23.5.06

Ambon 15 Mei 2006: Stemkaarten, Fakkels en Ballonnen

Ambon May 15-th, 2006: Voting-Cards, Torches and Balloons) Groningen, 20-5-2006 ----------- Vijftien Mei was dit jaar voor Ambon om twee redenen een historische dag. In de eerste plaats om de viering van Pattimuradag en ten tweede vanwege de burgemeestersverkiezingen, die overigens gewonnen zijn door het burgemeesterspan Drs. J.M. Papilaya (de huidige burgemeester van Ambon) en Nj. Olivia Latuconsina. Het historische aan deze PILKADA-verkiezingen is, dat voor het eerst het burgemeesterspaar rechtstreeks gekozen is door de bevolking. Een stap op weg naar meer democratie van Molukkers onder elkaar. Dat doet ons RMS-hart goed. De viering van de Pattimuradag schijnt dit jaar ook heel bijzonder geweest te zijn, getuige het onderstaande artikel. Het centrale thema was de inspiratie door Pattimura en zijn volgelingen voor de strijd, over te brengen op een enthousiaste en eensgezinde bevolking. Pattimura’s strijd was tegen de koloniale heerser. Anno 2006 wordt opgeroepen tot de strijd voor de wederopbouw. RMS-bewuste Molukkers in Ambon klagen al dat dit een vooropgezet initiatief is van de Indonesische overheid via hun handlangers in het provinciale Maluku-bestuur om de Molukse bevolking warm te maken voor het leven onder de vleugels van de NKRI. Anderzijds wordt er ook wel veel aandacht besteed aan Molukse traditionele waarden en de eenheid van het Molukse volk (daar worden zelfs historische onjuistheden over verteld, als zou de Molukse bevolking eensgezind Pattimura gesteund hebben tegen de Nederlandse koloniale bezetter). Een enkeling waagt het om te benadrukken: dit is een strijd tegen het kolonialisme, van welke soort dan ook. Maar het lijkt er in elk geval wel op dat de Pattimuradag van officiële zijde gepromoot wordt ten koste van 25 april. Alsof op den duur de 25 april-viering in de vergetelheid zou moeten verzinken. We gaan ervan uit dat dit niet zal lukken: ook op deze 15 Mei 2006 is er weer een RMS-vlag aan gasballonnen de lucht in gegaan. We weten wat ons te doen staat! Selamat Berdjuang, ----------- Tjakalele en honderd Fakkels op Pattimura-Dag. --------- Radio Vox Populi; 18-5-2006 Reporter: Azis Tunny ----------- Ambon: "Een groot volk is een volk dat altijd de verdiensten van zijn helden gedenkt". Zo luidt de uitspraak die gewoonlijk gedaan wordt door de hoogwaardigheidsbekleders van deze staat aan het adres van het publiek om zich voortdurend de strijdlust in de herinnering te roepen van de helden die bereid waren hun lichaam en ziel op te offeren in de strijd tegen de kolonisator. Eén van deze nationale helden in Maluku is Kapitein Pattimura. Anders dan de herdenking van de Heldendag elders in Indonesië, wordt er elk jaar op 15 mei overal in Maluku door de regering en de bevolking samen een adatoptocht gehouden, een volksparade ter herdenking van de Pattimuradag. Het meest bekend is de fakkeloptocht van het Eiland Saparua, overstekend over zee naar het Eiland Ambon, en vervolgens als optocht over 25 kilometer in de richting van de Stad Ambon. Deze optocht wordt begonnen met de ontsteking van het fakkelvuur op natuurlijke wijze op de top van de Saniri Berg op het Eiland Saparua. De Saniri Berg is een historisch ritueel centrum voor de strijd van Pattimura, want op die plaats is de oorlog van het Molukse volk tegen Nederland in 1817 begonnen. Volgens het geschiedverhaal verzamelden zich op de Saniri Berg alle dorpshoofden(radja’s) en het volk van het Eiland Saparua. Ze hadden daar een Saniri bijeenkomst, waarop de dorpshoofden beraadslaagden over een aanvalsstrategie tegen het Fort Duurstede op Saparua, dat beheerst werd door de Nederlanders. Thomas Matulessy van het dorp Haria werd zonder veel omhaal benoemd tot Kapitein onder de titel Pattimura. Bij deze aanval van het volk op Fort Duurstede via het Waisisil strand overleefde geen enkele Nederlandse soldaat, en evenmin de Nederlandse Resident van den Berg en zijn gezin. Allen werden gedood en de enige overlevende was het zoontje van van den Berg, dat vijf jaar oud was. Hij werd door Pattimura gespaard. Na deze gebeurtenissen werd het zoontje van van den Berg weer teruggegeven aan de Nederlandse autoriteiten op Ambon. Door deze aanval werd de strijdlust verder aangewakkerd. De overwinning van Pattimura, die het klaarspeelde om Fort Duurstede ten val te brengen, inspireerde de andere Molukkers om de wapens op te nemen tegen Nederland. De oorlog woedde in bijna het hele Molukse gebied. Onderweg werden Pattimura en zijn kameraden door middel van een listige streek door de Nederlanders gevangen genomen. Zij werden door het Gerecht in Ambon veroordeeld tot de doodstraf. De strijdlust van Kapitein Pattimura is nog steeds een bron van inspiratie voor de Molukse bevolking, tot nu toe. De persoonlijkheid van Pattimura, die veroordeeld is tot de galg, is een voortdurende herinnering geworden voor de Molukse bevolking. Bij de herdenking van de 189-ste Pattimura-dag op 15-5-2006 krioelden duizenden Ambonese burgers vanaf 4.00 uur ’s ochtends Oost Indonesische Tijd op die dag op het Vrijheids Plein rond het Pattimura Monument. Op die plek was indertijd Pattimura door de Nederlanders opgehangen. Burgers waren gekomen vanuit verschillende uithoeken om getuige te zijn van de fakkeloptocht ter herdenking van Pattimura, en van het ontsteken van het Pattimura-vuur door de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu op de plek waar Pattimura door ophanging ter dood was gebracht. Volgens waarnemers van Radio Vox Populi in Ambon waren er aanwezigen van vanaf vijf jaar, die door hun ouders waren meegebracht, tot die op een ver gevorderde leeftijd. Zij waren gekomen om te zien hoe de Ambonese jongeren de Pattimura-fakkel droegen. Drie blokken rondom stond het gemengde publiek dicht opeen. "Ik heb bewust mijn zoontje Mervin van vijf meegenomen om hem het enthousiasme voor Pattimura te laten zien, die de jongeren tijdens het fakkeldragen tonen", zei Nj. Juli Wattimena, een ambtenaar van een regeringskantoor in Ambon tegen Radio Vox Populi. Het is niet zozeer de strijd van Pattimura zelf, zei ze, maar dat hij eensgezind met de bevolking Nederland heeft bestreden. "Ook de huidige generatie moet aan deze houding van Pattimura een voorbeeld nemen, namelijk door gezamenlijk de wederopbouw uit te voeren. Dit gewest kan vooruitkomen als wij eendrachtig zijn en in het proces van wederopbouw na het Conflict niet kijken naar de onderlinge verschillen", zei ze. Niet lang daarna was het geronk van een motorkonvooi te horen vanuit de verte als een teken dat de Pattimura in aantocht was. Meer dan honderd motorrijtuigen geeft aan hoe spontaan de bevolking deelneemt aan het begeleiden van de Pattimurafakkels over zo’n lange afstand. Het geluid van de tifa(trom) en de tauri(blaasschelp) begeleidde de groep fakkeldragers, die in het rood gekleed waren. Ongeveer tien jongeren droegen de fakkels, terwijl meer dan twintig andere jongeren het getrokken zwaard hanteerden en de krijgsdans de tjakalele uitvoerden. Zelfs gedroegen sommigen van hen zich als een bezetene door in hun lichaam te steken of daar stukjes van af te snijden. Het ging er steeds magischer aan toe. Mensen schreeuwden hysterisch ter ere van de Pattimurafakkels. De situatie werd nog verhitter toen een groep jongeren een tjakaleledans opvoerden, begeleid met tifa en tauri. Na het ontsteken van de Pattimuravuur ging de gouverneur naar het plein om de plechtigheden te leiden. Daar waren de sociale leiders van Maluku en de stad Ambon al bij elkaar gekomen: alle dorpshoofden van Saparua, studenten en de groepen fakkeldragers en tjakalele-dansers, die afkomstig waren uit Batumerah en Mardika. In de rijen toeschouwers konden we unieke, ongewone dingen waarnemen. De ceremoniemeesters waren in oorlogskleding gestoken en de gouverneur als opperceremoniemeester droeg kleding van oorspronkelijk Moluks weefsel gemaakt. De Gouverneur droeg op dat moment de titel van Bapak Raja(koningstitel volgens de adat). Het grootste deel van de aanwezigen bij de plechtigheden droegen kleren van Moluks fabrikaat, maar de TNI/POLRI-mensen niet. In de rijen van dorpshoofden uit Saparua droegen allen staatsiekleding, terwijl in de rijen van de fakkeldragers en tjakalele dansers de mensen helemaal in het rood gekleed waren, met een rode hoofdband. Wat ook opvallend was dat in de rijen jongeren uit Batumerah en Mardika samen opgesteld waren, nota bene twee wijken met moslim respectievelijk christen gemeenschappen. Het Ambonese Conflict, dat op 19-1-1999 was uitgebroken, was begonnen met gevechten tussen groepen jongeren uit deze twee wijken. Maar nu is het Conflict opgelost. Hoewel met het zwaard uit de schede, en de speer in de hand, ging men toch binnen de rijen onbevooroordeeld met elkaar om. Rondom het ceremonieterrein stonden op die dag honderden brandende fakkels opgesteld als een haag erom heen. De Gouverneur van Maluku zei in zijn welkomsrede dat de Pattimuradag, die op elke 15 mei gevierd wordt, niet allen maar een viering moet zijn, maar dat die haar betekenis vindt in de strijdlust van Pattimura. "Wij moeten ons gewest weer opbouwen uit de chaos, vanuit het enthousiasme voor de strijd van Pattimura en zijn volk in die tijd", zei hij. Hij zei te hopen dat Maluku, dat nu weer rustig is nadat het door het Humanitaire Conflict van 1999 helemaal kapotgemaakt was, snel weer zal herstellen. "Als de huidige generaties moeten we samen de Pattimurastrijd voortzetten door de wederopbouw in alle sectoren voort te zetten", zo hoopt hij. De Minister van Bosbouw MS Ka’ban, die in de gelegenheid was om aan de plechtige optocht van de Pattimuradag deel te nemen, zei bewondering te hebben bij het zien van de Molukse samenleving, die bezig is met de opbouw vanuit de chaos als gevolg van het Conflict. Volgens Ka’ban is het getuige zijn van de Pattimura fakkeloptocht en de herdenking van de Pattimuradag voor hem een belangrijke levenservaring. "Tot nu toe heb ik hierover alleen in boeken gelezen, maar nu zie ik met eigen ogen hoe het bij een optocht op Pattimuradag toegaat. Dit is voor mij een zeer waardevolle levenservaring", verklaarde Ka’ban tegenover de pers. Evenals de Gouverneur bracht Ka’ban de boodschap aan de jonge Molukse generatie om aan het enthousiasme voor de Pattimurastrijd zin te geven in het voortzetten van de wederopbouw van het gewest. Op 15 mei 2006 werd behalve dat de Pattimuradag gevierd was ook deze dezelfde dag voor de Ambonese bevolking een belangrijk moment voor een andere zaak, namelijk de directe verkiezing van bestuurders voor de periode 2006-2011. Er werd gevreesd dat de uitvoering van deze bestuursverkiezingen in bepaalde kringen zouden kunnen leiden tot botsingen als gevolg van onderlinge belangenconflict tussen de kandidaten, maar kennelijk zijn de verkiezingen tot in de avonduren vreedzaam verlopen. Zoals in vorige jaren op 15 mei vaak de RMS-vlag gehesen werd, of RMS-stickers geplakt, zo is dat ook nu gebeurd. Op 15 mei(?) 2006 is een RMS-vlag aan gasballonnen in de lucht opgelaten, vermoedelijk door sympathisanten en aanhangers van de RMS. Maar ook deze RMS-vlaghijsing heeft er niet toe geleid tot provocatie van de bevolking tot onderlinge gevechten. ---------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; CAKALELE DAN SERATUS OBOR DI HARI PATTIMURA.