16.2.06

3.Aanslagpleger op Wachtpost BRIMOB krijgt de Doodstraf

RadioVoxPopuli; 14-2-2006 ------ Reporter: Azis Tunny -------- Ambon: Nadat de beklaagde twee terroristische acties heeft uitgevoerd in Maluku die aan negen mensen het leven hebben gekost, is tegen Asep Djaja alias Aji alias Dahlan alias Yahya uiteindelijk een juridisch vonnis uitgesproken van de doodstraf. Dat is gebeurd tijdens een rechtszitting op de Rechtbank in Ambon, op maandag 13-2-2006. Asep valt als beklaagde in zaken van terrorisme onder de Wet Nr. 15, 2003 over Terrorismebestrijding en op grond van het feit dat zijn daden gezien worden als een serie terroristische acties, heeft hij een rechterlijk vonnis gekregen dat gelijk is aan de eis van de Officier van Justitie, namelijk de doodstraf. De rechtbank onder voorzitterschap van mr. Kharlison Hariantja heeft daarbij gezegd, dat het bewezen is dat Asep schuldig is, want hij is betrokken bij twee zaken van terrorisme, respectievelijk de gewapende aanval in het dorp Wamkana, Onderdistrict Namrole, District Buru, op 5-5-2004, en bij de gewapende aanval op de BRIMOB wachtpost bij het dorp Loki, Onderdistrict Piru, District West Ceram, op 16-5-2005. In het vonnis dat werd voorgelezen door Kharlison is gesteld, dat Asep betrokken is geweest bij de uitvoering van de gewapende aanval op Wamkana, die de dood tot gevolg hebben van drie burgers, namelijk Avi Nurlatu, Arlon Latbual en Robert Lesnussa. Bij deze actie was de groep van Asep bewapend met twee SKS-geweren, twee M16-geweren en een geweer van het soort JUNGLE. Degenen die te velde deze actie hebben uitgevoerd zijn Asep, Abdullah Umamity, Ismail Fahmi Yamsehu (een politieagent die al is ontslagen), Nurdin en Bahtar. De rechter zei dat als gevolg van de aanval in Wamkana, behalve dat er drie doden door geweervuur zijn gevallen, ook een gevoel van angst is ontstaan onder de bevolking van Wamkena, zodat ze zelfs uit veiligheidsoverwegingen het dorp uit gevlucht zijn. Bij deze aanval heeft de groep van Asep gebruik gemaakt van een speedboot. Voor de actie hadden ze zich om 06.00 uur Oost Indonesische Tijd verzameld op de oever bij Wamkana, zijn ze daarna aan land gegaan en vuurden ze bij tijd en wijle op bewoners die het dorp in vluchtten. "Bij de aanvalsactie in Wamkana bleef Asep achter, om op de speedboot te passen terwijl zijn kameraden het land op gingen om schoten af te vuren. Na afloop van de aanval, op weg naar de boot zag Bahtar ook nog kans om een visser, die zich op zee bevond, dood te schieten", zei Kharlison. De betrokkenheid van Asep in de zaak van de aanval op het dorp Wamkena, zo vervolgde Kharlison, bestaat ook hier uit dat betrokkene een vergadering van een groep bij elkaar komende Mujahidin heeft geopend, die was belegd voor de planning van de aanval. Dit is wat door de getuige Nazarudin Mochtar is gezegd. Ondertussen zijn er bij de gewapende aanval op de BRIMOB-Post met een Eenheid met Speciale Opdracht(BKO) uit Oost Kalimantan in Loki op 16-5-2005, vijf BRIMOB-agenten en een burger gedood. Bij deze actie werd ook een verdachte doodgeschoten, namelijk Iklas. Asep werd bij die gelegenheid in de linkerhand geschoten toen hij probeerde Iklas te hulp te schieten. Bij dit incident zijn de omgekomen vijf leden van de Mobiele Brigade uit Oost Kalimantan respectievelijk Brigadier Roni Sukanto, Brigadier Hasan Nudin, Brigadier Teguh Budihaprianto en Bharada Aswan Manik. Bij de schotenwisseling is ook omgekomen Simon Petrus Sairpaly, een burger ter plaatse die in dienst van de BRIMOB wachtpost was als kok. Bij de aanval op de wachtpost in Loki waren er een achttal betrokkenen, namelijk Asep Djaja, Abu Harun, Iklas, Muklis, Abdullah Umamity, Abu Zar, Jodi en Andi. Deze acht waren bewapend met acht vuurwapens, om precies te zijn, met drie SKS-geweren, één M16-geweer, één MK3-geweer en drie jungle geweren. Van de acht aanvallers zijn alleen maar Asep Djaja en Abdullah Ummamity gepakt, en verder is Iklas gedood tijdens de schotenwisseling met de BRIMOB. Behalve het uitvoeren van aanvallen, waarbij slachtoffers gevallen zijn, is het bewezen dat Asep ook wapens en ammunitie heeft vervoerd, bewaard en in bezit gehad heeft; dit is een overtreding van de wet. Volgens Kharlison heeft Asep tijdens de actie samen met zijn kameraden in vol bewustzijn gehandeld. Ook is wettig en overtuigend bewezen dat hij andere mensen in zijn plannen heeft betrokken en hen heeft geactiveerd. "De daden van de beklaagde hebben een situatie van terreur opgeroepen, die angst hebben veroorzaakt bij burgers van Wamkana en Lokki in het bijzonder, en in heel Maluku in het algemeen", benadrukte Kharlison. Na afloop van de zitting verklaarde Asep dat hij niet tevreden is met het vonnis van de rechter en dat hij daarom in hoger beroep gaat. Volgens hem riekt het vonnis van de rechter naar samenzwering. "Er zit een ideologisch complot in het rechterlijke vonnis verborgen, en ik voel mijzelf het slachtoffer van de rechtsgang", zei hij. Volgens hem zijn er verschillende haken en klemmen aan dit vonnis, onder meer het gebruik van de Wet voor de Terrorismebestrijding in zijn zaak. "Ik verbaas me erover waarom men mij laat vallen onder Artikel 14 en Artikel 16 van de Wet Nr. 15, 2005(?), over het bezit van vuurwapens, terwijl ik helemaal geen wapens bezit. Bij geen enkele van de acties heb ik op mensen geschoten. Dat is anders dan de rechter beweerd heeft", zei hij met klemtoon. Behalve dat verklaarde hij teleurgesteld te zijn over het feit dat in het vonnis van de rechter gewag is gemaakt van hij de bijeenkomst ter voorbereiding van de aanval op Wamkana geopend zou hebben. "De getuige Nazarudin Mochtar heeft dat nooit gezegd tijdens de rechtszitting, en de andere getuigen ook niet. Er zijn veel feiten die niet overeenkomen met wat de rechter gezegd heeft", verklaarde hij. Verder zei Asep dat hij en zijn groep geen terroristen zijn. "Wij zijn geen terroristen, maar wij zijn Mujahidin. TERRORISME EN MUJAHIDIN ZIJN VERSCHILLEND, wij hebben normen en regels. Wat wij doen is alleen maar het effect van de kerusuhan, die er in Maluku is geweest", benadrukte hij. Behalve Asep is op dezelfde dag ook door de rechter een vonnis uitgesproken tegen Nazarudin Mochtar alias Harun alias Syaiful alias Fathurrobi alias Abu Gar. Zijn vonnis was negen jaar gevangenis. De uitspraak van de rechter was een jaar minder dan de eis van de Officier van Justitie; die had 10 jaar geëist Nazarudin is aangeklaagd op grond van Artikel 13c en Artikel 6 van de Wet Nr. 15, 2003, voor opzettelijke hulp aan de daders van het terrorisme en het ondersteunen van hun acties, namelijk door informatie over terroristische straffeiten achter te houden. De betrokkenheid van Nazarudin heeft betrekking op de zaak van de gewapende aanval op de BRIMOB Wachtpost in Loki. Alhoewel niet direct betrokken als uitvoerder te velde, hij was wel degelijk op de hoogte van de planning en de namen van degenen die rechtstreeks bij de aanval betrokken waren, maar hij heeft het niet aan de politie gerapporteerd. Hij is ook samen met een van de daders van de aanval op de BRIMOB wachtpost in Loki, namelijk Abdullah Ummamity, gevlucht naar het dorp Wamsisi op het eiland Buru om zich te verstoppen voor de politie. Beiden zijn op hun onderduikadres gearresteerd door het Detachement Nr. 88 van de Anti-Terreur Politie van de Gewestelijke Politie van Maluku, en ze zijn beiden bij de arrestatie in de benen geschoten. "Beklaagde is niet direct betrokken bij de beschieting van de BRIMOB wachtpost in Loki, maar hij wist precies wat de daders van plan waren", zei John Teleuw, de voorzitter van de rechtbank in de zaak Nazarudin. Arsyad Marssy is degene die eis voor de rechtbak onder voorzitterschap van John Teleuw heeft voorgelezen. ---------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; PENYERANG POS BRIMOB DIVONIS HUKUMAN MATI.