14.3.06

Semmy Waileruny uit Detentie ontslagen op Juridische Gronden.

(Semmy Waileruny dismissed from Detention on Juridical Grounds) ------- Dagelijks Bestuur Front Kedaulatan Maluku untuk Republik Maluku Selatan ------- Ambon, 12-3-2006 ------- Bekendmaking en Oproep van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS aan alle Molukkers/Alfoeren over de Strijd voor de Soevereiniteit van de RMS tegen de wrede Koloniale Overheersing van de NKRI. -------- Langs deze weg deel ik U mee dat vandaag, 12 maart 2006, ik uit de detentie ontslagen ben, omdat de wettelijke termijn daarvoor verlopen is. Dat betekent dat ik, de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS, in de gevangenis ben vastgehouden door de machthebbers van de NKRI, zonder dat ze op een serieuze manier mijn zaak juridisch behandeld hebben. Dit is een machtsspel van de NKRI tegen mij, en dit is tegelijkertijd bedoeld om mij als leider van de strijd, en ook alle andere RMS-activisten in ons vaderland, bang te maken. ------- Op dit moment verblijf ik in mijn eigen huis in Ambon, in afwachting van een oproep voor het bijwonen van een vervolgzitting. Verder ben ik, als leider van de strijd, van mening dat: ------- 1) De Republiek der Zuid-Molukken(RMS) een legale staat is. De Onafhankelijkheidsproclamatie heeft plaatsgevonden op 25 april 1950. Er heeft al wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden, in diverse disciplines, en er is in de legale status van de RMS geen enkel zwak punt gevonden. ------- 2) Op het moment van de Proclamatie van de RMS bestond er in de hele wereld geen enkele staat, die de naam NKRI draagt; die was er pas drie maanden en twintig dagen daarna, namelijk op 15-8-1950, de dag waarop Soekarno de NKRI geproclameerd heeft. Dit is een euvele en onbeschaafde daad, omdat ze niet in overeenstemming is met wat voor normen dan ook van een beschaafde wereldsamenleving. ------- 3) Het Molukse/Alfoerse volk moet de soevereiniteit van de RMS afnemen van de NKRI-bezetter. ------- Daarom vraag ik nog eens aan het hele Moukse/Alfoerse volk en aan de leiders van de strijd, waar ze zich ook bevinden, om de krachten te bundelen om zo snel mogelijk de soevereiniteit van Land en Volk van de RMS van de koloniale bezetter NKRI af te nemen. ------ Mena Muria, de Heer zij altijd met ons, ------- Hoogachtend, ----- Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. Voor deze: de Woordvoerder van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. Info: pusakaraja@hotmail.com Tel. 06-23307474 .