9.5.06

Ook de BPPKRMS ondersteunt Semmy Waileruny.

Ook de BPPKRMS ondersteunt Semmy Waileruny. ------------- (BPPKRMS too supporting Semmy Waileruny) ------------ Groningen, 8-5-2006 ------------ De BPPKRMS (een verdedigingsorganisatie van de RMS) is een RMS-organisatie die al lang actief is, met het hoogtepunt in de jaren 80. Zoals alle RMS-organisaties op Molukse bodem is de BPPKRMS ondergronds actief en dus weinig transparant. Dat wil niet zeggen dat ze binnen de RMS-beweging geen betekenisvolle plaats inneemt. In Australië heeft ze een paar dagen geleden nog een demonstratie georganiseerd. Er wonen meerdere gevluchte BPPKRMS-ers in Australië, en in Nederland hebben we de welbekende bung Anis Werinussa, van wiens hand onderstaand artikel. ---------- Selamat Berdjuang, --------- Pattimura is het Goede Voorbeeld voor de RMS-Strijders -------- BPPKRMS; 3-5-2006 Schrijver: J.H. Werinussa ----------- Pattimura is het Goede Voorbeeld voor de Generaties na hem. Wij allen zijn de erfgenamen van ons grote voorbeeld Pattimura in de strijd ter bescherming van ons geliefde vaderland, de Republiek der Zuid-Molukken. Wat valt er nog te twijfelen? Bung Semy Waileruny en Moses Tuwanakotta, maar ook onze broeder John Rea, samen met allen die in de gevangenis zitten van de hebzuchtige criminele en illegale (NK)RI. Het is niet nodig om onzeker te zijn door al die valse en criminele beschuldigingen, en ook niet om eraan te twijfelen dat eens de waarheid krachtig en duidelijk aan het licht zal komen voor diegenen in hun leven de waarheid verdedigen. Dat onze broeders door de (NK)RI-regering op grond van het Indonesische Wetboek van Strafrecht, van de Grondwet van 1945 en van de Pantjasila beschuldigd worden, is al een duidelijk bewijs van hun criminele en illegale methoden tegen de territoriale integriteit van de RMS, als zijnde de bevestiging van een internationale politieke garantie. Ze gebruiken geen anderen methoden dan intimidatie, criminalisering en terreur. Het is wel het toppunt, dat op een internationaal geldende historische dag als 5 mei 2006, over een Molukse volksgenoot zelfs een gevangenisstraf van 7 jaar cel wordt uitgesproken. Lees de ambon.com-berichten nr. 42416, 42350 en 42273. RMS-strijders in de Gevangenis. Hoe meer burgers en strijders voor de Bevrijding van de RMS in de gevangenis opgesloten worden, hoe urgenter onze politieke rol op het internationale forum wordt. Daarom moeten we geen onzekerheid tonen en niet twijfelen, want alle ALLE JONGE PATTIMURAS ZIJN OP DIT MOMENT AL IN OPSTAND OM HUN EIGENWAARDE EN DE WAARDIGHEID VAN HET VOLK TE VERDEDIGEN. De (NK)RI-regering maken opzettelijk de RMS-strijders bang met gevangenisstraffen, zodat er geen succesvolle uitweg meer is, doordat het stellen van eisen vanuit de internationale politiek geen effect meer heeft. Zeg tegen het Gerecht en de Regering van de (NK)RI, dat ik, als dat nodig is in het belang van de RMS, bereid ben om voor de rechter te verschijnen, mits het geldende recht goed wordt toegepast, en niet op een valse manier. De RMS-strijd is des te actueler als er leiders zijn die de verantwoordelijkheid op zich durven nemen. Daarom is het zo dat als bung Semy Waileruny bereid is om de algehele verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de RMS-strijd, dan moeten we hem daarin steunen. -------------- Laten we positieve stappen doen, zoals die voortdurend door de BPPKRMS naar voren zijn gebracht wat betreft vernieuwing in de strijd en in de internationale politieke lobby. En bung Semy, vergeet niet dat de BPPKRMS klaar staat om U te helpen en ondersteunen in alles wat U in de strijd onderneemt, zij het dat U al die methoden gebruikt die wij voortdurend via het internet hebben voorgelegd aan al onze broeders in ons prachtige, geliefde vaderland MALUKU. -------------- En maak steeds maar weer duidelijk dat alle bestuursvormen en regeersystemen van de (NK)RI-overheid ter beheersing van het RMS-territorium crimineel en illegaal van aard zijn. Lees hierover ook op ambon.com de berichten Nr. 42346 en 42362. Besef goed dat de BPPKRMS voordurend bezig een gezamenlijk standpunt te bevorderen van alle strijders voor de soevereiniteit van de RMS in het vaderland, en ook eraan meewerkt een accurate internationaal politiek beleid te ontwikkelen. Niemand hoeft te twijfelen aan de rol van de BPPKRMS in de gevechtsarena. De BPPKRMS heeft een vermogen dat niet wordt overtroffen door dat van die criminele en illegale bende. De BPPKRMS is al lang klaar, ze is helemaal voorbereid, als de strijders in het vaderland maar goed ondersteund worden. Laten we niet het visnet op de rotsen of op het strand gooien en zodoende de kans om een hele school vissen te vangen voorbij laten gaan. Mena Muria van de BPPKRMS. Merdeka!, Merdeka!, Merdeka! ----------------- Bron: www.ambon.com ; PATTIMURA TELADAN SEJATI BAGI GENERASI PENERUS.