16.3.06

Semmy Waileruny kende Ishak Sapulette helemaal niet.

Rechtszitting Semmy Waileruny, 13-3-2006 -------- (Semmy Waileruny didn't even know Ishak Sapulette; Court Session Semmy Waileruny, 13-3-2006) -------- Koran DEWA, 13-3-2006 -------- Ambon: Er was vandaag, op maandag 13-3-2006, op de rechtbank in Ambon weer een vervolgzitting in de zaak van de staatsondermijning met de beklaagde de Judicatieve Leider van het FKM/RMS, mr. Semmy Waileruny. Op de agenda stond het verhoor van een getuige, die is uitgenodigd door het Team van Verdedigers onder voorzitterschap van mr. Filio F. Noya. Maar toen de rechtbank, bestaande uit mr. Maenong, mr. Roberth Limbong en mr. Lim Nurohim met een hamerslag de zitting opende, bleek de getuige die de advocaten van de beklaagde hadden uitgenodigd uit Jakarta, helemaal niet ter zitting te zijn verschenen. De rechtbank heeft toen aan de advocaten gevraagd waarom de getuige niet aanwezig was. De advocaten van de beklaagde zeiden dat ze al met de getuige in Jakarta contact opgenomen hadden, en het geval wil dat de getuige vanwege een familiekwestie zijn vertrek naar Ambon heeft uitgesteld. Desalniettemin heeft volgens de advocaten de getuige beloofd zeer binnenkort naar Ambon te zullen komen om een rechtszitting bij te wonen als getuige, overeenkomstig het verzoek van de advocatuur aan hem. Nadat de advocaten van de beklaagde gereed waren met hun uitleg over de afwezigheid van hun getuige, hebben de rechtbank en de Officier van Justitie, mr. Costatinus Rejaan, deze uitleg geaccepteerd. Maar de rechtbank heeft het toch gedaan gekregen om de zitting te vervolgen met verhoor van beklaagde. Ook al zou het getuigenverhoor een ontlasting kunnen betekenen voor de beklaagde, het is toch uitgesteld tot de volgende zitting. Toen de rechtbank dit voorstelde gingen de advocaten van de beklaagde en de Officier van Justitie er uiteindelijk toch mee akkoord, en werd de zitting voortgezet met het verhoor van beklaagde. De beklaagde zei tegen de rechtbank, dat de reden waarom hij in de beklaagdenbank moest plaats nemen, is dat de politie hem ervan beschuldigd heeft een SMS te sturen naar Ishak Sapulette. Maar dat heeft hij helemaal niet gedaan. Het is zelfs zo dat het nummer van de mobiele telefoon, dat Sapulette gekregen heeft, helemaal niet het nummer van de beklaagde was. Bovendien, als de rechtbank of de Officier van Justitie hem vragen zouden willen stellen over de kleuren van de RMS-vlag, of over wat voor acties van het FKM/RMS in Maluku dan ook, dan zou hij eerlijkheidshalve weigeren die te beantwoorden. De kwestie is namelijk dat verschillende van dit soort vragen al op de rechtszitting op de rechtbank in Jakarta zijn gesteld, waar hij toen al van alles werd beschuldigd over deze zaken. Het is zelfs zo dat hij vanwege deze zaken als beklaagde is vrijgelaten uit de gevangenis van Cipinang, zij het onder voorwaarden. Er is een voorwaarde bij dat als de beklaagde voortaan weer betrapt wordt op het doen van die dingen, dat het dan gepast is dat er dan een vonnis over hem geveld wordt dat passend is bij de door hem gepleegde daad, iets dat enige tijd geleden op een rechtszitting van de rechtbank in Oost Jakarta door de beklaagde ook al beloofd is. In verband met de vraag hoe nauw de banden van de beklaagde zijn met Sapulette, zegt de beklaagde dat hij Sapulette helemaal niet kende, maar dat hij pas kort geleden met Sapulette in aanraking is gekomen, namelijk toen hij met hem geconfronteerd werd tijdens zijn onderzoeksdetentie. Door de Officier van Justitie geconfronteerd met de vraag waar hij zich bevond tijdens de RMS-herdenking vorig jaar zei de beklaagde dat het bekend is dat hij in die periode in Jakarta was, en dat hij pas vanuit Jakarta is teruggekeerd op 5 mei 2005. Daarom, als in de SMS die naar Sapulette is gestuurd, wordt gezegd dat hij, toen hij in Ujung Pandang was en naar Ambon wilde terugkeren op 22-4-2005, en van plan was om daar een ceremoniële RMS-herdenking op te zetten, dan is dat slechts een leugen. Na afloop van de uitleg van de beklaagde verdaagde de rechtbank de zitting; die zal op 20 maart worden voortgezet, met als agendapunt getuigenverhoren.