIET AAN BUITENSTAANDERS OM NAMENS DE BEVOLKING DAAROVER BESLISSINGEN TE NEMEN. In bepaalde kringen in Indonesië is de gedachte, dat de bevolking van een bepaald gebied beslissingen zouden moeten nemen over hoe in de toekomst het politieke beleid daar bepaald moet worden, gewoonweg onverdraaglijk, en naar het zich laat aanzien is het voor hen zelfs choquerend". ------------- Bron: www.fkmcpr.nl ; AUSTRALIAN ACADEMIC DESCRIBES JAKARTA ACCUSATIONS AS DISTURBING.