23.5.06

Poppy Hogendorp overgeplaatst naar Waiheru.

Mrs. Poppy Hogendorp transferred to Waiheru Prison) -------- Dagelijks Bestuur van het Presidium van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku. ------ Ambon, 18-5-2006 ------ Actuele Berichten ten behoeve van de hele Molukse Gemeenschap en alle Politieke Organisaties en Rechtsorganisaties, waar ook ter Wereld, maar in het bijzonder in Nederland. --------- Op maandag 15-5-2006 is Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium FKM-RMS, ontvangen door een delegatie van het Internationale Rode Kruis in de Stad Ambon. -------- Tijdens deze ontmoeting heeft Semmy Waileruny een uiteenzetting gegeven over / verslag gedaan van alle misdaden, mishandelingen en intimidatiepraktijken, die machtsapparaat van de NKRI (de TNI/POLRI) tegen de FKM-RMS-activisten in Maluku heeft bedreven. --------- Agenten van het veiligheidsapparaat(TNI/POLRI/INTEL) hebben, hetzij in uniform, hetzij in burgerkleding, intimidatiepraktijken toegepast op de FKM/RMS-ers die al uit de gevangenis ontslagen zijn. Bijvoorbeeld in het dorp Allang: op gezette tijden worden de FKM/RMS-activisten zonder enige duidelijke reden gesommeerd om zich te verzamelen in de baileu (traditioneel dorpshuis) ter plaatse. Door ze op deze wijze vast te houden zijn ze niet in staat om naar hun tuinen te gaan om te werken voor hun dagelijks brood. -------- De Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de FKM/RMS wordt bij het verlaten van zijn huis voortdurend gevolgd door de INTEL(Indonesische Inlichtingendienst). Op dit moment zijn hij en advocaten druk bezig met de juridische verdediging tegen de eis van zeven jaar gevangenisstraf door de Officier van Justitie voor te bereiden. Voor deze eis is er geen enkele grond; ze komt alleen maar voort uit politieke belangen. -------- Verder is het nodig om te weten dat veel FKM-RMS-activisten nog steeds op de opsporingslijst staan. Dat betekent dat ze voor het veiligheidsapparaat van de NKRI moeten onderduiken. -------- Van de drie verdachten in het geval van de hijsingen van de RMS-vlag op 25-4-2006 zijn er twee op vrije voeten gesteld, maar Nj. Poppy Hogendorp wordt nog steeds als verdachte vastgehouden en is al overgeplaatst naar de Gevangenis van Waiheru. --------- De strijders en het volk in het Vaderland koesteren de hoop dat de hele Molukse gemeenschap en alle Molukse politieke en Mensenrechtenorganisaties in Nederland, en waar ook ter wereld onmiddellijk iets ondernemen, om de misdaden, mishandelingen, rechts- en mensenrechtenschendingen, intimidatie en onderdrukking van de NKRI tegen het Molukse volk in de internationale gemeenschap voor het voetlicht te brengen. -------- Woordvoerder van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de FKM/RMS. Email: alifuru@casema.nl . Tel. 06-23307474 .