3.4.06

Zorgen van een Koloniale Politiechef.

(Anxiety of a Police Commander) ------ Groningen, 1-4-2006 ------ De Javaanse Politiechef in Ambon, Adityawarman, heeft het maar moeilijk met mensen van buiten. Hij doet al zo zijn best om de Mujahidin-terroristen buiten de deur te houden, die met behulp van de TNI Maluku binnen worden gesluisd. En nu klaagt hij over RMS-achtige figuren van buiten, die bezig zijn te stoken in het Molukse Conflict, dat volgens hem, ondanks alle voortdurende officiële verklaringen van het tegendeel, nog steeds niet voorbij is. En dan is er ook nog het TNI-leger, dat voor veiligheid moet zorgen, maar, kasihan, dat nu zelf ook betrokken is bij het Conflict. --------- Wat voor Politiechef Adityawarman belangrijk is, is veiligheid en vrede voor de Molukse bevolking. Mensen van buiten moeten zich niet met de Molukse samenleving bemoeien, zeker niet als het gaat om locale verkiezingen. RMS-ers moeten daar met hun klauwen van afblijven. --------- Politiechef Adityawarman bestempelt de RMS als iets van buiten Maluku. De Molukse bevolking is volgens hem verstandiger. Maar hoe zit dat nu, meneer de Javaanse Politiechef in Ambon? Ons komt ter ore dat bij de locale verkiezingen in het nieuwe Molukse District West-Ceram (Piru) Molukse kandidaten geen kans maken, omdat ze plaats moeten maken voor BBM-ers en andere mensen van buiten. Wat is dat? Is het een revanche op wat er in januari 1999, in de begindagen van de kerusuhan gebeurd is, namelijk dat er een aantal BBM-kampongs door Molukkers/Alfoeren is ontmanteld en de inwoners op de vlucht gejaagd? Is er hier niet nog steeds een oorlog aan de gang tussen Molukkers en mensen van buiten? Wordt zo niet na Malino II de oorlog tussen Molukkers en mensen van buiten voortgezet via democratische trucs? Is het een wonder dat de RMS zich ermee bemoeit? -------- Pak Adityawarman, als U zich het lot va de Molukse bevolking aantrekt, kunt U dan niet beter met Uw hele koloniale hebben en houden, met TNI/POLRI, milities en BBM-ers, Maluku verlaten en ALLES AAN HET MOLUKSE VOLK OVERLATEN? Dan is er ook weer plaats genoeg voor Molukkers, die door de verdeel-en-heerspolitiek van het NKRI-regiem, in Jakarta en Nederland verzeild zijn geraakt. DAN IS ER PAS EEN ECHTE OPLOSSING VOOR HET MOLUKSE CONFLICT! --------- Pak Adityawarman, vraagt U eens aan Nederlanders, hoe het voelt, als er aan je koloniale rol een einde gemaakt wordt. Dat lucht op! DAT MAAKT GELUKKIG! --------- Selamat Berdjuang,