26.10.07

RMS-er gevonnist met 17 Jaar Gevangenis

(Verdict of 17 Years Imprisonment against RMS-Sympathizer ) ------------- Radio Baku Bae, 25-10-2007 ------------- Ambon: Tegen een sympathisant van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku / Republiek der Zuid-Molukken (FKM/RMS), John Markus, is door de Rechtbank van Ambon uiteindelijk een vonnis geveld van 17 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Dit is gebeurd op de vervolgzitting op 25-10-2007. ------------- Dit vonnis is zo hoog uitgevallen, omdat het volgens de Rechtbank van Ambon onder voorzitterschap van mr. R. Anthon Widyopriono bewezen is, dat John Markus, alias Otty, zich schuldig gemaakt heeft aan staatsondermijning. -------------- In zijn uitspraak heeft de Rechtbank verklaard dat voor dit vonnis op basis van Art. 106 van het Wetboek van Strafrecht voldoende grond is. Dit heeft zowel betrekking op de persoon die de daad gepleegd heeft, als op de daad van de staatsondermijning zelf. -------------- De gedaagde John Markus, alias Otty, heeft wettelijk en overtuigend daden van staatsondermijning begaan door een poging te ondernemen om de RMS-vlag, ook wel genoemd de Koningsvlag, te brengen naar een plek om die te hijsen. De gedaagde is ook een recidivist, die al eens eerder van de Rechtbank in Ambon een gevangenisstraf van 1 jaar gekregen heeft voor een soortgelijk vergrijp. Dat was een jaar geleden. --------------- Uitgaande van deze juridische analyse verklaarde de Rechtbank, dat de gedaagde Otty wettig bewezen de artikelen 106 en 110 van het Wetboek van Strafrecht heeft overtreden, en komt hij op gevangenisstraf van 17 jaar met aftrek van voorarrest. --------------- Het vonnis van de Rechtbank is kennelijk twee jaar hoger dan die door de Officier van Justitie, mr. Grace Siahaya , was geëist in haar aanklacht, die ze enige tijd terug had voorgelezen, namelijk 15 jaar met aftrek van voorarrest. --------------- Na afloop van de rechtszitting riep de gedaagde John Markus, alias Otty, met luide stem dat de Rechtbank van Ambon niet rechtvaardig was met het uitspreken van het vonnis tegen hem. --------------- "De Rechtbank van Ambon heeft geen rechtvaardig oordeel over mij geveld; ik ben geen crimineel", schreeuwde hij. --------------- Enkele bezoekers schudden op de zitting hun hoofd toen ze het vonnis van de Rechtbank van 17 jaar gevangenisstraf hoorden, en ook zij vinden de uitspraak van de Rechtbank van Ambon niet rechtvaardig. --------------- "De straf die wordt geveld voor alleen maar een poging om de RMS-vlag te hijsen is een gevangenisstraf van 17 jaar, maar hoe zit dat dan met een terrorisme-zaak zoals die van Ustad Arsyad, waarbij een vonnis is geveld van slechts 15 jaar? En dat terwijl er in de terrorisme-zaak mensenlevens te betreuren waren. DE RECHTER IS ERG ONRECHTVAARDIG", mopperde een bezoeker na afloop van de rechtszitting.