16.3.06

Moslims en Christenen zouden samen NKRI-Staatsterreur moeten bestrijden.

(Muslims and Christians should fight against NKRI State Terror hand in hand) ------- Groningen, 16-3-2006 ------ Over de ontwikkelingen in Poso staan hieronder twee artikelen, namelijk. ------ 1. Moslims Poso zullen zich fysiek tegen Detachement 88 te weer stellen. 2. Politie arresteert Dader van Aanslagen in Poso. ------- Ze geven het volgende beeld: in het kader van de terreurbestrijding heeft de politie in Poso burgers opgepakt. Volgens moslims gaat het hier om willekeurige arrestaties; de gearresteerden hebben met de terreur in Poso niets te maken, en ze dreigen met fysiek verzet tegen de politie. Prompt komt de politie met de arrestatie van iemand die ze als een echte terrorist beschouwen, en als zodanig ook bij de kerusuhan in Poso betrokken was, en nu ineens rollen de gegevens over de toonbank. Het is opmerkelijk dat de moslims nu in hetzelfde parket lijken te zitten als de christenen. Drie christenen afkomstig uit NTT(Kupang), namelijk Fabianus Tibo, Dominggus da Silva en Marinus Riwu zitten al sinds 2001 in de dodencel; ook zij zijn beschuldigd van terroristische activiteiten in Poso in 1999. Van christenzijde wordt de eerlijkheid van de rechtsgang in deze zaak zwaar betwist. Het regent gratieverzoeken bij SBY. Nog vers in het geheugen ligt ook de zaak van ds. Reinaldi Damanik van Palu, die als onschuldige in een groot showproces ook bijna ter dood veroordeeld was, en tijdens en na zijn proces heeft ook hij een paar jaar in de gevangenis gezeten, en is pas onder druk vanuit buitenland en met de hulp van goedwillende moslimgeestelijken weer op vrije voeten gekomen. Als we de situatie goed beschouwen zouden christenen en moslims wel eens in hetzelfde schuitje kunnen zitten. Ze worden gebruikt door de NKRI-autoriteiten voor de uitvoering van hun smerige terroristische spelletjes, die bijna altijd met machtsposities en corruptie te maken hebben. Uit het artikel in REPUBLIKA blijkt, dat moslims dit nu ook gaan inzien. Misschien is het tijd dat christenen en moslims samen het NKRI-terreursyndicaat aanpakken, en niet langer zich laten gebruiken en zich tegen elkaar uit laten spelen. Dan hoeft ds. Damanik volgend jaar niet meer te zeggen, zoals bij de laatste jaarwisseling: "GELUKKIG NIEUWJAAR??? IN DEZE STAAT IS ER GEEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Terrorisme, moeten we dat zoeken bij de radicale islam? Jawel, maar het is vooral te vinden in de staatsstructuur van de NKRI zelf. In deze schijnbaar uitzichtloze toestand hebben christenen en moslims elkaar nodig. Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. -------- 1. Moslims Poso zullen zich fysiek tegen Detachement 88 te weer stellen. ------- Republika Online, 15-3-2006 ------- Jakarta: Moslims van het District Poso, Midden Sulawesi, dringen er bij de regering op aan om het Speciale Anti-Terreur Detachment (DENSUS) 88 onmiddellijk uit het gebied rond Pos terug te trekken, omdat er al terroristische acties tegen moslims zijn uitgevoerd. Als het detachement niet onmiddellijk wordt teruggetrokken zullen de agenten van het detachement fysieke weerstand van de zijde van moslims uit Poso tegemoet kunnen zien. "Mujahidin in de hele wereld zullen weten dat er in Poso de moslims worden getiranniseerd", zei de Algemene Voorzitter van het Forum voor Vriendschap binnen de Strijd van de Islamitische Gemeenschap in Poso, M. Adnan Arsal, in Jakarta, op dinsdag 14-3-2006. Volgens Adnan heeft het Detachement 88 verschillende arrestaties uitgevoerd van moslimburgers, zonder dat er tegen deze moslims enig bewijs bestond, en waarbij ze ook werden gemarteld. De aanwezigheid van Anti Terreur Politie Eenheden is onnodig aangezien er al lange tijd vrede heerst tussen moslimburgers en christenburgers. Adnan zei dat er een grens is aan het geduld van de moslimgemeenschap in Poso, dat erg op de proef wordt gesteld. Als het Detachement 88 niet onmiddellijk wordt teruggetrokken, zo zei hij, dan is het niet moeilijk voor de moslims om fysiek verzet te gaan uitvoeren. Van de agenten van het Detachement 88, die arrestaties van moslimburgers uitvoeren zonder goede gronden, zullen de wapens door de burgers worden afgepakt. Hij voegde daar ook aan toe, dat al bestaat de moslimbevolking van Poso nu maar uit 20 procent, ze zijn niet bang voor de wapens en voor het veiligheidsapparaat, omdat ze al gewend zijn geraakt aan het conflict. "Wij geven dan orders door op elektriciteitspalen te slaan; dat is een tegen van het begin van het verzet", beklemtoonde Adnan. Hij vraagt ook aan de regering om goed te begrijpen de aanleiding voor de moslimbevolking om in verzet te gaan enkel en alleen is omdat ze wordt getiranniseerd. Hij drukte dat zo uit, het geluid van een slag op een lantaarnpaal in Poso meer gevreesd wordt dan een bomexplosie of het salvo van een vuurwapen. Tijdens het conflict is dat geluid een teken dat de aanval begint. Maar Adnan verzekert dat deze keer de woede van de moslims in Poso alleen maar gericht is tegen de agenten van het Detachement 88. De woede van de moslims in Poso uitgebarsten door de aanhouding van Andi Ipong en M. Yusuf in November van het afgelopen jaar. Deze twee jongeren zijn ervan beschuldigd betrokken te zijn bij daden van terrorisme, en ze zijn daarbij als gevangenen van de politie zwaar mishandeld. De beschuldigingen zijn klaarblijkelijk onbewezen. Op dit moment zijn de beiden naar Jakarta overgeplaatst om daar terecht te staan voor moord. Adnan verklaarde ook dat het bewijsmateriaal uit getuigenverklaringen in de zaak Ipong en Yusuf in scene is gezet. Adnan zei ook dat duizenden moslims herhaaldelijk gedemonstreerd hebben bij het parlement, het Openbaar Ministerie van Poso en de ambtswoning van de burgermeester. Maar ze zijn nooit gehoord. Hun eis is eenvoudig, namelijk dat Ipong en Yusuf terug moeten komen, want ze zijn geen terroristen. Op dit moment zijn de moslims van Poso van mening dat de diverse bomaanslagen slechts opgezet zijn om Poso onveilig te maken. WANT HET IS EVIDENT DAT HET VEILIGHEIDSAPPARAAT, EN MET NAME DE POLITIE ZIJN, DIE HET MEEST DAARVAN PROFITEREN DOOR DE OVERVLOED AAN KAPITAAL VOOR DE VEILIGHEIDSOPERATIE, DIE VANUIT JAKARTA BINNENSTROOMT.Bron: www.ambon.com ; MUSLIM POSO AKAN MELAWAN SECARA FISIK DETASEMEN 88. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. -------- 2. Politie arresteert Dader van Aanslagen in Poso -------- Kompas, 16-3-2006 -------- Palu: Agenten van het Speciale Anti Terroristische Politie Detachement 88 in Sulawesi Tengah, heeft op vrijdag 10-3-2006 een zekere AN(34) gearresteerd. Hij is verdacht van het plegen van aanslagen in een aantal dorpen in Poso, in de jaren 2001-2003, waarbij tientallen doden zijn gevallen. AN is ook bekend als de leider van een gewapend roverssyndicaat in Midden Sulawesi, die de buit van hun roversacties gebruikt voor bovengenoemde aanvalsacties. De arrestatie is op woensdag 15-3-2006 op het Hoofdkwartier van Politie van het Gewest Midden Sulawesi bekend gemaakt door het Hoofd van de Voorlichtingsdienst van het Operatie Commando Midden-Sulawesi, de Groot Commissaris Didi Rochyadi. Op grond van een notitie van de Gewestelijke Politie van Midden Sulawesi was AN betrokken bij aanslagen op een aantal dorpen in Poso. In 2001 was hij betrokken bij de aanval op het dorp Tangkura en op verschillende andere dorpen in het Onderdistrict Poso Pesisir (kustgebied). In 2002 heeft AN de dorpen Sepe en Silanca, in het Onderdistrict Lage, aangevallen. Deze aanvalsacties hebben tientallen doden onder de burgers tot gevolg gehad en daarbij zijn ook honderden huizen in vlammen opgegaan. AN is gearresteerd in het dorp Tinombo, Onderdistrict Moutong, District Parigi Moutong. Op het moment van de arrestatie verzette AN zich heftig, zodat de dienstdoende agenten op hem hebben moeten schieten, waarbij AN in de wang geraakt is. Op dit moment wordt AN verpleegd in een ziekenhuis, ergens in Midden Sulawesi. AN is volgens Didi gearresteerd nadat het rechercheonderzoek van de DENSUS ANTITEROR 88 van de Gewestelijke Politie van Midden Sulawesi had geleid tot de aanhouding een zestal leden van een groep, en wel op 7 en 8 maart jongsleden. Eind februari hebben AN en zijn handlanger Robi een roofoverval gepleegd op een onderneming voor cacao en kopra in Tomini, Parigi Moutong. Tijdens die beroving is de chauffeur Robi beschoten en hij wordt op dit moment nog verpleegd in een ziekenhuis in Palu. Volgens Didi heeft de bende van AN vaak roofovervallen gepleegd, waarvan de opbrengsten werden gebruikt voor terreuracties. De politie heeft inmiddels van de bende van AN twee korte loopsgeweren van het merk FN en Colt 38, een Uzi van Israëlisch fabrikaat, 82 kogels en een besmeurd jacket in beslag genomen. Het Hoofd van Gewestelijke Politie van Midden Sulawesi, Brigade Generaal van Politie, Oegrosono, heeft gezegd dat er op dit moment vier terroristische groepen in het gebied van Midden Sulawesi actief zijn. Deze groepen hebben elk hun eigen specialisme.