3.4.06

Politiechef: Oppassen geblazen met Regionale Bestuursverkiezingen en RMS-Verjaardag.

Radio Vox Populi, 28-3-2006 ----- Reporter: Azis Tunny ----- Ambon: Het Hoofd van de Gewestelijke Politie van Maluku, Brigade-Generaal van Politie Adityawarman heeft gezegd, dat met het oog op het feit dat de voorbereidingen voor de Regionale Bestuursverkiezingen (PILKADA) in de Stad Ambon, samenvallen met de aanstaande Verjaardag van de Republiek der Zuid-Molukken(RMS), op 25 april 2006, er extra veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen, zowel in Ambon als in Maluku in het algemeen. DE KWESTIE IS NAMELIJK, DAT OP DIT MOMENT HET MOLUKSE CONFLICT IN AMBON NOG STEEDS NIET VOORBIJ IS. "Op 25 april van elk jaar moeten we daarvoor oppassen, alhoewel het helemaal niet mijn wens is dat de verjaardag van de RMS elk jaar weer een vervolg krijgt. En we moeten vooral op onze hoede zijn als we te maken hebben met het feit, dat de verjaardag van de RMS samenvalt met de voorbereidingen van de PILKADA, zoals nu in Ambon het geval is; dit zal zeker weer massa’s mensen op de been brengen", zei Adityawarman, terwijl hij maandagochtend 27-3 op het Hoofdkwartier van Politie van het Gewest Maluku in Batumeja, Ambon, samen met journalisten een kop koffie aan het drinken was. Hij gaf toe dat het vaak voorkomt dat er in de aanloop naar 25 april iets beangstigends gebeurt. Een verergering van het Conflict in Maluku houdt vaak verband met de RMS. Volgens Adityawarman zullen er zo tegen 25 april veel maatschappelijke kwesties opduiken. Dat weet hij uit ervaring in de laatste jaren. Kwesties zoals die onder meer zullen leiden tot onlusten op die datum, ook gepaard gaande met hijsingen van de RMS-vlag, "Daarom moeten we op dat moment erop op letten of er weer een escalatie plaatsvindt", verklaarde hij. Bovendien zei hij, dat aan de vooravond van 25 april RMS-SYMPATISANTEN IN NEDERLAND BERICHTEN UITBRENGEN OVER allerlei soorten GEBEURTENISSEN IN MALUKU, in het bijzonder MET BETREKKING TOT GEWELDSKWESTIES. En dan is er ook nog dit, dat door Verenigde Naties de veiligheidssituatie in Ambon wordt aangeduid met graad 4, en dat is net niet dezelfde als die in Papua en Atjeh, waar de veiligheidsituatie met graad 3 wordt aangeduid. Hij bracht ook naar voren dat de oplossing van het Molukse Conflict niet kan worden vergeleken met andere gebieden, omdat het niet duidelijk is wanneer het nu eindelijk eens ophoudt. DAARBIJ KOMT OOK DAT HET VEILIGHEIDSAPPARAAT BETROKKEN IS IN HET CONFLICT. "Er zijn er (binnen het veiligheidsapparaat) die het toejuichen als de situatie in Maluku niet onder controle is", gaf Adityawarman toe. Hij zei ook openlijk dat er aanwijzingen zijn, dat er van bepaalde zijden, in het bijzonder van MOLUKKERS DIE WOONACHTIG ZIJN BUITEN MALUKU, MENSEN ZIJN DIE BINNEN HET CONFLICT MET HUN PRAATJES DE MASSA BESPELEN. Daarom, zo zei hij, zal hij aan de kandidaatskoppels voor de locale besturen vragen om duidelijk te zeggen, welke personen er in hun campagneteam zitten. "Het moet niet zo zijn dat deze mensen infiltreren in het PILKADA-verkiezingsproces. Wat wij thans waarnemen is dat er mensen in Ambon gesignaleerd zijn, die vermoedelijk van buiten Maluku komen. DE VEILIGHEIDSITUATIE IN AMBON IS AFHANKELIJK VAN DE SAMENLEVING, EN DAAROM MAG ZE VOORAL NIET GEPROVOCEERD WORDEN DOOR MENSEN VAN BUITEN’, zei Adityawarman, zonder te willen duidelijk maken wie hij met deze beschuldigingen op het oog heeft. Met het oog op de bovengenoemde twee elementen, waaruit een conflict kan voortkomen, zal de politie het nodige veiligheidspersoneel mobiliseren om de veiligheidssituatie te waarborgen, zoals ze dat ook gedaan heeft op 25 april 2005, en ook bij de presidentsverkiezingen van 2005. "Ik zal op afdoend korte termijn een operatie uitvoeren, om een situatie te scheppen waarin niemand misbruik kan maken van de bestuursverkiezingen, en van 25 april", verzekerde Adityawarman, die nu als Hoofd van de Gewestelijke Politie van Maluku bijna twee jaar in functie is. Op dit moment treedt het PILKADA-proces al binnen de fase van het onderzoek door de Gewestelijke Kiescommissie in Ambon van de persoonsdossiers van de kandidatenparen voor burgemeester en vice-burgemeester. Op basis van het programma van de Kiescommissie zal de campagnetijd duren van 28 april tot 11 mei, en de stemming is geprogrammeerd op 15 april(?). In het bijzonder op 25 april zal de Kiescommissie, overwegende de veiligheidssituatie, geen enkele activiteit toestaan. Tot dusver worden kandidatenparen samengesteld uit iemand uit de moslimgemeenschap naast iemand uit de christengemeenschap. Als de burgemeester een moslim is, is de vice-burgemeester een christen, en omgekeerd. Deze regeling wordt als noodzakelijk beschouwd voor een betere samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen, en met name om er voor te zorgen dat zo het leidinggevende paar een beleid vaststelt, dat garant staat voor een veilig en vreedzaam Ambon. -------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; KAPOLDA: WASPADAI MOMENT PILKADA AMBON DAN HUT RMS.