4.5.06

Urkers gaan in Maluku vissen

(Urk Fisheries going to fish in Maluku) Groningen, 3-5-2006 ---------- Gouverneur Ralahalu heeft op zoek naar investeerders Urker vissers weten te strikken om in Maluku te gaan vissen. Dit gebeurt in het kader van de Autonomie Status, die de Provincie Maluku van Jakarta heeft gekregen. Is dit een stap naar meer zelfstandigheid van Maluku of een Indonesische truc om via de autonomiepolitiek meer geld van buiten te kunnen opstrijken? We weten het: de NKRI is tot alles in staat. Het is echt oppassen geblazen! Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku ------------ Nederlandse Vissers gaan hun Werk uitbreiden naar Indonesische Wateren. Radio Nederland Wereldomroep; 3-5-2006 Vissers uit Urk, Noord-Nederland, hebben ambitieuze plannen, onder anderen om hun vissersactiviteiten uit te breiden naar de Indonesische wateren. Deze zaak is aangeroerd in een rapport van de Werkgroep Reconstructie Zeevisserij. Volgens deze werkgroep moet de visserijsector snel aangepakt worden. Vele ondernemingen lijden grote schade, vooral door de hoge olieprijzen. De vissers hopen een internationale vergunning te krijgen om Urkse vissersboten te kunnen stationeren in de Molukse wateren. Naar verluidt heeft de Indonesische regering al toestemming verleend voor het bovengenoemde project. Er is al een commissie opgericht om uit te zoeken hoe het Urker visserijproject er uit zou moeten zien. De vissers overwegen ook om Distributiecentrum op te richten op te richten voor Noordzeevis, en misschien ook voor vis uit Indonesië. ----------- Bron: www.ambon.com ; NELAYAN BELANDA PERLUAS KEGIATAN KE PERAIRAN INDONESIA.