8.2.06

Van Leidersconferentie naar Voorzittersoverleg.

(RMS-Government in Exile to expend her activities, involving in them a dozen Moluccan Political and Human Rights Organisations) ------ Groningen, 8-2-2006 ------ Met de leidersconferentie van de RMS-Regering i.B. op 4-2-2006 achter de rug, hebben onzes inziens allen die daarin geïnteresseerd zijn, op z’n minst recht op een kort overzicht over hoe het gegaan is. Welnu, de RMS-Regering i.B. had een vijftien Molukse Politieke en Mensenrechtenorganisaties uitgenodigd. Daarop heeft een twaalftal positief gereageerd, en drie hebben niets van zich laten horen. Van elk van de tien aanwezige organisaties waren in principe drie vertegenwoordigers in Amersfoort aanwezig. Bij de presentatie van de organisaties werden met name de volgende punten naar voren gebracht: De Molukse Gemeenschap in Nederland bij de RMS-politiek betrekken, en wel op een democratische wijze. Coördinatie van het lobbywerk. Politieke scholing. Verder is er aandacht besteed aan de Proclamatieherdenking van 25 april aanstaande, en in dat kader te ontwikkelen activiteiten. In dat kader heeft de Moluccan Peoples Mission ook meegedeeld, dat ze op Hari Pahlawan 12-4-2006 een Persconferentie wil houden in Nieuwspoort, Den Haag, en heeft ze ook de deelname van de RMS-Regering hiervoor gevraagd. De bespreking heeft geleid tot een overzicht welke organisaties in welk werkgebied kunnen worden ingeschakeld. Er is besloten om vooreerst te werken met een overlegorgaan van voorzitters van de twaalf organisaties, onderleiding van de RMS-Regering i.B. Dit VOORZITTERSOVERLEG zal zijn eerste bijeenkomst nog deze maand houden. De situatie is dus nu zo dat als iemand de indruk heeft dat de RMS-Regering i.B. niks doet, dat daar dan ook een twaalftal Molukse organisaties op kan worden aangesproken. Overigens is door de RMS-Regering i.B. ook bekend gemaakt, dat de LANDELIJKE RMS-HERDENKING op 25-4-2006 zal worden gehouden in de RAI in AMSTERDAM. ------ Selamat Berdjuang, ------- Secr. Gerakan Maluku.