16.2.06

2.Veroordeelde in Zaak Terrorisme vraagt om Recht.

Radio Vox Populi, 9-2-2006 ------- Reporter: Azis Tunny ------- Ambon: Alhoewel de doodstraf tegen hen geëist is door de Officier van Justitie, vragen twee veroordeelden in de zaak van het terrorisme in Maluku, te weten Idi Amin Tabrani Pattimura, alias Ongen Pattimura, en Fathur Datu Armen, alias Syamsudin, om zo eerlijk mogelijke rechtsgang in hun zaak. Zoals gisteren al bericht is door Vox Populi, worden de beide beklaagden beschuldigd van de planning van de gewapende overval op Villa Karaoke, Ambon, op 14-2-2005. "Als de eis van de Officier van Justitie rechtvaardig is ben ik bereid om aan de galg te worden opgehangen. Ik ben bereid om te sterven. Maar onthoudt dit goed, de actie die wij hebben uitgevoerd komt voort uit de kerusuhan in Maluku, en het schietincident in Villa Karaoke is reactie op ons hartzeer, en het komt voort uit onze wraakgevoelens als gevolg daarvan, dat wij geen vertouwen meer hebben in de politie", beklemtoonde Fathur, die samen met Ongen vastgehouden zat op de Rechtbank in Ambon, in afwachting van de rechtszitting waarop zij beiden hun pleidooi zouden houden tegen de eis van de Officier van Justitie, op donderdag 9-2-2006. Fathur zei dat hij en zijn vrienden zich heel erg gediscrimineerd voelen in de rechtsgang, doordat zij berecht worden onder de Wet nr. 15, 2003 voor de Terrorismebestrijding. Hij zei dat als er op een rechtvaardige manier recht gesproken zou worden er veel mensen in Maluku onder de kwalificatie terrorist vallen. Hij geeft voorbeelden van verschillende gevallen van een onrechtvaardige rechtsgang tot nu toe, waarbij de daders niet vielen onder Wet Nr. 15, 2003, maar onder het Wetboek van Strafrecht, of zelfs helemaal zijn vrijgesproken. Hij deed een onthulling over een voorval in augustus 2005, van een arrestatie in Passo, Onderdistrict Ambon Baai / Baguala, van iemand die met twee organieke wapens in handen rondliep, en die drie weken lang gevangen was gehouden samen met de gedetineerden in de zaak van het terrorisme in dezelfde gevangenis, namelijk de gevangenis van Politie van het Ressort Ambon / Lease, maar die daarna werd vrijgelaten. Daarnaast ook de dader van de bomaanslag in de wijk Batugantung op 25-4-2005, en een geval van twee ambtenaren, die gearresteerd waren terwijl ze een standaardgeweer met lange loop van het merk Australia Otomatic RMS Cold, twintig stuks ammunitie van het kaliber 5,36, twee hakmessen en een bajonet bij zich droegen. Dat was in september 2005. Ze zijn berecht op grond van het Wetboek van Strafrecht. "Laat het niet zo zijn dat wij van bepaalde zijde als zondebok gebruikt worden en dat ze ons terroristen noemen", zei Fathur met klem. UIT WRAAK. Wat betreft hun actie waarbij in Villa Karaoke twee burgers omkwamen, daarover maakten zei duidelijk dat dit een uitvloeisel was van wraakgevoelens als gevolg de dood van een familielid van één hunner, Ismail Pelu, die doodgeschoten was door een politieagent, genaamd Otis Layaba, tijdens de begeleiding van een groep pelgrims naar zijn geboortedorp Latu, District West Ceram. Bij dit voorval, dat heeft plaats gevonden om ongeveer 5.00 uur Oost Indonesische Tijd in Waititiri, Onderdistrict Midden Molukken, op 8-2-2005, is Ismail beschoten terwijl hij twee tantes van hem, Zainab Wakano en Maryam Patty, die van een pelgrimsdienst naar huis toe keerden, begeleidde. Op dat moment reed Ismail op een motor achter een konvooi auto's met pelgrims aan. Het konvooi was al aangekomen bij de kade van het veer naar Waipirit. Voordat ze hun weg over zee wilden vervolgen wachtte de groep hadjis op Ismail, maar deze kwam niet opdagen. Na een zoektocht werd Ismail kennelijk gevonden in het Politieziekenhuis Bhayangkara van de POLRI in Tantui. Hij lag op sterven. Het autopsierapport van het ziekenhuis luidde dat bovengenoemde man overleden is als gevolg van een verkeersongeluk. Het lichaam van Ismail werd toen dezelfde dag nog naar de familie in Latu vervoerd. Bij het wassen van het lijk vóór de begrafenis werd er een kogel gevonden onder een schotwond in de linker oksel. De familie hield toen onmiddellijk op met het afleggen van het lichaam en meldde het voorval aan de militaire rayoncommandant en aan de medische post in Kairatu. Uit de autopsie van de medische post is gebleken dat de dood van Ismail niet veroorzaakt is door een verkeersongeluk, omdat er geen schaafwonden gevonden zijn, maar als gevolg van een schot. "Deze gebeurtenis geeft ons als familie het gevoel van bedrogen te zijn door het POLRI-ziekenhuis. Wij zijn kwaad omdat onze broeder is gedood tijdens het begeleiden van een groep pelgrims. De aanval op Villa Karaoke is enkel en alleen een gevolg van onze wraakgevoelens", bekende Ongen Pattimura. Tijdens zijn pleidooi ter rechtszitting bracht de advocaat van Fathur, mr. Hamdani Laturuan als zijn inschatting naar voren, dat deze onrechtvaardigheid een conflict heeft aangewakkerd, dat nog maar met moeite kan worden gedempt, en een oog om oog, tand om tandsituatie die tot splitsing leidt. Alle kwesties die tot een conflict leiden beginnen met gevoelens van onrecht, en dat geldt ook voor het schietincident in Villa Karaoke. In zijn pleidooi met een lengte van 58 pagina's verzekerde Laturua dat de eis van de Officier van Justitie moet worden gecorrigeerd, omdat er voorbij gegaan wordt aan de essentie van de zaak. Volgens Laturua heeft de Officier op emotionele en op uitgekiende wijze de zaak in de richting gestuurd van rechtsdiscriminatie en op een politiek geladen wijze de Wet Nr. 15, 2003 inzake Terrorismebestrijding toegepast op dat wat de beklaagden gedaan hebben. "De wortel van de kwestie waar het in deze zaak om gaat ligt vóór het schietincident in Villa Karaoke, die ligt bij het schietincident tegen een groep pelgrims bij Waititiri, die is uitgevoerd door een politiefunctionaris", bracht Laturua naar voren tijdens het voorlezen van zijn pleidooi voor de rechtbank, die werd voorgezeten door rechter Kharlison Hariantja. Hij zei dat de dood van Ismail Pelu blootlegt hoe laag het niveau van vertrouwen van de samenleving in het gerechtelijke apparaat nog is. Dit is veroorzaakt door het feit dat de politie na intensieve autopsie van het lichaam Ismail Pelu, tot de conclusie gekomen is dat Ismail Pelu het slachtoffer is geworden van een verkeersongeluk, en niet door een beschieting. "In de eis van de Officier van Justitie wordt aan de wortel van de kwestie voorbij gegaan, en dat is dat een deel van de feiten in de zaak de Officier ertoe brengt de beklaagde in een hoek te drukken, waar hij in het rechterlijke oordeel nu juist voor beschermd moet worden, wil de rechtskracht in deze zaak overeind blijven. Dat in een hoek drukken van de beklaagde door de Officier van Justitie betekent anderzijds een BOODSCHAP VOOR DE SAMENLEVING DAT TERRORISME INDERDAAD IN MALUKU VOORKOMT", zoals hij dat noemde. Voor de verklaring van de Officier van Justitie is er volgens Laturua helemaal geen aanleiding vanuit het gezichtspunt van het recht. "Want het schietincident in Villa Karaoke is voortgekomen uit een opeenhoping van teleurstellingen over de dood van Ismail Pelu", beklemtoonde hij. Na een uiteenzetting over het feitenmateriaal ter zitting, en over de criminele elementen waartegen de aanklacht gericht is, stelde Laturua het zo, dat de aanklacht van de Officier van Justitie vaag is en ingaat tegen het recht. "Wij vragen voor de beklaagde Syamsuddin, alias Fatur, vrijspraak op alle aanklachtpunten, en verwerping van alle eisen", zo was zijn verzoek. Evenzo als bij het pleidooi ten gunste van Fathur, las mr. Ridwan Hasan, de raadsman van Ongen Pattimura zijn pleidooi voor op een afzonderlijke zitting, en stelde daarbij dat het motief voor het schietincident in Villa Karaoke wraakgevoel is, en onbehagen van de beklaagde, dat Ismail Pelu doodgeschoten is door een agent van de POLRI. Het verlies aan vertrouwen is des te erger geworden op het moment dat er van de zijde van het politieziekenhuis Bhayangkara over de autopsieresultaten gelogen is tegen de familie, namelijk dat betrokkene overleden zou zijn als gevolg van een verkeersongeluk. "Daarom is het rechtmatig als de Politie van het Gewest Maluku en de Procureur-Generaal hier het Wetboek van Strafrecht toepast", zo stelde Ridwan dat. Hij voegde daaraan toe, dat het gebeurde in Villa Karaoke een indirect uitvloeisel is van de gebeurtenissen op 19-1-1999, toen in Maluku de SARA-onlusten begonnen. "Tot op dit moment is de regering niet in staat gebleken te onthullen wie degenen zijn die daarachter zitten", stelde hij. De zittingen in de zaak van deze twee beklaagden, die beschuldigd worden van terrorisme krijgt veel belangstelling van de samenleving in Ambon. Burgers die getuige willen zijn van het proces worden gefouilleerd bij de ingang van het Gerechtsgebouw in Ambon, en streng bewaakt door agenten van de Mobiele Brigade en de politie. Bij terugkeer naar hun cel moesten de twee instappen in militair voertuig(Taktis Baracuda), begeleid door een peloton BRIMOB in trucs van hun eenheid. ----- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; TERPIDANA KASUS TERORIS MINTA KEADILAN.