22.2.06

Ondergrondse RMS-Regering laat haar Gezicht zien (II).

Groningen, 20-2-2006 ----------- RMS-Ambassadeur jth, ------- Puntsgewijs geven we ene reactie op Uw commentaar: 1. Malino I (dec. 2001) ging over Poso en had niets met Maluku te maken. Pemmy Souissa en Emang Nikijuluw zouden daar niets te zoeken hebben gehad, en zij zullen daar ook zeker niet geweest zijn. Dat zijn dingen die U als Ambassadeur toch moet weten. 2. Wat de FKMCPR betreft staat er in Uw artikel dat die door Umar Santi in de DPPP/FKM is veranderd. Dat beschouwen wij ook als een soort opheffing, maar zoals u weet bestaat de FKMCPR nog en is actiever dan ooit tevoren. Er is een taakverdeling: de FKMCPR behandelt politieke rechten en mensenrechten, en de DPPP/FKM is politiek actief. Daarmee is Umar Santi weer officieel de politiek in gegaan, en gelukkig maar, in de politiek hoort hij volgens ons thuis. 3. Oké, er staat nergens dat de RMS-Regering in Ballingschap de Ondergrondse RMS-Regering had moeten bezoeken, maar wel dat wordt geëist dat ze eerst met de Ondergrondse RMS-Regering in overleg had moeten treden. Hoe had dat dan anders gemoeten dan via U? Dat dit niet gebeurd is kan ook aan U liggen. De contacten met de RMS-Regering i.B. zijn nog niet goed. Wij betwijfelen of U daar wel behoefte aan heeft, want U hamert er maar steeds op dat de RMS-Regering i.B. niet erkend wordt door Tanah Air. De Ondergrondse RMS-Regering en haar ambassadeur stralen geen bereidheid uit tot samenwerking, en dat is onzes inziens verwijtbaar. Gepraat over het moeten erkennen van de Ondergrondse RMS-Regering als HET LEGITIEME RMS-LEIDERSCHAP is zinloos. Het verstoort de broodnodige samenwerking. Alle Molukse groepen moeten elkaar erkennen en onderling samenwerken, zo niet, dan zal de RMS-strijd doodlopen. Wij hebben niet de indruk dat het de RMS-Regering i.B. is die niet met de Ondergrondse RMS-Regering wil samenwerken, maar omgekeerd. Het is de Ondergrondse RMS-Regering, die het de RMS-strijd moeilijk maakt door mede-RMS-ers buiten te sluiten. Als het gaat om verouderde ideeën en vastgeroeste gedragspatronen, dan zien we dat niet zozeer in Nederland, maar de Ondergrondse RMS-Regering blijft in gebreke. De Ondergrondse RMS-Regering moet beseffen dat haar ondergrondse karakter tot gevolg heeft dat er GEEN ENKEL BEWIJS is DAT ZE DOOR HET MOLUKSE VOLK als geheel of in grote meerderheid GESTEUND WORDT, en dat daarom haar legitimiteit een zeer wankele basis heeft. Dat de Ondergrondse RMS-Regering zichzelf opblaast met historisch gebaseerde leiderspretenties en met het uitgeven van mandaten, zonder met andere RMS-groepen te willen samenwerken, brengt de strijd alleen maar schade toe. Daar zou U als Ambassadeur wat aan moeten doen. 4. Zo, zijn Simon Saija en John Rea verraders? Zo schieten we wel op, hè? Met zo’n houding hoeft de koloniale vijand niet bang te zijn; Jakarta en Den Haag lachen natuurlijk in hun vuistje: de RMS, die brengt op deze wijze zichzelf wel om zeep. Het is Uw taak als ambassadeur om dat aan Uw regering uit te leggen, hoe dat hier in Nederland werkt. U geeft niet de indruk dat U dat doet. U GEEFT VOORAL BEVELEN DOOR VAN MENSEN DIE ZO DIEP ONDER DE GROND ZITTEN, DAT ZE GEEN FLAUW IDEE HEBBEN HOE DE WERELD BOVENGRONDS IN ELKAAR STEEKT. U kunt daar wat aan doen. U kunt Uw mandaatgevers uitleggen op wat voor manier wij hier in Nederland hen kunnen helpen, en hoe niet. Als U als Ambassadeur faalt, dan is dit niet omdat Uw opleiding niet al te hoog is, maar omdat U bovenstaande niet doet. U maakt op deze manier Uzelf als ambassadeur niet waar. 5. U hebt geen uitnodiging gehad voor de Leidersconferentie in Amersfoort op 4-2-2006? Maar wij hebben toch echt Uw naam wel horen noemen. Dan moet er iets in de communicatie misgegaan zijn. We herinneren ons dat U er op 4 mei(?) 2002 in Moordrecht, bij de instelling van het Coördinatie Team (dat overigens nooit gefunctioneerd heeft) wel bij was. Het zou passend geweest zijn als U er in Amersfoort ook geweest zou zijn. Misschien kunt U Uw goede wil tonen door alsnog contact op te nemen met de RMS-Regering i.B. Vraagt U zich maar af waarmee U de Ondergrondse RMS-Regering beter van dienst bent, als U wel contacten onderhoud met de RMS-Regering i.B. of als U dat nalaat. -------- Selamat Berdjuang,