29.1.09

Molukse jeugd doet slecht op school

  • AMSTERDAM, donderdag
  • De Molukse jeugd glijdt af. De derde generatie doet het geheel tegen de verwachting in slechter op school dan hun ouders.
  • Er is bovendien te weinig aandacht voor de slechte prestaties, vindt Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling. Dit omdat de Molukse problemen ondergesneeuwd raken door de aandacht die er is voor de Marokkaanse jeugd, zo staat in een onderzoek dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd. Forum roept de scholen daarin ook op gegevens over de herkomst van leerlingen uit hun eigen systemen te gebruiken om de problemen met de Molukkers boven tafel te krijgen.
  • ,De Molukse jongeren kampen met achterstanden die blijven bestaan. Het probleem blijft onderbelicht door de aandacht voor Marokkanen, Turken en Antillianen”, zegt Forum directeur Sadik Harchaoui.
  • Volgens dit instituut krijgen Molukse jongeren veel vaker (80 procent) een vmbo-advies dan de niet-Molukkers (53 pro- cent). Lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond(AOb) Liesbeth Verheggen is niet blij met de aanval op het docentenkorps:,, Het is pertinent onjuist dat er sprake is van een structurele onderadvisering van een allochtone groep als de Molukkers. Of dat de Molukse kinderen ondergeschoven dreigen te raken in het onderwijs”, legt ze uit.
  • ,,De leraar adviseert op meer dan alleen de Cito-toets. Leerlingen worden goed gevolgd door de docenten door de jaren heen. In het onderwijsachterstandenbeleid is geen onderscheid tussen Turken, Marokkanen of Molukkers, dus zouden ze evenveel aandacht moeten krijgen.” De po-raad, die de scholen in het primair onderwijs vertegenwoordigt, wil niks weten van speciaal beleid voor minderheidsgroepen.
  • Harm van Gerven: ,,We vinden dat alle groepen kinderen zo goed mogelijk les moeten krijgen. Als het zo is dat Molukse kinderen ondergesneeuwd raken, zou daar meer aandacht aan besteed moeten worden. Wij zijn erg voor het volgen van leerlingen, maar om dat nu specifiek voor een bevolkingsgroep te doen, weer niet. En het zou altijd op vrijwillige basis moeten zijn en vanuit de school moeten gebeuren.”