4.5.06

Lobbyervaringen van de FKMCPR in Fiji.

(Lobbying Experiences of FKMCPR in Fiji (Pacific) ) -------- FKMCPR, 30-4-2006 en 1-5-2006 ------- Ontmoeting met Grassroot Leiders Francis en Josh in Fiji, 30-4-2006. Bij de ontmoeting vertelde dhr. Francis aan de FKMCPR-delegatie, dat hij al 40 jaar grassrootleider in Fiji is, en dat hij zich voor veel zaken heeft ingezet, onder anderen voor de strijd in West Papua. Josh schrijft voortdurend redactieartikelen ten gunste van de West Papua-zaak in de Fiji Daily Post. Hierop heeft de Indonesische ambassadeur voor Fiji in een antwoord al zijn visie gegeven over Indonesië. Natuurlijk zal Josh daar een passend antwoord op geven. De FKMCPR heeft aan dhr. Francis een Molukse vlag, een FREE MALUKU DVD en een West-Melanesië Shirt overhandigd. Dhr. Francis zei tegen de FKMCPR-delegatieleden dat hij ten bate van Maluku de (inhoud van) de DVD zal gebruiken in zijn contacten met de Indonesische Ambassade. Voor foto’s zie: www.fkmcpr.nl . Interview met Fiji Daily Post en ontmoeting met PCRC, 1-5-2006. In de middaguren heeft de Fiji Daily Post de FKMCPR-delegatie een interview afgenomen. De FKMCPR zal proberen het artikel in handen te krijgen en het publiceren op haar website. Op die dag had de FKMCPR-delegatie een ontmoeting gepland met de Pacific Concerns Resource Centre(PCRC), een milieubeweging in de Pacific, om met deze organisatie te praten over de Molukse vrijheidsstrijd. Een van de gespreksonderwerpen had betrekking op mogelijkheden voor uitwisseling van Molukse studenten met landen in de Pacific. Peter zei dat het erg belangrijk was om mensen te sturen en hen bij het leven in de Pacific te betrekken. Zij zullen dan worden betrokken bij de voorbereidingen voor allerlei conferenties, tot conferenties van de Nuclear Free and Independent Pacific(NFIP) (Pacific Atoomvrije en Onafhankelijke Zone) toe. Volgens Peter is dit de enige juiste manier om de Molukse vrijheidsstrijd goed voor het voetlicht te krijgen. Alleen NFIP-Conferenties bezoeken is niet voldoende om de Molukse vrijheidsstrijd op een hoger diplomatiek niveau te brengen. ’s Avonds heeft Peter met leden van het PCRC over de zaak gesproken. Hij zal er in het volgende nummer van Pacific News Bulletin, dat door het PCRC wordt uitgegeven een artikel aan wijden. ----------- Voor foto’s zie: www.fkmcpr.nl . Bron: www.fkmcpr.nl ; FKM LOBBY APRIL 2006, 30-TH OF APRIL and FKM LOBBY APRIL 2006, 1-RST OF MAY.