24.4.06

Ballonnenactie Groningen-De Wijert, 25-4-2006

Ballonnen Actie Groningen-De Wijert, 25-4-2006. ------- Verklaring van de Actiecomité. ------- Groningen, 24-5-2006 ------- Op de 56-ste verjaardag van de RMS, op 25-4-2006, laten wij samen met de Molukse Gemeenschap in Groningen-De Wijert, en de Moluks Evangelische Kerk aldaar, na de jaarlijkse plechtige hijsingsceremonie van de RMS-vlag, honderd ballonnen op met de kleuren van de RMS-vlag: blauw, wit, groen en rood. De ballonnen voeren een boodschap mee van Molukse Politieke Gevangenen. De vinder wordt gevraagd over de boodschap na te denken en er iets aan te doen. De tekst luidt als volgt: ------- Help ons Molukse Politieke Gevangenen en ons Volk! -------- Wij zijn Molukse Vrijheidsstrijders, die opkomen voor de vrijheid en welzijn van het Molukse volk en ons Vaderland Maluku, zoals die op 25‑4‑1950 in Ambon wettig is geproclameerd. Wij hebben de RMS-vlag gehesen om daarvoor de aandacht te vragen van de Internationale Wereld. In antwoord daarop heeft de Eenheidsstaat Indonesië ons gevangen gezet en zelfs gemarteld. Helpt U ons, en het hele Molukse Volk, om het te verlossen van het koloniale juk van Indonesië, en van zijn bezettingsleger, dat al 56 jaar ons geliefde Vaderland Maluku in een ijzeren greep houdt. U kunt dat doen door deze tekst, of een door U zelf gekozen tekst ter ondersteuning, te mailen naar Amnesty International: amnesty@amnesty.nl . -------- Contact: Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl . ------- Stand van Zaken Eind Februari 2006: --------- Gevangenis Waiheru-Ambon: (1) Semmy Waileruny, (2) Demi Lelepary, (3) Lukas Tahapary, (4) Elvis Saptenno, (5) Jopie Ririmasse. -------- Gevangenis Nania-Ambon: (6) Agus Matatula, (7) Kace Selano, (8) Demi Lessil, (9) Nj. Oly Manuputty, (10) Bram Talahaturuson, (11) Hart Maruanaya, (12) Johny Noya, (13) Marlon Lambatir, (14) Frangky Sahertian. -------- Gevangenis Surabaya-Java: (15) Moses Tuwanakotta -------- Gevangenis Malang-Java: (16) John Rea, (17) Jeffrey Solissa, (18) Sandy Lalopua, (19) John Abraham, (20) Pieter Rea, (21) Edwin Latuhihin, (22) Johanes Tuhuteru, (23) Ipus Narlatu, (24) Reinhardt Nanlohy, (25) Max Siwabessy, (26) Elisa Matenhoru. --------- Behalve de boodschap staan op het ballonkaartje ook de namen genoemd van 26 Molukse Politieke Gevangenen. Wie zijn dat, wanneer zijn ze gevangen genomen en waarom, en hoe zwaar zijn ze gestraft? ----------- Ze zijn allemaal gevangen genomen in de jaren, 2002, 2003, 2004 en 2005; dat wil zeggen NA de bloedige onlusten, die Maluku in de jaren 1999-2002 getroffen hebben. Blijkbaar hebben deze onlusten het Molukse volk meer dan ooit geïnspireerd om de vrijheidsstrijd te voeren, die al meer dan 50 jaar door de RMS is gevoerd. ---------- Het zijn de klassieke RMS-ers onder deze Molukse Politieke Gevangenen, die het zwaarst worden gestraft. De RMS-Groep van John Rea, die in 2003 is opgepakt, heeft gevangenisstraffen gekregen tot 15 jaar. Ze worden vooral zo zwaar gestraft, omdat ze weigeren de Indonesische Eenheidsstaat serieus te nemen: ze noemen zich consequent RMS-staatsburgers. Deze groep wordt in Malang op Java vastgehouden. ---------- De andere Molukse Politieke gevangenen zijn van het Front voor de Soevereiniteit van de Molukken(FKM). Het FKM is in 2000 opgericht door de arts Alex Manuputty. Het FKM wil met dialoog, en met wetenschappelijk en juridisch onderzoek het Molukse vrijheidsideaal dichterbij brengen. Het FKM is juist tijdens de Onlusten opgericht, omdat het van oordeel was dat Indonesië niet in staat gebleken is om de veiligheid van de Molukse bevolking te garanderen. Het aantal slachtoffers was immers al tot 20.000 gestegen. ---------- De acties van FKM-ers bestonden vooral uit openbare plechtige RMS- vlaghijsingsceremonieën. Dat gebeurde soms ook met gebruik van ballonnen; daar is onze actie op geïnspireerd. De FKM-leiders kregen op den duur ook zeer hoge straffen, wel tot 9 jaar(Moses Tuwanakotta). Anderen, zoals Semmy Waileruny, worden van het ene gerecht naar het andere gesleept, en kunnen als zij al een ogenblik vrij zijn, elk ogenblijk weer in de gevangenis belanden; dat staat ook openlijk in Indonesische kranten. Op dit moment werken de RMS- en FKM-leiders ondergronds. De politie heeft de handen vol om ze op te sporen en in te rekenen, EN DAT GAAT MAAR DOOR! ---------- FKM-activisten, die nu voor langere tijd vastzitten zijn Demi Lessil(Leider van RMS-Vlaghijs Actie op Saparua, in 2002) en Nj. Olly Manuputty, de echtgenote van de FKM-leider van het eerste uur, Alex Manuputty, die nu naar de USA is uitgeweken en daar een diplomatieke campagne leidt. ----------- Van de FKM/RMS-gevangenen, die in 2005 gearresteerd zijn, vooral wegens RMS-vlaghijsacties, blijkt dat ze het hele jaar actief zijn geweest. Bram Talahaturuson heeft in februari 2005 de RMS-vlag gehesen, toen een cruiseschip met Duitse toeristen in Ambon op bezoek was. Lukas Tahapary is gearresteerd, toen hij op de voor Molukkers heilige Pattimuradag, 15 mei 2005, de RMS-vlag heeft gehesen. En Johny Noya, Marlon Lambatir en Frangky Sahertian zijn op 19 augustus 2005 opgepakt wegen RMS-vlaghijsing op de dag dat de Molukse Provinciale Regering (N.B. voor het eerst) de zoveelste (de 60-ste) verjaardag vierde van Maluku als Indonesische Provincie. ------------ In de loop van de laatste vijf jaar hebben er veel meer Molukkers als politieke gevangenen vastgezeten; vooral in de jaren 2002 en 2003 ging het om grote aantallen. Ze kwamen vooral uit bepaalde dorpen zoals Aboru (berucht als RMS-nest), Hutumury en Allang(het voorouderdorp van de huidige Gouverneur van Maluku, Karel Ralahalu). In bepaalde periodes zaten er zo’n 130 Molukse vrijheidsstrijders gevangen. In juli 2004 is door het FKM een lijst gepubliceerd met 197 FKM-gevangenen. Hieronder een foto van gearresteerde Aborunese vrijheidsstrijders: ------------ Kaalgeschoren RMS-Gevangenen op Ambons Politiebureau ---------- Uit dit alles blijkt dat de vrijheidsstrijd in Maluku leeft als nooit tevoren. Moses Tuwanakotta heeft eens verklaard dat 70 % van het Molukse volk de Indonesische Eenheidsstaat niet meer wil. ---------- Het is nu 25-4-2006. De eerste arrestaties hebben alweer plaatsgevonden, onder anderen omdat er in woonhuizen bij huiszoekingen een RMS T-shirt is gevonden, die afkomstig moet zijn van Molukse nationalisten, die in groten getale op Bali en in Jakarta wonen. De politie staat op scherp. Zie het Artikel van RadioVoxPopuli van 19-4-2006: TNI-POLRI MOBILISEERT MEER DAN 1000 MAN VOOR BEVEILIGING OP RMS-VERJAARDAG. Nu zit Ambon potdicht. We zullen pas later meer horen wat er morgen zich in Ambon afspeelt. ---------- Dat ook nu in Nederland de RMS weer opleeft, is niet verbazingwekkend. Dat zal in de komende tijd wel duidelijk worden. ---------- Actie Comité Groningen-De Wijert, 25-4-2006: ------------ Nj. M.M. van ’t Foort-Sopacua T. van ’t Foort M. de Lange.