6.3.06

Noord Sulawesi desnoods onafhankelijk

(Northern Sulawesi if need be independent) ------------------------------------------------ Harian MERDEKA, 4-3-2006 ------------------------------------------------ Menado: In verband met het bestaan van een bepaalde groep, die gisteren (3-3-2006) geprobeerd heeft de Syariat Islam(Islamitische wetgeving) wettig te verklaren, en het vergunningenstelsel voor de bouw en gebruik van gebedshuizen op grond van het SKB-Besluit (van 1969, SGM) te (blijven, SGM) regelen, heeft een aantal maatschappelijke leiders opnieuw het thema NOORD SULAWESI VRIJ, oftewel de stichting van een staat Noord Sulawesi, aan de orde gesteld. In het Parlementsgebouw van Noord Sulawesi heeft een aantal maatschappelijke leiders van Noord Sulawesi, waaronder Dolfie Maringka, Revly Pesakh, Franky Mocodompis, John Suoth, Vanny Loupatty, Jeffrey Sorongan, Victor Manuel, Ruby Korompis en Argemiro Manimpurung, benadrukt, dat als het zo verder gaat met pogingen om de christelijke gemeenschap te onderdrukken en te geringschatten, en om van Indonesië een Islamitische staat te maken, dat dan Noord Sulawesi zich van de NKRI zal afscheiden. Er is gezegd, dat om de NKRI intact te houden, zoals ze nu is, de regering het Gezamenlijke Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Godsdienst(SKB), nr. 1, 1969, moet intrekken. Als er steeds maar geëist wordt dat dit niet gebeurt, dan blijft het maar doorgaan met het sluiten en overhoop halen van kerkgebouwen. De kwestie is dat andere, minderheidsgodsdiensten in Noord Sulawesi nooit zo hard en zelf anarchistisch worden behandeld door de meerderheidsgodsdienst (Protestants, SGM). In andere gebieden zijn er verschillende dingen gebeurd, die schade toebrengen aan de christengemeenschap, zonder dat daar resoluut tegen is opgetreden door de regering. Bij deze gelegenheid hebben tientallen burgers in het parlementsgebouw hun ambitie naar voren gebracht bij de Voorzitter van de Fractie van de Partij voor Recht en Welzijn(PKS, radicale moslimpartij, SGM), Abid Takalamingan (Drs. Soc.) om samen met de parlementsleden van de Partij voor Vrede en Welzijn (PDS, christelijke politieke partij, SGM) Yanny Kopalit, Sybert Maki(Drs. Theol.), Belhein Ninia(Drs. Theol.) en mr. Siska Tangkulung boven op een truck te gaan staan. In zijn toespraak zei drs. Edison Masengi, dat de GOLKAR-Fractie vindt dat alle burgers recht hebben op de godsdienst van hun keuze. Daarom steunt de GOLKAR het streven om elke vorm van onderdrukking te verwerpen. Na zijn toespraak bracht Masengi met behulp van een geluidsinstallatie van boven op de truck een geestelijk lied ten gehore. Na een einde gemaakt te hebben aan de rede van Masengi, zei Abid Takalamingan, dat hij deze boodschap aan het hoofdbestuur van de PKS zal overbrengen, en wel in de persoon van de Voorzitter van het Volkscongres van de RI. "De islam leert de mensen geen anarchistisch gedrag. Dit gedrag is een vervloeking. Daarom hebben alle burgers het recht om te leven volgens de godsdienst, die zij aanhangen. Aan bepaalde ambities op gewestelijk niveau moet door de Centrale Regering aandacht worden besteed", verklaarde hij en hij vroeg direct daarna om te mogen vertrekken voor het vrijdaggebed. De andere raadsleden gaven in principe ook hun steun aan de afwijzing van onderdrukking en de bemoeienis van de staat in geloofsaangelegenheden van de staatsburgers. "Wij zullen politieke stappen ondernemen door het schrijven van een brief aan de Centrale Regering, dat Noord Sulawesi elke vorm van religieuze onderdrukking afwijst", verklaarde mr. James Karinda. Behalve dat een toespraak werd gehouden, werden er bij deze vreedzame actie ook geestelijk liederen ten gehore gebracht door een aantal zangers/zangeressen, waaronder Jane Maringka, en er was ook een optreden van een komiek, Cipan, waarbij de laksheid van de Centrale Regering bij de bescherming van de tussen-religieuze saamhorigheid, op de korrel werd genomen. "Dit is slechts het begin van de strijd. Als er niet naar ons geluisterd wordt, dan zullen er grotere en krachtigere acties volgen", riepen Dolfie Maringka, Revly Pesakh en Ranky Mocodompis aan het einde van hun actie.