17.11.06

Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006

Date: 14 nov 2006 00:46 ------------------------------- Subject: Action for Moluccan Political Prisoners in Indonesia, at Parliaments Election Day in the Netherlands, Nov. 22, 2006. ------------------------------- Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006 -------------------------------
VOORAANKONDIGING -------------------------------
Groningen, 14-11-2006 -------------------------------
Alle MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN zijn nog niet vrij. Er zitten nog zo'n 14 MPG's in de gevangenissen van de Indonesische onderdrukker. ----------------------------------
Het Actie Comité Molukse Politieke Gevangenen, de Mensenrechtenorganisatie Recht op Vrijheid, en de Verontruste Molukkers, hebben de handen ineengeslagen om ter gelegenheid van de Nederlandse Parlementsverkiezingen van 22-11-2006 weer een actie te houden voor onze Molukse helden. In eerste instantie is onze bedoeling om aan de lijsttrekkers van een paar grote politieke partijen bij het uitbrengen van hun stem een petitie over de MPG's aan te bieden. Een picket-line zal deze petitieaanbieding ondersteunen op de verschillende (3 à 4) actieplaatsen. ---------------------------------
We hebben mensen nodig die sandwichborden dragen en folders uitdelen. WILT U DAAR OOK AAN MEEDOEN? Dan kunt U zich opgeven op de volgende contactadressen: ACMPG: T. van 't Foort; Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl . RoV:Nj. C. Sohilait; Email: c.sohilait@chello.nl . ---------------------------------
Strategie: ---------------------------------
Wat de MPG's betreft is het onze bedoeling om verantwoordelijke Indonesische, Nederlandse en buitenlandse politici en Indonesische en Internationale Mensenrechtenorganisaties regelmatig en op scherpe wijze te confronteren met het bestaan van de MPG's en de manier waarop ze behandeld worden door de Indonesische onderdrukker. Wij willen dat doen, net zo lang tot de MPG's vrij zijn. En als dan Maluku nog niet vrij is zullen we net zolang doorgaan tot Maluku vrij is. ---------------------------------
We roepen de RMS-Regering i.B. en alle Molukse politieke en rechtsorganisaties in Nederland op om ons daarbij te ondersteunen. Daarvoor zijn de ACMPG, RoV en VM bezig in een ACTIE OVERLEG, dat te zijner tijd moet uitmonden in een Moluks Actie Netwerk, maar eerst willen we onszelf bewijzen door dit proces te initiëren en te begeleiden. Later hoort U daar meer over. Thans vragen wij Uw actieve deelname aan onze actie op 22-11-2006. Als U zich opgeeft geven wij U nadere detailinformatie. ---------------------------------
Selamat Beraksi, Tijmen van 't Foort (Secr. Actie Overleg ACMPG-RoV-VM).