3.5.06

Tenang of Tegang? Balans van de RMS-Strijd na 25 April 2006

Tenang of Tegang? Balans van de RMS-Strijd na 25 April 2006. --------- (Quiet or Tense? Balance of RMS-Liberation Struggle after April 25-th, 2006) ------- Groningen, 2-5-2006 -------- Hoe staat de RMS-strijd er nu, na 25-4-2006, voor? Wie kan meer tevreden zijn, de RMS of de NKRI? En hoe moet het nu verder? Hierover een paar feiten en ideeën, en tot slot nog de vertaling van een artikel over de nieuwste Molukse Politieke Gevangen van de website Radio Vox Populi. De datum 25 april is voor de RMS een dag om van zich te laten horen, om aan de wereld te laten zien: we zijn er nog, we zijn niet kapot te krijgen. De RMS-vlaghijsing is op die dag wel het geëigende middel. De NKRI wil, dat er op die dag geen vlaghijsingen plaatsvinden, want zij wil op deze wijze de wereld laten zien, dat het Molukse volk geen onafhankelijkheid wil, maar tevreden is onder de paraplu van de Indonesische Eenheidsstaat. Om dit aan te tonen was dit jaar wel een mobilisatie nodig van 1000 tot 2000 troepen om de RMS-vlaghijsingen te verhinderen. Deze massale inzet van politie en leger was vooral geconcentreerd in 7 onderdistricten, waarvan vier op Ambon (waaronder Nusaniwe, Sirimau en Baguala), en buiten Ambon drie(waaronder Haruku en Saparua). Overal werden wachtposten opgericht, alleen al 53 in drie van de bovengenoemde onderdistricten; en bij burgers, die verdacht waren van sympathie voor het FKM/RMS, werden huiszoekingen gedaan. De oogst was bescheiden, slechts een paar arrestaties van mensen met RMS-vlaggen en andere RMS-attributen. Of ze nog vastzitten is niet bekend. De kranten doen het voorkomen alsof het Ambon rustig(TENANG) was, maar in elk geval in de gebieden waar grote troepenconcentraties aanwezig waren, was de sfeer gespannen(TEGANG); dat is ook benadrukt bij telefonische contact met Ambon. Het was daar op straat stiller dan normaal. In deze gebieden zijn ook veel mensen op 25 april thuis gebleven (vakantie genomen). Op straat moest je oppassen, het wemelde van de politie. In Kudamati riepen jongens elkaar toe: "Selamat! Selamat!". Antwoord: "Selamat, waarvoor?" Wederantwoord(lachend): "Dat weet je wel, Selamat!" Weder-wederantwoord: "O ja, SELAMAT!" En dat onder de ogen van de politie. Politietje pesten op de Molukse nationale dag; op zo’n moment is dat ook een vorm van strijd. Het zwaarst bewaakt waren Kudamati en Benteng Atas. Daar schijnen volgens een nu verschenen krantenartikel in het jaar 2005 veel (cukup banyak) RMS-vlaggen gehesen te zijn. Wisten we niks van, horen we nu pas. Wie weet wat de pers nu, anno 2006, allemaal te verzwijgen heeft. Het resultaat van de RMS-vlaghijsingen is officieel vier vlaggen op de grond, namelijk in Kudamati, Batugadjah en Belakang Soya, en Kamal (een islamitisch dorp op West Ceram). En verder twee RMS-vlaggen aan een kluwen van ballonnen, met de kleuren van de RMS-vlag. Zes dus in totaal. Dat is wat de pers kwijt mag. Dat wil niet zeggen dat er niet meer vlaggen gehesen zijn. Dat gebeurt elk jaar. Vóór de jaren 80 werden er in dat verband ook vaak arrestaties verricht. Daarna gebeurden de vlaghijsingen in stilte. De openlijke vlaghijsingen van het FKM van 2001-2004 is slechts een tussenfase. Nu gebeuren de vlaghijsingen weer in stilte. De politie zegt daarover letterlijk: "De RMS-vlaghijsingen worden voortdurend uitgevoerd; het wordt in het geheim gedaan door leden en sympathisanten van de RMS". Dit jaar schijnen en in Aboru 60 vlaggen te zijn gehesen. Maar de Aborunezen houden het nu geheim, in tegenstelling tot twee jaar geleden, toen ze daarvoor nog massaal de gevangenis in gingen. En blijkbaar met stille goedkeuring van de politie. Het wordt alleen niet meer aan de grote klok gehangen. Voor de NKRI geldt: als de buitenwereld maar gelooft, dat de RMS in Maluku niet meer leeft; voor de RMS-ers is het risico dat ze lopen te groot. Semmy Waileruny heeft 25 april 2006 thuis doorgebracht, zwaar bewaakt door de politie. Hij had een verklaring ondertekend, waarin hij belooft geen dingen te doen vóór, op en na 25 april, die de sfeer in Ambon vertroebelen(mengeruhkan). Interviews weigerde hij; wel gaf hij aan journalisten lachend het V-teken. En in zijn huis stonden bloempotten met bloemen in de kleuren van de RMS-vlag. Het is bekend dat Semmy Waileruny een FKM-leider is, die niet ten koste van alles vlaghijsingen in het openbaar wil uitvoeren. Hij wil rekening houden met de gevolgen die gevangenschap voor de FKM/RMS-strijders met zich mee brengen. Dat schijnt nu ook steeds meer de trend te zijn in de huidige RMS-strijd. Het is al eerder gezegd: het FKM groeit in dit opzicht steeds meer naar de RMS toe. Toch zijn er wel degelijk weer RMS-vlaggen gehesen, en in verband met de vlaghijsing in Kudamati zijn er ook al drie arrestaties verricht, namelijk van Nj. Poppy Hogendorp, John Sahureka en Dominggus Syaranamual(zie bijgevoegd artikel). Ook al wordt de onderdrukking harder en is er in de strijd meer voorzichtigheid geboden, er zullen steeds mensen zijn, die deze risico’s blijven nemen. DAT ZIJN ONZE HELDEN; DIE MOETEN WE KOESTEREN. Die voorzichtigheid komt wel eens stuitend over. Zo bezondigt Radio Vox Populi zich er aan te beweren dat er in Aboru geen RMS-vlaggen gehesen zijn. Als ze echt eerlijk en betrouwbaar willen overkomen, dan kunnen ze maar beter over Aboru zwijgen dan daar leugens over te vertellen. Gouverneur Karel Ralahalu maakt ook al geen goede beurt. Rust is voor hem belangrijker dan de waarheid. Hij prijst het volk, dat bewust is(zeker dat de RMS-vlaghijsingen niet goed zijn); hij prijst ook het leger voor zijn goede werk(zeker het onderdrukken van RMS-vlaghijsingen), en hij dankt ook de pers (zeker omdat ze meehelpt om de mythe in stand te houden, dat het Molukse volk geen vrijheid wil en daarom geen RMS-vlaggen hijst). De gouverneur zegt letterlijk: "Ik denk dat de mensen niet langer geconfronteerd willen worden met de voortdurende ellende, veroorzaakt door onverantwoordelijke lieden, DIE RELIGIEUZE SYMBOLEN GEBRUIKEN VOOR HUN EIGEN BELANG. Molukkers willen een harmonisch leven, zoals ze dat van hun voorouders geërfd hebben". Het staatsterrorisme van de NKRI, zoals ze dat op 25-4-2004 heeft laten zien, werkt dus ook zo dat iemand als de Gouverneur zich gedwongen voelt om de RMS-vlag voor te stellen als een religieus symbool. Kasihan, Gouverneur Ralahalu, wat bent U toch verschrikkelijk gehersenspoeld! En wij hier in Nederland? Wij hebben de FKM-strategie (openbaar vlaghijsen) blijkbaar niet voldoende ondersteund. En mede daarom komt het FKM daar nu ook op terug. Wat we moeten doen is samen nieuwe strategieën ontwikkelen. Dat kan altijd nog, en daar moeten we dan maar onze schouders onder zetten, RMS-ers en FKM-ers samen. --------- Selamat Berdjuang, ----------- Drie Mensen gearresteerd op Verdenking van Hijsen RMS-Vlag.. -------- Radio Vox Populi; 27-4-2006 Reporters: Azis Tunny en Marianne Patty. -------- Ambon: Er zijn door het politieapparaat drie mensen gearresteerd, van wie wordt vermoed dat ze leden / sympathisanten zijn van de separatistische Republiek der Zuid-Molukken(RMS). Dit is gebeurd de Farmaciesteeg in de wijk Kudamati, Onderdistrict Nusaniwe, Stadsdistrict Ambon. Dat is gebeurd op donderdag 27 april 2006, om ongeveer 5.00 uur Oost Indonesische Tijd. Eén van hen is een vrouw, namelijk Popy Hoogendorp; zij staat al vanaf het jaar 2004 op de opsporingslijst van de politie. De andere twee gearresteerden zijn respectievelijk John Sahureka en Dominggus Syaranamual. "Zij zijn alle drie gevangen genomen in verband met de hijsing van de RMS-vlag in Kudamati, eergisteren op de RMS-verjaardag 25-4-2006. Wij zijn al bezig met het onderzoek in de zaak van hun betrokkenheid bij een RMS-groepering", zei het Hoofd van Politie van het Ressort Ambon/Lease, Adjunct Groot Commissaris van Politie, Leonidas Braksan, in zijn werkkamer tegen Radio Vox Populi. Bij de arrestatie, die is uitgevoerd door 70 politieagenten van een samengestelde eenheid van agenten van de Recherchedienst en van de Veiligheidsopsporingsdienst van het Politieressort Ambon/Lease, aangevuld met agenten van de Mobiele Brigade met Speciale Opdracht(BKO), is ook een aantal bewijsstukken gevonden, met daarop ook de namen van RMS-leden, en een agenda voor vergaderingen van RMS-leden, foto’s van RMS-ers die bezig waren de vlag te hijsen, alsmede een aantal ballonnen met de kleuren van de RMS-vlag, namelijk rood, wit, blauw en groen. Deze ballonnen zouden vermoedelijk worden gebruikt als gasballonnen om opgelaten te worden zoals dat gebruikelijk is bij leden en sympathisanten van de RMS. Volgens Braksan is het al vanaf 2004 de bedoeling van de politie geweest om Popy te arresteren. Er zijn aanwijzingen dat zij vaak betrokken is geweest bij activiteiten van staatsondermijning, uitgevoerd door de groepering Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM) in de strijd voor de onafhankelijkheid van de RMS, onder anderen door mee te doen aan verschillende vlaghijsceremonieën van de RMS-vlag voor het woonhuis van de Executieve Leider van het FKM, dokter Alex Manuputty aan de Indonesische Rode Kruissteeg in de wijk Benteng. Bovendien, zo vervolgde hij: op grond van getuigenverklaringen zijn de verdachten opgetreden als hijsers van de RMS-vlag in 2005, en hebben ze daarvoor hun straftijd al uitgezeten, en daarbij was de coördinatie steeds in handen van Popy. "Enkele van hun vrienden hebben wij al vanaf het jaar 2004 gearresteerd, maar zij ging vaak naar Jakarta en naar Nederland om uit de greep van de politie te blijven", verduidelijkte hij. Bij het politieonderzoek, zo vervolgde Braksan, is al vast komen te staan dat Popy verdacht is; de zaken van beide anderen zijn nog in onderzoek: "Wij blijven ze in detentie houden vanwege de verdenking van betrokkenheid bij het hijsen van de RMS-vlag in Kudamati, en ook van betrokkenheid bij de FKM-groepering", zei hij. Bij het aanroeren van de kwestie van het documentatiemateriaal, dat tijdens huiszoekingen door de politie gevonden is in het woonhuis van Poppy, waarbij ook een lijst met namen van RMS-leden, verklaarde Braksan, dat mensen met de in het document geregistreerde namen, door de politie zullen worden opgespoord om hun betrokkenheid te onderzoeken. Dit zo zijnde weigerde hij te zeggen om hoeveel mensen het gaat, van wie de namen zijn gevonden in het bovengenoemde documentatiemateriaal. Zoals bekend zijn er op 25-4-2006 ook weer RMS-vlaggen gehesen door onbekenden, door die vlaggen boven in bomen aan te brengen, of tegen muren te laten hangen, of met gasballonnen in de lucht op te laten. Het aantal gehesen vlaggen bedraagt vier, respectievelijk drie in de Ambon Stad, en wel in de wijken Kudamati, Batumeja en Belakang Soya, en één vlag is aangetroffen in het dorp Kamal, in het onderdistrict Kairatu, District West-Ceram. Bovendien zijn in Ambon op 25-4-2006, om ongeveer 17.00 uur Oost Indonesische Tijd, twee RMS-vlaggen opgelaten aan gasballonnen. Alhoewel deze hijsingsacties van de RMS-vlag hebben plaatsgevonden, is de situatie in zowel Ambon Stad als in de hele rest van het gebied van Maluku rustig, zonder dat er geen noemenswaardige veiligheidsverstoringen hebben plaatsgevonden. ---------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; TIGA TERSANGKA PENGIBAR BENDERA RMS DITANGKAP.