2.5.06

Zeven Jaar Cel geëist tegen Semmy Waileruny.

(Demand of 7 Years Prison against Semmy Waileruny) ---------- Ambon, 1-5-2006 -------- DAGELIJKS BESTUUR VAN HET PRESIDIUM VAN HET FRONT VOOR DE SOEVERENITEIT VAN MALUKU VOOR DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN(FKM/RMS). INFORMATIE ---------- EIS VAN ZEVEN JAAR GEVANGENIS TEGEN SEMMY WAILERUNY --------- Op maandag 1-5-2006 is Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijkse Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS, voor de rechtbank in Ambon voor de rechter verschenen. Op de agenda stond het voorlezen van de eis door de Officier van Justitie. Ter zitting heeft de Officier van Justitie zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen de Voorzitter van het Dagelijkse Bestuur van het Presidium van de FKM/RMS. Het is duidelijk dat dit allemaal een door de NKRI vooropgezette vertoning is, want de eis van de Officier is tot op dit moment niet gebaseerd op enig deugdelijk bewijs. Het is allemaal een spel van de NKRI-kolonisator om de activisten en strijders van de FKM/RMS bang te maken. Het is nodig om op te merken dat de bezetting van Maluku door Indonesië met de dag harder en onbeschaafder wordt. Tot op dit moment verkeert het Molukse/Alfoerse volk in het Molukse vaderland in een zeer ernstige toestand van onderdrukking, onrecht en armoede, en wordt het voor de domme gehouden. De Heer heeft het Molukse/Alfoerse volk bedeeld met overvloedige natuurlijke rijkdommen, zowel op de eilanden als in het uitgebreide zeegebied, maar het volk leeft in armoede in zijn eigen vaderland. Hoe lang moet het nog duren dat dit volk in armoede leeft? Het antwoord op deze vraag wordt erdoor bepaald hoe onze saamhorig wij zijn in de strijd, of wij serieus onze strijd voeren om ons volk te bevrijden van de bezetting, en om het Vaderland te bevrijden van plundering door Indonesië. De leiders van de RMS-strijd in het Vaderland roepen de RMS-Noodregering in Nederland en de leiders van de Molukse politieke en mensenrechtenorganisaties in Europa, in Amerika en waar dan ook ter wereld op om door te gaan met het voeren van acties om de aandacht van de internationale gemeenschap te krijgen voor de bezettingssituatie en mensenrechtenschendingen, die door de Eenheidsstaat Indonesië worden uitgevoerd tegen het Molukse volk in het Vaderland, en laat dat gebeuren op elke Nationale Molukse herdenkingsdag, niet alleen op de Verjaardag van de RMS-Proclamatie(25 april), maar ook herdenkingsdagen zoals de Pattimuradag (15 mei), enzovoort. -------- Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium FKM/RMS. --------- Info: pusakaraja@hotmail.com Tel. 06-23307474.