23.5.06

Indonesische Regering betrokken bij Terrorisme.

(Indonesian Government involved in Terrorist Activities) -------- Analyse van de RMS-Transitieregering uit een vijftal artikelen in de Molukse Pers in de maand -------- Ambon, 31-10-2005. ------- Volgens zijn verklaring wil de Indonesische Vice-President Yusuf Kalla zich niet bemoeien met de Jemaah Islamiah(JI) in Indonesië, een organisatie die in dit land terrorisme bedrijft. Dat komt erop neer dat dit een ondersteuning van deze misdadige praktijk is, die de betrokkenheid van de regering daaraan zichtbaar maakt. -------- Ondanks de protesten door de regering van Australië en van enkele andere landen is het bewezen dat de situatie in Indonesië zo is, dat de JI de hele moslim meerderheid domineert door middel van verschillende politieke en religieuze organisaties, en ook door radicale en fundamentalistische krachten, die zich in Indonesië stevig genesteld hebben. Het is duidelijk te zien aan de leugenachtigheid en huichelarij van Vice-President Yusuf Kalla, als een vertegenwoordiger van het land en volk, dat de regering zelf een terroristische regering is, en dat het volk zelf een terroristisch volk is. DAT HEEFT ALLES TE MAKEN MET HET IDEAAL VAN DEZE REGERING OM INDONESIË TE ISLAMISEREN. -------- De Minister van Justitie en Mensenrechten Hamid Awaludin heeft protest aangetekend tegen de Australische Minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Downer, die op zijn beurt bezwaar maakt tegen de strafvermindering, die de Indonesische regering heeft gegeven aan de JI-leider Ba'asyir, en dat dit elk jaar weer doet. -------- Hieruit blijkt de bemoeienis van de regering met de rechtspraak inzake het terrorisme, welke rechtspraak lang niet op hetzelfde niveau staat als de rechtspraak tegen het terrorisme op internationaal niveau. Ondanks het verweer tegen de protesten van de regeringen van Australië en van andere landen liggen de bewijzen daarvoor voor het oprapen, met name de manier waarop de JI in Indonesië de meerderheid al domineert, en wel via verschillende politieke en religieuze organisaties, en de radicale en fundamentalistische geweldspotentie, die zich diep in Indonesië heeft genesteld. -------- Zo moet de instructie van President SBY tot oprichting van het Territoriale Commando (KOTER) in de vorm van een uit de TNI/POLRI samengestelde eenheid, ook gewaardeerd worden als een vorm van huichelarij, als een manoeuvre om zichzelf als president waar te maken tegenover de internationale wereld. Tot nu toe zijn er al vaak concrete gevallen gesignaleerd van misdaden van de TNI/POLRI, die duidelijk en concreet zijn gepleegd binnen de maatschappij, zowel openlijk als op geheimzinnige wijze, maar die allen met elkaar het effect hebben van EEN SOORT TERRORISME, DAT AL MAAR DOOR SLACHTOFFERS EIST, EN WEL IN MEERDERHEID IN MOSLIMKRINGEN. -------- Daarom bestaat er onder de bevolking grote verwarring over dit Samengestelde Commando. Deze verwarring is gebaseerd op praktijkervaringen met het ORDE BARU-regiem, als een kwelgeest die burgers opoffert. -------- En dan is er ook de oproep van de Vice-President Yusuf Kalla aan het adres van een organisatie als de Vereniging van Moslim Ex-Studenten (KAHMI) om mee te doen met het tot de orde roepen van de bevolking, iets dat we overigens alle moslimorganisaties in Indonesië zien doen. --------- Dit is ook al bewezen in het geval van de opslag van wapens en logistieke attributen in de STAIN-Maluku school in Ambon, waar nu helemaal niet meer over gepraat wordt, en tot nu toe ook geen juridisch proces over is geweest. Dat betekent dat alle regeringsdepartementen, zowel civiel als militair, en ook privé-instellingen, al door de Indonesische moslims als terroristische instellingen worden beheerd en beheerst. --------- Daarom zit er in de beschuldigingen van de ex-President Gus Dur over de betrokkenheid van de Indonesische politie en leger (TBI/POLRI) bij de eerste bomaanslag op Bali, een kern van waarheid, want zowel op grond van zijn kennis als president, als van zijn ervaring als leider van de moslim politieke partij (de NU), heeft hij stellig veel informatie gekregen uit de rapportages van zijn ambtenaren en van medewerkers van zijn partij. ---------- DAAROM BENADRUKT GUS DUR DAT WELISWAAR DE JI VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE BOMAANSLAGEN OP BALI I EN II, MAAR DAT OOK DE TNI/POLRI DAAR EEN ROL IN SPEELT. ----------- Bron: (1) Kalla: Indonesia tidak pernah akui JI; Metro Maluku, 10-10-2005 (2) SBY: jangan hidupkan lagi Militerisme dengan Dalih anti-Terror; Maluku Metro, 13-10-2005; Remisi Ba'asyir; Downer tidak bisa dikte RI ; Ambon Ekspres, 12-10-2005; KAHMI diminta ikut menertibkan Bangsa; Info Baru, 13-10-2005, Gus Dur:Polisi atau Tentara kemungkinan terlibat Serangan Bom Bali 1; Info Baru, 19-10-2005 ; LAPORAN KRONOLOGIES KONDISI MALUKU BULAN OKTOBER TAHUN 2005, NR. INDUK 2. (Dit Rapport is in het bezit van de Gerakan Maluku)