9.3.06

Bali dreigt met Afscheiding als Anti Porno Wet wordt aangenomen.

(Bali threatens to secede from NKRI if Anti Porno Laws are going to be adopted) ----------------------------------------------------------- Harian Analisa, 4-3-2006 ----------------------------------------------------------- Den Pasar: De bevolking van Bali dreigt met het uittreden uit de Eenheidsstaat Indonesia(NKRI) als de Anti Porno Wetgeving(RUU APP) van kracht wordt. Dit dreigement is tijdens een gesprek over deze wetgeving in het Kantoor van de Gouverneur van Bali, aan de Jln. Basuki Rahmet, Den Pasar, Bali, op vrijdag 3-3-2006, overgebracht aan de Voorzitter van de Gewestelijke Raad van het Nationaal Indonesische Jeugd Comité(Dewan Pengurus Dareah Komite Nasional Pemuda Indonesia = DPD KNPI) Bali I, Putu Gede Indriawan Karna en een aantal andere maatschappelijke leiders. Aan deze dialoog hebben meer dan 200 Balinese maatschappelijke leiders deelgenomen. Onder hen leden van de Provinciale Regering van Bali, van het parlement, intellectuelen, uit non-gouvernementele organisaties, studenten, uit de toeristensector en uit de sector van kunst en cultuur. Ook waren er die meningen uit de Balinese samenleving vertolkten, en 8 leden van de Speciale Commissie voor de Anti Porno Wetgeving van het Nationale Parlement(RUU APP DPR), die werd geleid door Yoyoh Yusroh. "Als deze wetgeving van kracht wordt dan zullen wij niet aarzelen om ons af te scheiden van de NKRI", zei Indriawan onder luid geschreeuw van MERDEKA door mensen die deelnamen aan de dialoog. Toen Indriawan het podium verliet werd het bestegen door Laskar Dewata. Deze spreker vervolgde het dreigement van Indriawan als volgt: "Als de wet van kracht wordt, dan gaan wij burgerlijke ongehoorzaamheid plegen, en desnoods gaan we uit de NKRI", zei Komang, die terwijl hij op het podium stond, uitroepen van instemming kreeg zoals: MERDEKA!…MERDEKA!…LEVE BALI!…BALI MERDEKA!" De Balinese maatschappelijke leider Putu Artha zei tijdens zijn daaropvolgende rede, dat het enthousiasme voor deze wetgeving niet dat is van de founding fathers van de NKRI, en in wezen een verwerping is van de geest van de NKRI. In zijn slotrede vroeg de Vice-Gouverneur van Bali, IGN Alit Kelakan, aan de Speciale Commissie de Anti Porno Wetgeving nog eens goed onder de loep te nemen. "HET mag niet zo zijn dat de Speciale Commissie het zo ver laat komen dat we in een conflict met andere gewesten worden betrokken", benadrukte hij. --------------------------------------------------------------------- Bron: Correspondentie met de DPPP/FKM ; BALI ANCAM MERDEKA JIKA RUU APPP DIBERLAKUKAN. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku