6.3.06

Wreedheden van de NKRI-Machthebbers tegenover RMS-Activisten en een OPROEP VAN SEMMY WAILERUNY AAN DE JONGERE GENERATIES VAN HET MOLUKSE VOLK OM DE

Wreedheden van de NKRI-Machthebbers tegenover RMS-Activisten en een OPROEP VAN SEMMY WAILERUNY AAN DE JONGERE GENERATIES VAN HET MOLUKSE VOLK OM DE FAKKEL VAN DE STRIJD OVER TE NEMEN". ---------------------------------------------------------------------------------- Twee RMS-strijders, respectievelijk Elvis Sapteno en Kace Selano, die door het Gerecht in Ambon tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld zijn, zijn op 2 maart 2006 op vrije voeten gesteld, omdat ze hun straftijd al hebben uitgezeten, op een revisieperiode van 15 dagen ter gelegenheid van kerst na. Ze zijn eerst gevangen gehouden op het politiebureau van de Politie van het Ressort Ambon/Lease, vervolgens overgeplaatst naar het militaire Huis van Bewaring in Waiheru, en vandaar in Kace verder overgeplaatst naar de gevangenis van Nania. Toen ze gearresteerd en vastgezet zijn ze door de NKRI-politie mishandeld op een dusdanig sadistische wijze, dat het niet normaal meer is. Toen mensen van het Internationale Rode Kruis de gevangenis van Waiheru bezocht hebben en de strijders over de mishandelingen die, ze hebben moeten doorstaan, verteld hadden, en ze de littekens van deze mishandelingen op hun lichaam bekeken hadden, konden sommigen van deze Rode Kruis medewerkers hun tranen niet meer bedwingen toen ze zagen hoe ernstig deze mishandelingen moeten zijn geweest. Maar dat is het risico van een strijder voor de waarheid, om Land en Volk van de Maluku te bevrijden van de onderdrukking, wreedheden en vernielzucht van de NKRI. Langs deze weg blijft Semmy Waileruny de Moluks/Alifoerse broeders en zusters, waar ze zich ook mogen bevinden, op het hart drukken, dat ze moeten opstaan uit hun slaap en zich er bewust van zijn dat we de handen ineen moeten slaan om de soevereiniteit, die ons wettelijk toekomt, weer terug te krijgen. En dat geldt temeer de broeders en zusters in Nederland, van wie de eerste generatie in 1951 naar Nederland is overgeplaatst. Ze zijn indertijd bedrogen door de regeringen van Nederland en de NKRI, dat ze op korte termijn naar hun land van herkomst zouden worden teruggebracht. Nederland en de NKRI moeten hun verantwoordelijkheid nemen over het bedrog dat ze gepleegd hebben, waardoor onze ouders niet hebben kunnen meewerken aan het verdedigen van de vrijheid van de RMS, maar naar Nederland zijn afgevoerd. Zij waren degenen die militair gezien het meest professioneel waren. Het is een feit dat van hen er al velen niet meer zijn, omdat ze door de Hemelse vader zijn teruggeroepen. Maar het zijn zij, die aan hun kinderen en kleinkinderen, die nu in Nederland wonen, de boodschap sturen met de oproep om actief de strijd te voeren. En dat is precies wat ook leeft in het geweten van ieder van ons hier. Broeders en zusters, vergeet alstublieft niet de belofte van Uw ouders. Semmy Waileruny drukt verder het hele Molukse volk op het hart dat dit de tijd is om op te staan en iets te doen, dat in de wereld opzien baart. Alle broeders en zusters van de nakomende generaties zijn onontbeerlijk voor de strijd. Doet U daarom iets nuttigs! Er zijn ook enkele vrienden, die van Semmy Waileruny de opdrachten hebben gekregen in het kader van de diplomatieke missie die nu aan de gang is. Het proces tegen Semmy Waileruny wordt nog steeds geplaagd door vertraging, evenzo die twee activisten, namelijk Marlon Lambatir en Johny Noya. Dat is een politiek spelletje van de NKRI, dat zeer kwalijk is. Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. -------------------------------------------------------- Email: pusakaraja@hotmail.com Tel. 0623307474