22.4.06

TNI/POLRI mobiliseert meer dan 1000 Man voor Beveiliging op RMS-Verjaardag.

(Indonesia Army an Police mobilise over 1000 Troops for Guaranteeing Security at the RMS-Anniversary) --------- RadioVoxPopuli; 19-4-2006 --------- Reporter: Azis Tunny --------- Ambon: Met het oog op de mogelijkheid dat er op 25 april 2006, de datum van de verjaardag van de Republiek der Zuid-Molukken(RMS), een conflict zal uitbreken, zijn er meer dan duizend man TNI/POLRI-troepen in paraatheid gebracht om op die dag veiligheidsverstoringen te voorkomen. Het veiligheidapparaat zal niet meer zulke verliezen dulden, zoals tijdens de onlusten op 25-4-2004, toen er meer dan 40 mensen zijn omgekomen en honderden gewonden zijn gevallen. "Dit doen we om te verhinderen dat de RMS-beweging de RMS-verjaardag op 25 april vieren. Voor de zaak van de openbare orde en veiligheid staat het al bij voorbaat vast dat op deze datum de nodige stappen gezet dienen te worden om te voorkomen dat dit gebeurt. En tegelijkertijd is het belangrijk dat er voor veiligheid gezorgd wordt, zodat het volk zich echt veilig kan voelen", zei het Hoofd van Politie van het Gewest Maluku, de Brigade-Generaal van Politie, Adityawarman, ter gelegenheid van de presentatie van de Operatie Rood-Wit Parel 2006 op het Merdekaplein, op dinsdag 18-4-2006. Adityawarman is van oordeel dat het moment van de 25 april altijd gevaarlijk is, en dat er gemakkelijk een conflict kan uitbreken onder de bevolking, gezien ook wat er op 25 april 2004 gebeurd is, namelijk dat er een groep burgers in Ambon toen de RMS-vlag gehesen heeft, nadat ze zich hadden verzameld voor het woonhuis van de Executieve Leider van het FKM, Dokter Alex Manuputty, in Kudamati, Ambon. Bij deze verboden plechtigheid is desondanks een verklaring van de Voorzitter van het Presidium van de RMS(?, SGM)) voorgelezen door de Secretaris-Generaal van het FKM, Moses Tuwanakotta, die dan ook gearresteerd is en berecht is op beschuldiging van staatsondermijning. "De situatie op dit moment ontwikkelt zich nu heel snel en zal leiden tot een conflict, waarbij slachtoffers zullen vallen, vernielingen zullen worden aangericht en branden zullen worden gesticht in openbare gebouwen en zelfs het bezit van burgers zal niet worden gespaard. Het is duidelijk dat Maluku vanuit nationaal oogpunt, en vanuit het oogpunt van de wereldgemeenschap, zal schudden op zijn grondvesten", zei hij. Dit alles zal ertoe leiden, zo vervolgde Adityawarman, dat de bevolking de inzet van het veiligheidsapparaat kritisch zal bekijken, als zijnde niet in staat om de activiteiten van de RMS-beweging te voorkomen. Het zal zelfs zover komen dat de bevolking het veiligheidsapparaat zal zien als de veroorzaker van een situatie, die het niet heeft kunnen voorkomen. Er zal geen half werk worden geleverd bij de beveiliging aan de vooravond van de RMS-verjaardag, want er zal 1616 man politiepersoneel van de Molukse Gewestelijke Politie worden gemobiliseerd. Dit aantal zal worden vermeerderd met een eenheid BRIMOB, en een eenheid BKO (onder speciaal commando, i.h.a van buiten Maluku, SGM), beiden op compagniesterkte. Ongeveer 100 militairen van de Gewestelijke Troepen zullen gereed gehouden worden als een back-up voor de politie. Adityawarman zei ook nog, dat hij preventief te werk wil gaan door patrouilles en razzia’s te houden op diverse locaties, die worden beschouwd als vermoedelijke bewaarplaatsen voor bommen en wapens. "Mensen die de RMS ondersteunen en ermee sympathiseren, en die zich duidelijk schuldig maken aan staatsondermijnende activiteiten, zoals het voorbereiden, het in voorraad hebben, het bezitten en het daadwerkelijk hijsen van de RMS-vlag, zullen voor het gerecht gebracht worden", beklemtoonde hij. Naar zijn zeggen bestaat het doelwit van de Operatie Rood-Wit uit groepen die betrokken zijn bij het uitvoeren van staatsondermijnende activiteiten, en de RMS-beweging steunen, zowel leidende figuren als sympathisanten en provocateurs. Deze week reeds zijn er in verschillende gebieden die gelden als potentiële conflicthaarden, en waar de kans groot is dat er RMS-vlaggen gehesen worden, veiligheidstroepen gestationeerd. Op ongeveer 40 plaatsen zullen er straks wachtposten worden ingericht, met name op de Eilanden Ambon en Lease. Ondertussen heeft na afloop van de presentatie van de troepen Adityawarman tegen journalisten gezegd, dat één van de dingen waar hij drie maanden lang mee bezig is geweest, de controle is van mensen die van buiten Maluku binnen komen, of per schip of via de luchthaven. Buitenlanders die Maluku bezoeken ontkomen ook niet aan politiecontrole. Tijdens het bezoek van de Eerste Minister van Nederland, Jan Peter Balkenende, kort geleden aan Jakarta, heeft President Susilo Bambang Yudhoyono beloofd om het systeem van ‘visa bij aankomst’ weer in te voeren voor Nederlandse staatsburgers, die Indonesië bezoeken. Op dit moment is er in het windmolenland Nederland een gemeenschap van meer dan 50.000 staatsburgers van Molukse afkomst. Een deel daarvan ondersteunt de RMS en steunt als zodanig de RMS-strijd in Maluku, die bestaat uit het uitvoeren van staatsondermijnende activiteiten. Volgens Adityawarman is hij door het nieuwe beleid van SBY van het verstrekken van visa bij aankomst, niet meer in staat om de stroom buitenlanders, in het bijzonder uit Nederland, in te dammen. "Wij kunnen hun niet verbieden Maluku te bezoeken en bieden hen bij aankomst alle mogelijke comfort, als zij maar niet de geldende wetten van Indonesië schenden. Maar toch worden buitenlanders bij aankomst altijd goed gecontroleerd", zei hij. Hij benadrukte dat bovengenoemde veiligheidsmaatregelen enkel en alleen maar worden uitgevoerd om de veiligheid te garanderen van iedereen die naar Maluku wil komen. Maar toch hebben de Verenigde Naties de veiligheidssituatie in de Stad Ambon met Graad IV aangeduid, dat wil zeggen dat daar de noodtoestand heerst, alhoewel Maluku buiten de stad Ambon al Graad III is toegekend. Atjeh heeft ook al Graad III, dus wij proberen nu van Graad IV naar Graad III te komen, door ervoor te zorgen dat de bevolking een gevoel van veiligheid heeft, en de buitenlanders zich niet meer twee keer hoeven te bedenken om hierheen te komen", zo zei hij. Ondertussen heeft Adityawarman, in verband met de omstandigheid dat de belangrijke FKM-RMS leider Samuel Waileruny, de Judicatief Leider van het FKM, voorwaardelijk door het Openbaar Ministerie op vrije voeten is gesteld, omdat zijn wettelijke detentieperiode in voorarrest was verlopen, gezegd, dat DE AANWEZIGHEID VAN SAMUEL TE MIDDEN VAN DE BEVOLKING UITERST GEVAARLIJK is. "Hij is een autoriteit binnen het FKM. Hij heeft invloed in zijn groep. Alleen al zijn positie als judicatief leider: als hij buiten de gevangenis rondloopt kan hij een politieke rol spelen in verband met de komende 25 april", zei hij. De omstandigheid dat Samuel op dit moment buiten de gevangenis is heeft ertoe geleid dat de politie justitie heeft gevraagd om hem uit veiligheidsoverwegingen weer in de gevangenis te krijgen, maar deze wens is nog niet in vervulling gegaan. "Nu kunnen we niets anders doen dan zijn bewegingen goed te controleren; zolang hij de wet niet overtreedt is er niets aan de hand, maar zo niet, dan zullen wij hem onmiddellijk arresteren", benadrukte hij. Elders heeft de voorzitter van een paar wijkraden in dorpsgemeente Honipopu, Ambon, Irwan Manggala gezegd, dat de RMS-kwestie niet opgeblazen moet worden, maar dat de aandacht beter op andere zaken gericht kan worden, die even belangrijk zijn. Want als civiele functionaris is het zijn indruk dat de bevolking zich helemaal geen zorgen maakt over de RMS-verjaardag; waarom zouden de autoriteiten in dit gewest zich daar dan zorgen over moeten maken? "Volgens mij is het nodig om de RMS-kwestie te laten voor wat ze is en om ons bezig te houden met de eindexamens van onze schoolkinderen. Want als veel leerlingen niet slagen voor hun examen, dan is de politie degene die er last van krijgt als deze leerlingen anarchistisch gedrag gaan vertonen", verklaarde Manggala, die tevens waarnemer is op onderwijsgebied in Maluku. ------------- Bron: www.radiovoxpopuli.com : TNI/POLRI KERAHKAN RIUAN PERSONIL AMANKAN HUT RMS.