24.2.06

SISKAMLING - het Gevaar komt van Buiten.

(SISKAMLING - the Danger is from Outside) ----- Groningen, 23-2-2006 ----- In zijn aandacht voor het handhaven van rust en orde legt Gouverneur Ralahalu de nadruk op de gevaren van buiten en vraagt de Molukse burgers om verdachte nieuwkomers bij de autoriteiten aan te melden. Hij heeft er nu ervaring mee; de verdachten de in terroristenprocessen komen voor overgrote deel van buiten. Maar waarom dan de vlaghijsers nog vasthouden? Die zijn toch van binnen? Houdt hij ze vast om gevoelens van de bepaalde groepen in de samenleving te ontzien? Dat zullen dan ook vast wel vooral mensen van buiten zijn! We zien uit naar het moment dat de Gouverneur zijn gedachtegang naar de kwestie van de Molukse Politieke Gevangenen doortrekt. De Gouverneur wil geen oproerkraaiers van buiten, maar hij wil wel investeerders van buiten. Hij lokt investeerders van buiten, door vlaghijsers die door hun acties oproerkraaiers van buiten aantrekken, in de gevangenis te zetten. Maar dat lost het wezenlijke probleem niet op. Alleen in vrijheid kan hij op efficiënte wijze zowel de oproerkraaiers van buiten, buiten de deur houden, als investeerders van buiten aantrekken. We hopen dat de Gouverneur dit snel inziet en dan daaruit zijn politieke consequenties trekt. ------- Selamat Berdjuang ------- Gouverneur Ralahalu: Pas op voor Acties die de Samenleving kapot maken. -------- Radio Vox Populi; 23-2-2006 -------- Reporter: Ivanno Passal. -------- Ambon: De terroristische bomaanslagen, die sinds een paar weken de Stad Ambon weer plaatsvinden, zijn aanwijzingen daarvoor, dat er pogingen gedaan worden om de harmonie van de samenleving weer ontregelen en kapot te maken, maar ook om op allerlei manieren onrust te zaaien en de bevolking angst aan te jagen. "Ik hoop dat de mensen op hun hoede zijn voor acties, die erop gericht zijn om ons weer te vernietigen", beklemtoonde de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu, op een werkbezoek aan en een ontmoeting met het Hoofd van Politie van het Gewest Maluku en een gezelschap uit kringen van het Regionale Topoverleg, het Districts Topoverleg, dorpshoofden en sociale, religieuze en adatleiders, dat enige tijd geleden heeft plaatsgevonden in de Aula PRIMA BHAKTI van de Politie van het Ressort Ambon/Lease in Perigi Lima, Ambon. Daarom vraagt Ralahalu aan de onderdistrictshoofden, de districtshoofden, de dorpshoofden, maar ook aan de wijkraden om opnieuw een soort regeling in te voeren, zoals een Systeem voor Buurtveiligheid (SISKAMLING), een Systeem voor Veiligheids Initiatieven, oftewel een verplichting om nieuwkomers te melden. Op deze wijze, zo zei hij, kunnen binnen alle geledingen van de bevolking op een eerder tijdstip figuren/mensen worden opgespoord, die gekomen zijn met de opzettelijke bedoeling om de situatie in Maluku, die alweer zo goed geworden is, te ondermijnen. "Ik hoop dat wij allemaal open staan voor de kwestie van de veiligheid in ons aller leefomgeving, en dat die ons ter harte gaat. Daarom ben ik ervan overtuigd dat wij pogingen tot provocatie, die ons leven weer kapot zouden maken, in de kiem zullen kunnen smoren", verklaarde Ralahalu. Op deze wijze zullen volgens hem de rust en orde, die wij met zoveel moeite hebben kunnen bereiken, bewaard kunnen blijven en zelfs op een hoger niveau gebracht worden. "Op deze wijze zullen de investeerders hier weer hun ondernemerskapitaal kunnen binnenbrengen, en zal daardoor met zekerheid de werkgelegenheid kunnen worden uitgebreid", voegde Ralahalu toe. Ralahalu zei ook dat hij er extra zijn best voor zal blijven doen, dat het leven in de Molukse samenleving in de toekomst op een hoger peil gebracht wordt. De kwestie is namelijk dat in een zodanige toestand van rust de hindernissen, die enkele jaren geleden tijdens het Conflict zijn opgeworpen, weer kunnen worden opgeruimd. Verder zei hij dat de kwaliteit van het leven in de Molukse samenleving wordt verhoogd, waar er binnen de sociale relaties geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen godsdienst, ras of sociale groep. -------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; GUBERNUR RALAHALU: WASPADAI GERAKAN YANG MENGHANCURKAN MASYARAKAT.