9.2.06

Semmy Waileruny’s Geduld zwaar op de Proef gesteld.

(Semmy Waileruny's Patience put to the Test heavily) ----- VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR FKM VOOR DE RMS ----- Gevangenis Waiheru-Ambon, 7-2-2006 ------- Nieuws en Oproep van de Voorzitter van het FKM/RMS voor Molukse Broeders en Zusters, waar ook ter Wereld. ------- Een FKM/RMS-activist, genaamd Thomas Mancino, uit Hatiwe Besar, aan wie een gevangenisstraf van een jaar was opgelegd, die hij in de gevangenis van Waiheru heeft uitgezeten, is op 6-2-2006 jongsleden weer op vrije voeten gesteld. Hij was indertijd veroordeeld vanwege het hijsen van de RMS-vlag op 18-2-2005 tijdens het bezoek aan ons Vaderland van een cruiseschip met toeristen uit verschillende Europese landen. Het vergrijp van hem en zijn vrienden was maar licht, maar het was gebaseerd op hun geestkracht en enthousiasme om aan de internationale wereld te laten zien dat HET MOLUKSE VOLK IN HET VADERLAND BLIJFT VASTHOUDEN AAN DE EIS ONS LAND EN VOLK TE BEVRIJDEN VAN DE NKRI - BEZETTING, EN DAARVOOR ZAL BLIJVEN STRIJDEN. De strijd die wij als strijders in Maluku voeren, is een strijd die niet zal verzwakken, ofschoon wij zulk een ernstige mishandeling door de politie te verduren hebben, dat we er builen en bloeduitstortingen aan over houden, en ook staan wij strijders in het Vaderland bloot aan psychische marteling. En hoe zit het met onze broeders in het buitenland, met name in Nederland en Amerika? Ze hebben een beter leven, vrij van druk van de kant van de politie en het leger, zoals in Tanah Air Maluku, en ze kunnen meer doen om de aandacht van de wereld te trekken, en ze kunnen dat ook beter doen (dan wij) en met meer emotionele kracht. Als een leider van de strijd in Tanah Air Maluku, ook al moet ik dat zeggen vanuit de gevangenis, spreek ik de hoop uit dat de broeders en zusters in het buitenland, in het bijzonder in Nederland iets zullen ondernemen dat in het belang is van strijd in de periode voor de 56-ste herdenking van de onafhankelijkheid van de RMS op 25 april aanstaande. NOG EEN KEER SPREEK IK MIJN HOOP UIT DAT DE BROEDERS IN NEDERLAND WAT ZULLEN DOEN. Verder is het nu duidelijk dat de rechtszitting in de rechtbank van Ambon in mijn zaak als leider van de strijd in Tanah Air, die op maandag 6-2-2006 had moeten plaatsvinden weer voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dat betekent dat ik als Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS wordt vastgehouden door de NKRI-machthebbers, en dat ze niet serieus bezig zijn met de afhandeling van mijn rechtsproces. Dit zal ook leiden tot een onrechtvaardig vonnis, hoewel op de zittingen tot nu toe de getuigen, namelijk de FKM/RMS-activist Izaak Sapulette) en een viertal lagere politieambtenaren al duidelijk uiteengezet hebben wat de NKRI-machthebbers via enkele politieofficieren van buiten Maluku aan het doen zijn door mij gevangen te houden en dit proces tegen mij te voeren. Het is zeker dat dit voortdurende uitstel van de rechtszittingen in mijn zaak gedaan wordt om mij onder druk te zetten en tegelijkertijd om de activisten voor Tanah Air Maluku bang te maken. Maar de NKRI-machthebbers beseffen niet dat ze hiermee hun lijst van overtredingen van de mensenrechten alleen maar langer maken. Daarom hoop ik op de serieuze gebedssteun van de broeders en zusters Maluku/Alifuru, overal ter wereld. Want alleen door een intens, waarachtig gebed zal de Heer voor ons een wonder verrichten. Ook aan de leiders van de organisaties voor de RMS-strijd vraag ik om via de internationale instellingen krachtige protesten in te dienen bij de NKRI-machthebbers over hun onrechtvaardige en leugenachtige gedrag. Tot slot vraag ik aan de Leiders van de RMS-Strijd om onmiddellijk de gezamenlijk krachten te bundelen om zo spoedig mogelijk onze soevereiniteit terug te krijgen, zodat wij zo snel mogelijk verlost worden van de koloniale bezetting door de NKRI. --------- Mena Muria, God zij met ons voor immer. -------- Hoogachtend, Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS -------- Voor deze: de Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. Info: ------- Email: pusakaraja@hotmail.com Tel: 06-23307474 .