20.8.07

RMS Tjakalele-Actie komt uit de Koker van Dokter Alex

Contents: 1. RMS Tjakalele-Action fitting in the Strategy of Doctor Alex (Secr. Gerakan Maluku) 2. Alexander H. Manuputty: 'Yes, we were involved in the Planning of the Flagraising' (Tempo, 9-7-2007; Translation SGM) ---------------- 1. RMS Tjakalele-Actie komt uit de Koker van Dokter Alex. -------------- Groningen, 10-8-2007 -------------- Het is logisch dat Dokter Alex Manuputty meer weet van de RMS Tjakalele-Actie op 29-6-2007 op het Merdekaplein in Ambon. Het is een typische FKM-actie om de aandacht van de wereld te vestigen op de vrijheidswil van het Molukse volk. Daar heeft het FKM sinds 2000 patent op. -------------- Het is ook vanzelfsprekend dat hij heeft deelgenomen aan de voorbereidingen daarvan. Dit soort acties zijn de kracht van het FKM waarmee het de RMS-zaak steunt. --------------- Maar dat wil niet zeggen dat Dokter Alex de opdrachtgever is, en dat beweert hij ook niet. De RMS-Transitieregering zit in Maluku en niet in Amerika. De mensen in Ambon moeten het doen. Het is HUN verantwoordelijkheid. Het zijn zij die erop moeten worden aangesproken. ---------------- De actieve medewerking van Dokter Alex vanuit het buitenland is zeer positief te waarderen. Het is ook een grote stimulans voor ons RMS-ers in Nederland. Dat is de laatste weken wel gebleken. Dokter Alex zet ons aan het werk en daar zijn wij hem dankbaar voor. HOE HARDER ER GEWERKT WORDT AAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN MALUKU, HOE EERDER IS MALUKU VRIJ! ----------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku ------------ 2. Alexander H. Manuputty: Ja, wij hebben die Vlaghijsing gepland! ------------ Tempo, 9-7-2007 ------------- Bijna vier jaar woont de voorman van de separatistische beweging Republiek der Zuid-Molukken (RMS), Alexander H. Manuputty(AM), in Los Angeles, USA. Hij ontsnapte aan de achtervolging van het Indonesische juridische apparaat via de Luchthaven Soekarno Hatta op 22-11-2003. ------------- In de superstaat Amerika is Manuputty niet meer in aanraking gekomen met justitie omdat hier zijn vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk beschermd wordt. Deze manspersoon, die op 10-9-1947 in Serui, Papua, geboren is, geniet al vanaf oktober 2004 van het politiek asiel, dat hij van Washington gekregen heeft. ------------- In Los Angeles werkt hij als medische werkkracht. Behalve dat is hij actief als propagandist voor de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukken en is hij actief voor de kerk. ""Mijn wapen is mijn pen", zegt de Executief Leider van de RMS, die zichzelf liever als Molukker beschouwt. ------------- Tegenover Feisal Assegaf(FA) van TEMPO heeft Manuputty vorige week vrijdagavond zijn commentaar gegeven over het incident, waarbij geprobeerd is om de RMS-vlag op te steken voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono op het Vrijheidsplein in Ambon. Hier volgt een verkorte weergave: ------------- FA: Wat is Uw commentaar op het incident op het Merdeka Plein? ------------- AM: Dat is een politiek recht, en het is gepast dat het Molukse volk dat recht uitoefent. Dat is ons recht, in onze staat, de RMS. Het wordt nu echt tijd dat Indonesië ons onze staat teruggeeft. -------------- FA: Is deze actie van de voren gepland? -------------- AM: Ja, wij hebben die inderdaad gepland om Indonesië te laten zien wat voor een staat zij eigenlijk is, en om de wereldgemeenschap te laten weten wat er feitelijk in Maluku aan de hand is. -------------- FA: Is er coördinatie tussen de RMS-leiders in Maluku en U? -------------- AM: Ja, zeer zeker, want ik maak wereldkundig wat er in Maluku gebeurt. Hier in Amerika kan ik mijn mening vrij uiten. Dat is niet zo in Indonesië; Indonesië is niet vrij. Indonesië is een onbeschaafde staat, die nooit en te nimmer de mensenrechten respecteert. Laten we er eens voor gaan zitten; er zijn zoveel dingen te bespreken. Wat er nu in Ambon is gebeurd is duidelijk ons recht. Waarom moet SBY boos zijn? Waarom behandelt hij deze Molukse zaak niet op een nette manier? Maluku is niet het eigendom van Indonesië. ------------- FA: Is het incident gunstig voor de RMS? ------------ AM: Dat is een ding dat zeker is. God laat zien dat wat waar is, ook echt waar is. De Regering is leugenachtig. Ze zegt dat ze een onafhankelijk team wil instellen om te onderzoeken of de RMS goed of fout is. Wat noodzakelijk is, is dat wij rond de onderhandelingstafel gaan zitten als een beschaafd volk, dat karakter heeft en geestelijk op een hoog niveau staat. We hoeven niet met elkaar op de vuist te gaan als onverlaten. Ik heb al verschillende keren een brief aan de President gestuurd om met hem in overleg te gaan. Ik heb nu net weer een brief aan hem klaar. ------------- FA: Hoe heeft hij gereageerd? ------------- AM: Voor wat ik daarvan gehoord heb, is dat nog tamelijk abstract. --------------- FA: Stelt U ook voorwaarden voor zo'n dialoog? ------------- AM: Nee, wij verlangen alleen van de regering dat ze open is. Ze moet aan het Gewest Maluku de gelegenheid geven om zich te kunnen ontwikkelen. -------------- FA: Wat is het doel van de RMS-strijd? -------------- AM:Dat is duidelijk de onafhankelijkheid. Daarvoor zijn wij bereid ons leven te geven. Maar de mogelijkheid moet niet uitgesloten worden om ook andere zaken te bespreken. Wij hebben geen vertrouwen in de autonomie. Autonomie is nonsens. Ambonezen zeggen: een grote leugen. Autonomie is al zo vaak beloofd sinds 1950. En dat terwijl wij al onafhankelijk zijn sinds 25 april 1950. Deze onafhankelijkheid is geproclameerd door dr. Soumokil, de eerste deskundige in Azië op het gebied van het recht. -------------- FA: Hoe groot is tot nu toe de internationale steun voor de RMS? -------------- AM: Die steun is er. Vraagt U maar aan de President en de hoogwaardigheidsbekleders van Indonesië. Als ze eerlijk zijn, zullen ze het openlijk zeggen.