24.2.06

RMS impliciet door Indonesië erkend als Niet-Terroristisch.

(RMS implicitly recognized as Non-Terrorist by Indonesia) ------- Groningen, 23-2-2006 -------- Radicale moslims constateren dat de Anti-Terrorisme Wet van 2003 alleen maar op moslims wordt toegepast. Anderen worden berecht op grond van het Wetboek van Strafrecht, en krijgen veel lagere straffen. In dat verband wordt gewezen op straffen die opstandige RMS-ers krijgen; die zijn in het algemeen veel lichter. Deze moslims verbazen zich: "ALS DE RMS-ERS GEEN TERRORISTEN ZIJN, DAN ZIJN WIJ HET OOK NIET!" Nu gaat zelfs de Laskar Jihad-leider Jafar Umar Thalib zich ermee bemoeien. Hij zegt: "de moslims voelen zich in de terroristische hoek gedrukt, en als anderen daarop inspelen, dan kan dat tot gevaarlijke situaties leiden". Het klinkt alsof hij alweer de volgende campagne tegen de christenen / RMS aan het voorbereiden is. De betrokken moslims hebben ook al het gevoel dat de rechtsgang van buiten / boven af wordt gemanipuleerd. De rechter luistert alleen maar naar de Officier van Justitie en hij legt aan moslimbeklaagden hoge straffen op. Begrijpelijk dat ze dat denken, de Anti-Terrorisme Wet 2003 is indertijd ingevoerd in het kader van de samenwerking met Amerika in de Oorlog tegen het Terrorisme (War on Terror). Die richtlijn wordt naar het schijnt door de rechter goed opgevolgd. Er is geen reden om te constateren, dat in dit kader de rechter foute vonnissen velt. Terreur is niet alleen maar moorden plegen, het is zó moorden plegen, dat het opzettelijk de bevolking de stuipen op het lijf jaagt. Daar is in al die betrokken rechtszaken sprake van. RMS-ers hijsen alleen maar vlaggen. Logisch dat daarvoor de straffen lager zijn. In die zin is de huidige terrorisme-rechtsgang in Indonesië in elk geval een erkenning dat de RMS niet terroristisch is. Hoe ontwikkelt de deze situatie zich verder? En wat moet de RMS ermee? Er zijn twee soorten scenario’s te onderscheiden: 1.) De radicale moslims (de JUT-teperen) zetten hun stempel op de ontwikkelingen. Dan is het voor de RMS gemakkelijker om als niet-terroristische beweging erkenning te krijgen in het buitenland. Dat kan leiden tot een snellere bevrijding van Maluku, maar mogelijk met veel bloedvergieten. 2.) De nu op gang zijnde ontwikkelingen, waarbij geprobeerd wordt om langzaam maar zeker een einde te maken aan de situatie van straffeloosheid in Indonesië in het algemeen en in Maluku in het bijzonder. Er wordt nu in elk geval op geloofwaardige wijze onderscheid gemaakt tussen moord en terreur. De volgende stap zou kunnen zijn: niet langer separatisme als een criminele daad beschouwen en het zelfbeschikkingsrecht van het Molukse volk erkennen, vanuit het inzicht dat de vrijheid van het Molukse volk niet alleen het beste is voor het Molukse volk zelf, maar voor heel Indonesië. En dan verder, stap voor stap in de goede richting, net zo lang tot Molukkers in vrijheid, ongestraft in eigen land hun nationale vlag kunnen hijsen. Het RMS-ideaal kan op twee manieren verwezenlijkt worden, door een harde confrontatie of langs de weg van de geleidelijkheid. Het is de keuze van de RMS om te bepalen welke strategie op een bepaald moment het beste is. Welke strategie dat op dit moment is voor de Gerakan Maluku, dat is wel duidelijk, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Hieronder de vertalingen van twee krantenberichten op grond waarvan dit artikel geschreven is: 1.) Ex-Bevelhebber Laskar Jihad klaagt Gerecht Ambon aan bij Juridische Commissie. 2.) Moslimadvocaten vinden dat Anti-Terreur Wet tegen Moslims gericht is. --------- Selamat Berdjuang --------- 1. Ex-Bevelhebber Laskar Jihad klaagt Gerecht Ambon aan bij Juridische Commissie. --------- Media Indonesia Online, 20-2-2006 --------- Jakarta: De vroegere Bevelhebber van de Laskar Jihad, Ustadz Jafar Umar Thalib, zal op maandagmiddag een aanklacht indienen bij de Juridische Commissie in Wisma ITC, Jakarta, in verband met het gedrag van het Gerecht in Ambon, dat hij als discriminerend beschouwt. De coördinator van het Team ter Verdediging van Moslims, Mahendradatta, de advocaat van Ustadz Jafar, heeft bevestigd dat dit plan bestaat. "We zijn van plan om 10.00 uur West Indonesische Tijd naar de Juridische Commisie te gaan", zei hij. Volgens Mahendradatta wordt met de stap om het Gerecht van Ambon aan te klagen bij de Juridische Commissie, gevolg gegeven aan een rapport van moslims in Ambon aan Ustadz Jafar. Jafar was voorheen samen met de Laskar Jihad in Ambon, toen deze hoofdstad van Maluku in een conflictsituatie verkeerde. "Verschillende klachten en aanklachten moeten in behandeling worden genomen, en één daarvan is de gang naar de Juridische Commissie, want als dat niet gebeurt maken wij ons zorgen over de mogelijkheid van het ontstaan van een nieuw conflict", zei hij. Volgens Mahendradatta houden de klachten van moslim gemeenschap in Ambon over het Gerecht enkel en alleen maar verband met vonnis van 17 jaar gevangenis tegen één van de daders van de aanslag op Villa Karaoke, die lid is van een moslimgroepering. Deze aanslag, zo zei Mehandrahatta, is een wraakactie die is gevolgd op de moord op een Ambonese moslim, Ismail Pelu, toen hij zijn familie, die net thuiskwam van een hadji-eredienst, verwelkomde. Wat moslims het gevoel van discriminatie geeft is volgens Mahendradatta dat de dader van de schietpartij tegen Ismail een vonnis gekregen heeft van slechts vier jaar, en dat op grond van de Noodwet op Wapenbezit, terwijl op de aanslagpleger op Villa Karaoke de Anti-Terrorisme Wet van toepassing is gebracht, waarop dan alleen maar een vonnis van 17 jaar gegeven wordt, bij een eis van levenslang. "Dit leidt tot een gevoel van discriminatie. De moslims eisen geen vrijspraak voor de dader, maar ze vragen zich ongerust af, waarom moslims worden beschuldigd van het schenden van de Anti-Terrorisme Wet, en anderen niet", zei hij. Deze zaak, zo zei hij, versterkt het vermoeden van de moslimgemeenschap dat de Anti-Terrorisme Wet is ontworpen om op de islamitische gemeenschap toegepast te worden. "Als men dit maar laat gebeuren, dat kan dat gevaarlijk zijn, dan kan er weerstand ontstaan bij moslimgroepen, omdat ze zich in een hoek gedrukt voelen", zei hij. Ustadz Jafar begrijpt volgens Mahendradatta heel goed dat conflicten zoals het Conflict van Ambon de potentie bezitten om woede op te wekken, en ook als dit gevoel niet aan de oppervlakte komt, dan is het toch heel gevaarlijk dat dit door bepaalde groepen wordt uitgebuit. --------- 2. Moslimadvocaten vinden dat Anti-Terrorisme Wet tegen Moslims gericht is. --------- GATRA, 20-2-2006 --------- Jakarta: De voorzitter van het Advocaten Team voor Moslims, Mahendradatta, gelooft dat de toepassing van de Anti-Terrorisme Wet in Tanah Air (Indonesia, SGM) allen maar gericht is tegen de moslimgemeenschap. "De honderden zaken die het Advocatenteam tot nu toe in behandeling heeft gehad, zijn allemaal gebaseerd op de Anti Terrorisme Wet", zei hij tegen ANTARA, na afloop van een ontmoeting met de voorzitter van de Juridische Commissie, Busyro Muqoddas. Hij was vandaag, maandag 20-2, in Jakarta in gezelschap van de voormalige Bevelhebber van de Laskar Jihad, Ustadz Jafar Umar Thalib,. Volgens hem is de meest recente zaak van toepassing van de Anti-Terrorisme Wet een zaak, waarin de moslims worden gediscrimineerd. Het bewijs daarvoor is het vonnis van de Rechtbank in Ambon, die twee moslims heeft gevonnist op grond van de Anti-Terrorisme Wet, terwijl niet-moslims alleen maar worden gevonnist op grond van het Wetboek van Strafrecht en op Civiele Noodwetten. De twee hebben samen een aanslag gepleegd in de zaak van de moordaanslag in Villa Karaoke, op 14-2-2005. "Dus zijn er aanwijzingen, dat als het moslims zijn die de gewelddadigheden plegen, dat dan onmiddellijk de Anti-Terrorisme Wet op hen wordt toegepast", zei hij. Hij zei ook dat als de regering blijft doorgaan met het discrimineren van moslims in strafzaken, dat dit gevaarlijk is voor de regering zelf, omdat dan het publiek dan helemaal niet meer gehoorzaam zal zijn aan welke wet dan ook. "Indonesië is in meerderheid moslim; zonder ondersteuning van de moslims zal er dan geen enkele wet meer functioneren, inclusief de Anti-Terrorisme Wet", benadrukte hij.