20.6.06

RMS separatistisch of niet?

(RMS, is it a Seperatist Movement or not?) --------- Groningen, 16-6-2006 -------- Boze tongen beweren dat de FKMCPR de RMS-beweging wil laten erkennen als een separatistische beweging. Vreemd, wij dachten dat de FKMCPR een rechtsbeweging is die zich in principe niet bezig houdt met politiek, maar met rechtsschendingen van de Indonesische Eenheidsstaat. Het is onze ervaring dat de FKMCPR zich niet(snel) laat verleiden tot het doen van politieke uitspraken. Wie de FKMCPR daarvan beschuldigt moet maar met bewijzen komen. --------- Maar wat is eigenlijk het probleem? WAT IS SEPARATISME? Afscheiden van wat, in dit verband? Van Indonesië! De vraag is dus: --------- 1.) Van wat voor Indonesië heeft de RMS in 1950 zich afgescheiden? 2.) Wil de RMS-beweging anno 2006 dat Maluku zich van het huidige Indonesië afscheidt? --------- Het antwoord op vraag 1 is: JA. De RMS heeft zich op 25-4-1950 afgescheiden van de NIT als een onderdeel van een ineenstortende RIS. Feitelijk heeft de RMS zich afgescheiden van een defunct, illegaal Indonesië, de ‘failed state’ Indonesië. De eerste conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de RMS-afscheiding van een goed functionerend, wettig Indonesië niet zou hebben plaatsgevonden. De RMS heeft zich in 1950 afgescheiden van een illegale politieke structuur; daar is niets fouts aan, en dat moeten we blijven verdedigen. -------- Het antwoord op vraag 2 is eveneens: JA. De huidige RMS-beweging wil dat Maluku zich van de NKRI afscheidt; dat is zo duidelijk als wat. Maar het probleem is dat de internationale pers gelooft dat het Molukse volk dat niet wil. Voor haar zijn er alleen geloofwaardige separatistische bewegingen in Atjeh en Papua, die zich van de NKRI willen afscheiden. VOOR DE RMS IS HET EEN PROBLEEM DAT ZE NIET ALS SEPARATISTISCH WORDT ERKEND. Zo heeft een lid van het RMS-kabinet dat ook op 17-12-2005 in Almelo hardop en duidelijk uitgesproken. --------- En dat doen wij, de GERAKAN MALUKU, ook. Voor ons is de RMS zo separatistisch als het maar kan, en terecht. De RMS moet niks met een niet-functionerende Indonesische Federatie te maken willen hebben, en ook niet met een illegale Eenheidsstaat Indonesië, die geen enkele volkenrechtelijke basis heeft. DE RMS IS SEPARATISTISCH PUR SANG. Als er mensen zijn die dat anders zien, dan moeten ze de RMS-Regering in Ballingschap en de Gerakan Maluku maar daarop aanspreken, en niet de FKMCPR. --------- Maar wat bezielt eigenlijk deze mensen met hun boze tongen, om zo op de FKMCPR af te geven? Onzes inziens zijn ze te veel gehersenspoeld met het Indonesische gedachtegoed. In de Indonesische politieke cultuur is afscheiding van de Eenheidsstaat een misdaad(makar), die nog erger is dan moord. In de Indonesische rechtspraktijk is het schering en inslag dat separatisten zwaarder gestraft worden dan moordenaars en zelfs terroristen. --------- Deze mensen nemen ondoordacht de Indonesische definitie van ‘separatisme’ over. Ze accepteren de aanname dat separatisme slechter dan slecht is, terwijl in feite separatisme moreel een neutraal begrip is: soms is het fout en soms is het goed en soms gebeurt het nu eenmaal. Zo zien wij dat ook in de Internationale Wereld: soms sluit je je aan (Duitsland), soms scheid je je af(Tsjechoslowakije). Dat is allemaal normaal. --------- Deze mensen moeten normaal leren denken en niet het Indonesische wayang-jargon klakkeloos overnemen. Daar wordt de RMS niet beter van, maar Indonesië ook niet. Het is voor Indonesiërs goed als we hun leren normaal te denken. Dat is beter dan dat ze van de ene stumperigheid in de andere vervallen, zodat Indonesië als staat geen waardigheid meer heeft. ---------- RMS-ers help jezelf, en help ook Indonesië zich te verlossen van het zelfbedrog waarin het zich heeft verstrikt! --------- Selamat Berdjuang,