22.2.06

Ongen gevonnist met Levenslang, Onrust na de Zitting

(Ongen sentenced for Life, Unrest after the Court Session) ------- Radio Vox Populi, 20-2-2006 ------- Reporter: Azis Tunny -------- Ambon: De rechtszitting in de zaak van het terrorisme in het Gerecht van Ambon op maandag 20-2-2006, waarbij Idi Amin Tabrani Pattimura veroordeeld werd tot levenslange gevangenisstraf, is onrustig geëindigd. Meer dan een tiental bezoekers van de rechtszitting, die ontevreden waren met het door de rechter gevelde vonnis, riepen luid hun kritiek uit aan het adres van de rechter en de Officier van Justitie. Nadat ze het vonnis gehoord had, bracht Nj. Ayu Pattimura, de vrouw van Ongen, al schreeuwend haar protest naar voren. Ayu, die op de voorste rij stoelen in de gehoorzaal zat, probeerde langs een afrastering te lopen naar de rechter toe, die niet ver van haar af zat. De politie verhinderde dat en verschillende bezoekers werden hysterisch. Maar omdat ze gehinderd werd pakte Ayu woedend een politieagent bij de schouder en vroeg hem om door te mogen. De onrust in de zittingszaal duurde meer dan 20 minuten, totdat de politie en de mobiele brigade, die tijdens de zitting de wacht hadden, de mensen verzochten om onmiddellijk uit de zaal te vertrekken.. De rechter en de Officier van Justitie gingen onder strenge bewaking van de politie en de mobiele brigade weg uit de Chandra Gehoorzaal van het Gerechtsgebouw in Ambon, die voor hoorzittingen gebruikt wordt. "Het is beter dat jullie hem(Ongen) de doodstraf geven. Schiet hem maar dood; wij staan als familie klaar om zijn lichaam in ontvangst te nemen. Rechter en officier, jullie zijn al omgekocht om onze zoon een terrorist te noemen", krijste Aima Pattimura, de tante van Ongen in de zittingszaal. En ook al waren ze al naar buiten de zaal gedreven, de bezoekers bleven hun protesten uitschreeuwen. "Wij zijn geen terroristen, waarom worden de opstandige RMS-ers (Republiek der Zuid-Molukken), die onafhankelijkheid willen zijn van Indonesië, niet even zwaar gestraft als onze broeders", schreeuwde een nicht van Ongen, Yanti Samalo. Enkelen onder hen brachten zelfs de beschuldiging naar voren dat er van bepaalde zijde druk op de Officier van Justitie en de rechter is uitgeoefend om tegen Ongen en zijn kameraden een aanklacht in te dienen op basis van de Terrorisme Wet. "Waar blijft het recht? Het vonnis tegen Ongen is politiek geladen, om in het gevlei te komen van mensen in bepaalde functies. Meneer de politiechef, vanwege het gedrag van één van Uw agenten, die Ismail Pelu heeft doodgeschoten, is het zover gekomen dat Villa Karaoke is aangevallen. Zij zijn geen terroristen, ze eisen alleen maar vergelding voor de dood van Ismail Pelu", zei Ayu Pattimura, Ongen’s vrouw, met de vinger wijzend op de borst van een politieagent. Waarnemers van Radio Vox Populi stelden vast dat ook toen ze het terrein van het gerechtsgebouw al af waren, de burgers tekeer bleven gaan. Op de Sultan Hairun Straat, raakte het motorverkeer enkele minuten verstopt. De politie moest eraan te pas komen om de weg weer vrij te maken door de burgers te sommeren om zich te verspreiden. Als gevolg van deze toestand ontstond er een massale oploop in de buurt van het gerechtsgebouw, vooral bij de viersprong van de AY Patty Straat en de Sultan Hairun Straat. De meeste mensen die voor onrust zorgden waren familie van Ongen en andere bezoekers van de rechtszitting. "Denk maar niet dat met de veroordeling van Ongen Ambon veilig is. Het rechtsapparaat heeft ons al onrechtvaardig behandeld", zei een jongere, die Yanti Samalo probeerde gerust te stellen. Hoewel het verkeer vastliep en de mensen getuige waren van hoe de familie zich gedroeg, breidde het protest zich niet uit. Tientallen gewapende politiemensen stonden duidelijk zichtbaar op wacht en enkele van hen vroegen aan de onrust veroorzakende familie, of ze dan niet in hoger beroep gingen, als ze zo ontevreden waren. Jongeren die niet bij de familie van Ongen hoorden, deden ook hun best om de hysterische vrouwen, die op straat aan het protesteren waren, tot bedaren te brengen. Ongen Pattimura stond terecht op beschuldiging van zijn rol als de brains achter de gewapende aanval, die aan twee mensen het leven gekost hebben en waarbij één burger gewond werd. De Officier van Justitie had voor deze misdaad al daarvoor de doodstraf geëist. Ongen is een inwoner van de Stad Ambon, en hij woont in Batumerah. Van oorsprong komt hij van het dorp Latu, District West Ceram. Bij zijn verkiezing tijdens de stadsverkiezingen in 2004, is deze vader van vier kinderen aangetreden als stadraadslid van Ambon voor de Partij voor Rechtvaardigheid en Welzijn (een fundamentalistische moslimpartij, SGM). De rechtbank onder voorzitterschap van H. Maenong heeft uitgesproken, dat het bewezen is dat Ongen schuldig is in de zaak van de aanslag op Villa Karaoke in het dorp Hative Besar, Onderdistrict Ambon Baai/Baguala, op 14-2005, waarbij twee mensen de dood hebben gevonden, namelijk Siti Ratnawaty en Yondry Patiruhu. In deze aanslagzaak heeft hij een rol gespeeld als planner en mobilisator, en heeft hij ook de wapens geleverd die bij de aanslag gebruikt zijn. In het eindoordeel van de rechtbank, dat is voorgelezen door Maenong, is vastgesteld dat Ongen in overtreding is geweest van Art. 14 en Art. 6 van de Wet nr. 15, 2003 inzake het Terrorisme, alsmede van Art. 55, lid 1.1 van het Wetboek van Strafrecht, en van Art. 9 van de Wet nr. 15, 2003. Hij wordt ervan beschuldigd een terroristische daad gepland en georganiseerd te hebben, en hard te zijn opgetreden met behulp van vuurwapens, hetgeen geleid heeft tot een toestand van terreur, en gevoelens van angst voor mensen die op massale wijze slachtoffers maken. "Vanwege de trauma’s die opgelopen zijn tijdens de kerusuhan, zijn de burgers van Hative Besar in de nacht van het voorval bij het horen van de schoten uit angst de bossen ingevlucht en ze zijn pas de volgende ochtend in hun dorp teruggekeerd. Daardoor is ook het verkeer over water, waarvan veel gebruik wordt gemaakt door de burgerij, een week lang verstoord geweest, voordat het weer beetje normaal ging lopen", zei Maenong. Zoals hij dat stelde is de planning van de aanslag begonnen toen Ongen en enkele van zijn kameraden klaar waren met een elfde dagherdenking van het overlijden van Ismail Pelu, een naaste verwante Ongen Pattimura, die was doodgeschoten door een politieman. Na afloop van de religieuze herdenkingsplechtigheid vertelde Ongen dat Ismail niet omgekomen was bij een verkeersongeluk, zoals de autopsie in het Politie Ziekenhuis van Ambon zou hebben uitgewezen, maar dat hij bij Waitatiri, Onderdistrict Salahtu, District Midden Maluku, was doodgeschoten door een politieagent, genaamd Otis Labaya. "HET DORP HATVI BESAR IS HET DOELWIT GEWORDEN OMDAT HET EEN CHRISTELIJKE WOONGEMEENSCHAP IS. En Villa Karaoke is een publieke gelegenheid waar iedereen kan komen om zich te vermaken", verduidelijkte Maenong. Na afloop van de bovengenoemde bijeenkomst heeft hij zijn kameraden aangespoord om de wapenvoorraad bekijken, die hij in zijn huis verzameld had ten tijde van deze bijeenkomst. Het ging om de volgende wapens: één stuks M-16 geweer, twee stuks SKS-geweren, één stuks MK-3 geweer, twee stuks M-16 geweer(mini formaat), en verder zelfgemaakte bommen en honderden stuks ammunitie. "Deze wapens, munitie en explosief materiaal werden bewaard in een huis voor vluchtelingen in de wijk Batumerah, waarvan de boven opgesomde wapen al bewaard zijn sinds de (kleine, SGM) kerusuhan van 25-4-2004", zei de rechter. Na het horen van het rechterlijke vonnis en de afsluitende hamerslag van de rechter, begonnen de bezoekers plotseling de kreet "God is groot" te roepen. Zij begonnen de rechter te onderbreken door te zeggen dat deze rechtbank niet rechtvaardig is. Het werd onrustig. Het was te zien dat enkele toen aanwezige vrouwen om Ongen huilden. Mr. Ridwan Hasan, de raadsman van Ongen Pattimura zei dat Anti-Terrorisme Wet nog niet op behoorlijke wijze wordt toegepast in Maluku. Dat komt omdat dit gebied het toneel geweest is van massale onlusten. "Moord en doodslag, verbranding van gebedshuizen, zelfs het verwoesten van hele dorpen worden in die periode niet beschouwd als feiten waarop een gerechtelijk oordeel van toepassing is. Volgens ons gaat het hier om buitengewone omstandigheden", zei Ridwan na afloop van de zitting tegen Radio Vox Populi. Hij zei dat het oordeel dat is uitgesproken over zijn cliënt niet rechtvaardig is, omdat de Anti-Terrorisme Wet zo met terugwerkende kracht wordt toegepast. "Wij zijn van oordeel dat er aan onze cliënt geen recht is gedaan; daarom gaan wij in hoger beroep. Onze cliënt is een goede jongen, en dat zal altijd zo blijven. Hij pleegde zijn strafdaad enkel en alleen om de eer van zijn familie te beschermen", beklemtoonde hij. Volgens hem is de zaak Villa Karaoke niet zuiver meer, omdat daarin politieke belangen zwaar wegen. "De rechter baseert zich al niet eens meer op de wet", verklaarde hij. Bovendien is op dezelfde dag tegen Muthalib Patty ook een vonnis geveld van 15 jaar gevangenis, terwijl de Officier van Justitie levenslang geëist had. Muthalib, geen neef van Ongen, is berecht vanwege het feit dat hij een van de daders was van de aanslag op Villa Karaoke. Ondertussen heeft zich onder de bevolking van Ambon het gerucht verspreid dat er ergens op de Generaal Sudirman Straat in de wijk Batumerah er een blokkade heeft plaatsgevonden, en dat de auto’s die daar langs rijden met stenen worden bekogeld. Als gevolg daarvan bekijken burgers uit omliggende wijken, zoals Karangpanjang en Mardika, in groten getale van afstand of de weg daadwerkelijk is afgesloten. Er zijn op verschillende tijdstippen al massaconcentraties geweest en de politie is er heen gestuurd om de situatie onder controle te brengen. ------------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; ONGEN DIHUKUM SEUMUR HIDUP, SIDANG BERAKHIR RICUH