4.5.06

Molukkers Slachtoffer van Hypocrisie Internationale Politiek.

(Moluccan Nation Victim of International Political Hypocrisy) Groningen, 4-5-2006 --------- Op de vraag van Willem Breedveld in het Dagblad TROUW, wat Nederlanders moeten weten over de Tweede Wereldoorlog(WOII) geeft Tijmen van ’t Foort een antwoord, waarin hij een link legt met de Molukkenpolitiek, die de Nederlandse regering bedrijft in het klimaat van de huidige internationale politiek. Selamat Berdjuang, -------- Wat moeten Nederlanders weten van de Tweede Wereldoorlog? -------- Groningen, 29-4-2006 -------- Het verschijnsel WOII lijkt het karakter te hebben van een onvermijdelijke natuurramp, maar NEDERLANDERS MOETEN WETEN DAT DE WOII VOORKOMEN HAD KUNNEN WORDEN, als door de geallieerden een andere politiek was gevolgd, niet die van massale vergelding en het eisen van onvoorwaardelijke capitulatie, maar het serieus nemen van, en bewust versterken van de politieke oppositie in Hitler-Duitsland. De geallieerden zijn bovendien niet de heiligen, en de Duitsers de slechteriken, zoals in de westerse propaganda altijd wordt voorgesteld. De massavernietiging op Dresden en Hirosjima is even erg als de massamoord op Joden door de Duitsers. NEDERLANDERS MOETEN BESEFFEN DAT HET GEWELD IN WOII IN ZIJN TOTALITEIT DE ERNSTIGSTE VORM VAN MENSENRECHTENSCHENDING IS IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID. De belangrijkste oorzaak van de WOII is de hypocrisie van de internationale politiek. In een ware WOII-psychose heeft de wereld de appeasementpolitiek van Chamberlain in het verdomhoekje gezet, maar na de WOII is dit soort politiek weer van stal gehaald en (gelukkig) een hoofdbestanddeel geworden van de internationale politiek. Geweldspolitieke oprispingen als Vietnam en Irak zijn uitzonderingen gebleven. Maar ook hierin is de internationale politiek, waar Nederland deel van uitmaakt, doorgeschoten. Een voorbeeld is Indonesië. De agressiepolitiek van de Indonesische Eenheidsstaat heeft miljoenen mensenlevens gekost (massamoord op communisten in 1965 en sluipende agressie tegen minderheidsvolken zoals de Atjehers, Papua’s en Molukkers). Dat wordt allemaal getolereerd onder het mom van het principe van de territoriale integriteit, het speerpunt van de nieuwe appeasementpolitiek van de Verenigde Naties. NEDERLANDERS MOETEN WETEN DAT DE INTERNATIONALE POLITIEK TEGENOVER NAZI-DUITSLAND ENERZIJDS EN INDONESIË ANDERZIJDS MEET MET TWEE MATEN.