10.10.06

Situatie en Planning FKM-RMS Transitieregering, Mei 2006

Contents: 1.) Situation and Planning FKM/RMS-Transition Goverment, May 2006 (Secr. Gerakan Maluku) 2.) Letter from Doctor Alex Manuputty to dr. Elias Rinsampessy (Correspondence Doctor A. Manuputty; Tanslation SGM) Situatie en Planning FKM/RMS-Transitieregering, Mei 2006 ------------------- Groningen, 4-10-2006 ------------------- In het September 2006-Nummer van het Muhabbat Magazine NAFIRI is een brief gepubliceerd van Dokter Alex Manuputty aan dr. Elias Rinsampessy, Directeur van de St. Muhabbat. Zie hieronder. ---------------------------------------- Al lange tijd hadden we vrijwel niets meer gehoord van Dokter Alex Manuputty. Op 20-4-2005 heeft hij het FKM ontbonden en de RMS Transitie Regering opgericht, die in Ambon zou zetelen, en waarin hijzelf een functie bekleedde als 'uitvoerend hoofdambtenaar' in buitenland. ----------------------------------------- Andere FKM-ers waren het daar niet mee eens en gingen door als FKM, o.a. Semmy Waileruny en Umar Santi. Dokter Alex reageerde gebeten en noemde op 3-12-2005 Semmy Waileruny een verrader. ---------------------------------------- In mei 2006 blijkt dat Dokter Alex zichzelf niet meer beschouwt als 'uitvoerend administrateur' van de RMS-Transitie Regering, maar als 'uitvoerend leider' van de FKM/RMS Transitie Regering. Op Ambon zit dan ook nog de 'legislatieve leider', Simon Saya. --------------------------------------- Het lijkt erop dat Dokter Alex nu de leiding van de Transitie Regering op zich genomen heeft. Dit doet afbreuk aan zijn eerdere bewering dat deze Transitieregering in Ambon zetelt. De vraag is nu: wat is de Transitie Regering eigenlijk, een wettige RMS-Regering in Ambon of een Regering in ballingschap in Amerika. Daar is geen duidelijkheid over. ------------------------------------ Onzes inziens is het zo: als de Transitie Regering van Dokter Alex een wettige RMS-Regering in Tanah Air Maluku is, dan hoort hij persoonlijk in Maluku te zijn, anders is zijn nieuwe politieke creatie niet geloofwaardig. En als de Transitie Regering een soort Regering in Ballingschap is, dan heeft Dokter Alex wat zaken te regelen met de RMS-Regering in Ballingschap in Nederland. Maar dan moet hij niet zijn legislatieve leider in Ambon aanhouden, die is nodig voor een echte wettige RMS-Regering in Tanah Air Maluku, samen met Semmy Waileruny en de op dit moment gevangen en ondergrondse RMS-leiders. Zo'n wettige RMS-regering in Maluku is zo langzamerhand bitter nodig als een stem voor het Molukse volk dat om vrijheid schreeuwt, nu meer dan ooit. ------------------------------------- We moeten proberen in de strijd de verhoudingen zuiver te houden, ook Dokter Alex. Hij is onmisbaar als RMS-strijder, maar hij is niet onmisbaar als RMS-leider. ----------------------------------- Iedereen zegt altijd: de mensen in Tanah Air Maluku moeten het doen, en Dokter Alex zit in Amerika, dus hij moet zijn plaats kennen. Hij en wij in Nederland moeten samen de FKM-ers en RMS-ers daar in Tanah Air helpen om een wettige regering te vormen en in stand te houden, ook al belanden ze daardoor in de gevangenissen van de koloniale NKRI. ------------------------------------- Ook tussen FKM/RMS-leiders in Tanah Air Maluku, die bereid zijn politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het opzetten van een wettige RMS-Regering in Maluku, is onderlinge samenwerking nodig. Alleen zo is de Molukse vrijheidsstrijd zo geloofwaardig te maken, dat ze de brede steun kan krijgen van het Molukse volk, in Maluku en buiten Maluku. --------------------------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten wij samenwerken) Secr. Gerakan Maluku ----------------------------------------- Brief van Dokter Alexander H. Manuputty aan dr. Elias Rinsampessy. ---------------------------------- Los Angeles-USA, 19-5-2006 ---------------------------------- Geachte dr. Elias Rinsampessy, --------------------------------- Hierbij stel ik mijzelf als volgt voor: ---------------------------------- Naam: Alexander H. Manuputty Werk: Arts Functie: Executief Leider van de Transitie Regering Front Kedaulatan Maluku(FKM) / Republik Maluku Selatan(RMS), 25-4-1950 Strijdend:Vanaf 18-12-2000 tot nu toe. ------------------------------------ Activiteiten en daaraan verbonden Risico's: ---------------------------------- 1. Oprichtingsdeclaratie van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM), wereldwijd, op 18-12-2000, in Kudamati, Ambon. 2. In verband hiermee ben ik door de Politie van Neo Kolonialistische Republiek Indonesië(NKRI) op het politiebureau ontboden, en kon ik na een tamelijk langdurig onderhoud weer vertrekken. 3. Op 25-4-2001 heb ik in de wijk Kudamati van Ambon-Stad een Vlaghijsceremonie van de RMS-vlag geleid; deze plechtigheid is bijgewoond door meer dan duizend Molukse burgers, die zich binnen een omtrek van 1 kilometer verzameld hadden rond de plaats waar de plechtigheid werd gehouden. 4. In verband hiermee ben ik door de Politie van de NKRI opgeroepen, en vervolgens een week lang gedetineerd op het politiebureau van Ambon en daarna ook nog een week lang in de Militaire Gevangenis in Jakarta. Daarbij werd ik vergezeld door 20 FKM-leden, zowel mannen als vrouwen, die samen met mij uit Ambon overgebracht waren. 5. Ik heb een correspondentie opgezet met Indonesië en de Verenigde Naties over de onbeschaafdheden van de mensenrechtenschendingen in Maluku, die zijn gepleegd door de Indonesische regering en haar handlangers, de Laskar Jiha/Mujahiddin/Terroristen. 6. Op 17-4-2002 is mijn huis omsingeld door meer dan duizend militairen, die zich binnen een straal van 1 kilometer om mijn huis verzameld hadden en onder leiding stonden van de Groot-Commissaris van Politie Johnny Tangkudung . Daarbij ben ik gearresteerd en gedetineerd in een politiecel en vervolgens overgebracht naar het Huis van Bewaring van de TNI en de POLRI in Batu Gadjah, waar ik tot 16-5-2002 vastgezeten heb. --------------------------------------------- Daar zat ik samen met broeder mr. Semmy Waileruny, die op 25-4-2002 gearresteerd werd, en met 15 leden van de harde kern van het FKM op het Eiland Saparua, onder leiding van Demi Lessyl, die ook op 25-4-2002 gearresteerd waren. Deze 15 mensen waren zwaar mishandeld door militairen van de TNI, voordat ze naar Ambon waren overgebracht. -------------------------------------------- 7. Van 16-5-2002 tot 27-12-2002 zijn mr. Semmy Waileruny en ik gevangen gehouden in de Militaire Gevangenis van het Hoofdkwartier van de POLRI in Jakarta. 8. De rechtszittingen van het FKM werden gehouden vanaf augustus 2002, tot 27-12-2002. 9. Semmy en ik werden op grond van een juridische bepaling op vrije voeten gesteld op 27-12-2002, namelijk vanwege het feit dat de tijd van het wettige voorarrest verlopen was, omdat de Rechtbank Noord Jakarta nog geen tussenvonnis geveld had. 10. In de maanden januari tot maart 2003 heb ik een tour gemaakt langs de dorpen Mahia, Aboru, Allang en Ouw/Oelath, waarbij afwisselend de RMS-vlag gehesen werd en adatliederen gezongen werden en voorlichting werd gegeven over de RMS-strijd van vroeger, en die nu door het FKM wordt gevoerd; ik ben warm onthaald door de Molukse adatgemeenschappen in de bovengenoemde gebieden. 11. Op 17-3-2003 werden Semmy en ik weer gevangen gezet door de politie en naar Jakarta overgebracht, waar wij tot en met 7 november 2003, gezeten hebben in het Huis van Bewaring van de Hoofdkwartier van Politie, en in het Huis van Bewaring van het gewest Banten (Tangarang en Serang). 12. Semmy en ik werden op 8 november op vrije voeten gesteld, omdat het Hooggerechtshof nog geen vonnis had geveld, en de wettelijk toegestane tijd daarvoor al verstreken was. 13. Op 21-11-2003 ben ik naar de USA vertrokken, waar ik op 22-11-2003 aankwam, en op 23-11-2003 heb ik een in een kerk op Long Beach een ontmoeting gehad met Molukse volksgenoten. 14. Van 25-4-2002 tot het jaar 2006 is voortdurend het hele gebied van de Zuid-Molukken opgevrolijkt met hijsingsacties van duizenden RMS-vlaggen. 15. Het aantal FKM-gevangenen vanaf 2002 tot heden is ongeveer 400 mensen, niet alleen mannen maar ook vrouwen en kinderen onder vijf jaar, minderjarigen, predikanten en zelfs huisvrouwen. 16. Tegen kerst 2003 (op 23-12-2003), is Semmy weer gearresteerd door de Politie van de NKRI en naar Jakarta vervoerd, en wel naar de Cipinang-Gevangenis, en vrijgelaten op 30-3-2004 daarna. 17. Semmy is op 30-4-2004 op Ambon teruggekeerd en bij aankomst op het vliegveld van Laha, Ambon onmiddellijk weer gearresteerd, voor hoelang….. 18. Mijn echtgenote (Holy D. Manuputty/Lalala) is vanaf 1-5-2004 gevangen gehouden, tot nu toe. 19. Mijn dochter Christine Manuputty is ook zeven maanden vastgehouden, van 1-5-2004 tot 17-12-2004. 20. Andere FKM-leden hebben vonnissen opgelegd gekregen van 1 tot 7 jaar. 21. Ook zijn er kinderen van jonger dan 5 jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van tot enkele maanden lang. ------------------------------------------ De Leiding in de Strijd in het Vaderland Maluku. --------------------------------------- Deze is in handen van de heer Simon Saya; hij heeft een leidende wetgevende functie in de Transitie Regering van het FKM/RMS. Wat hij doet is het volgende: ----------------------------------------- 1. Het herstellen van de saamhorigheid en eendracht tussen Molukse christenen en Molukse moslims, in het bijzonder de jongere generaties, zodat ze goed beseffen dat de RMS-Staat van 25-4-1950 hun erfgoed is, en de RMS-Staat bestaat uit alle geledingen die in de Zuid-Molukken aanwezig zijn. 2. Het consolideren van alle morele krachten van Molukkers, die actief betrokken zijn binnen de strijd van de Transitieregering van het FKM/RMS, om vast te houden aan hun verplichtingen om de soevereiniteit van hun erfenis, de RMS-Staat, terug te krijgen. 3. Het krachtig en op soepele wijze zijn positie in te nemen als leider in het Vaderland Maluku om de controle van de Kolonialistische Regering van Indonesië te ontwijken, om de gangen van de tegenstander te volgen, en om met beleid de FKM-gelederen te organiseren, zodat de Kolonialistische Regering van Indonesië zwaar gefrustreerd raakt. 4. Het voortdurend onderhouden van een goed samenwerkingscontact met de Executieve Leider van de Transitieregering van het FKM/RMS, Dokter Alexander H. Manuputty in de USA, door aan hem rapport uit te brengen over alle onbeschaafdheden die onder het bewind van de Indonesische Regering plaatsvinden, die zowel Maluku als de activiteiten van het FKM treffen, zodat die kunnen worden doorgegeven aan de Internationale Wereld. --------------------------------------------- Waarom het FKM verbonden is aan de begrippen "PROMOTIE", "PROFESSIONEEL", "GO PUBLIC" verbonden is aan de Naam TRANSITIE REGERING (Transitie Regering = FKM), vanaf 25-4-2005? Dat is omdat: -------------------------------------------- 1. Het FKM in vijf jaar tijd, vanaf 18-12-2000 tot april 2006, zichzelf al voldoende heeft gepresenteerd/bekend gemaakt. 2. Het nu al de tijd is voor het FKM om zichzelf te promoten als een TRANSITIE REGERING, die een pioniersrol vervult in die zin dat ze het voordeel heeft dat het Molukse volk een Transitie Regering wenst, die door de Verenigde Naties wordt opgericht. 3. Alle pas opgerichte staten worden opgericht of gepacificeerd door de Verenigde Naties, en dat gebeurt steeds met behulp van een nieuw te installeren Transitie Regering. 4. De RMS-Staat van 25-4-1950 heeft een zeer hoge graad van legitimiteit volgens internationale maatstaven en het bestaan van het FKM zal vroeg of laat blijken een materialisering/concretisering/reïncarnatie te zijn van de RMS-Staat zelf, zodat het natuurlijkerwijs kan optreden als de vertegenwoordiging van de RMS-Staat in Tanah Air. 5. Het is nu al de tijd voor de RMS-Regering in Ballingschap in Nederland om zich noodzakelijkerwijze aan te sluiten bij/fuseren met de Transitie Regering in Maluku of zichzelf officieel op te heffen wegens ineffectiviteit. 6. In de ogen van de Indonesische Kolonisator is er slechts één tegenstander die de grootste is, en één Molukse beweging die ervoor zorgt, dat de kolonisatoren niet op hun lauweren kunnen rusten, en dat is het FKM/RMS in Maluku. --------------------------------------- De Strijd van het FKM/Transitie Regering RMS in Grote Lijnen: -------------------------------------- 1. Nationaal. -------------------------------------- A. De hele Molukse samenleving bewust te laten worden, wie zij is, dat hun Staat niet de Neo Kolonialistisch Republiek Indonesië(NKRI) is, die op 15-8-1950 is geproclameerd, maar de RMS-Staat, die op 25-4-1950 is geproclameerd door onze voorgangers. B. Het hele Molukse volk, wie ze ook zijn, bewust te laten worden van de taak en morele verantwoordelijkheid om de strijd te voeren voor de teruggave van de soevereiniteit van onze geliefde RMS-Staat, en dit ter wille van onze kinderen en kleinkinderen. C. De lijn terug trekken naar de historische waarheid, inclusief het oprichtingsproces van de RMS-Staat op 25-4-1950, die tot op de dag van vandaag verdraaid wordt door de Kolonialistische Regering van de NKRI. D. De regering van de NKRI-Bezetter laten voelen dat ze fout was met het met militair geweld annexeren van de RMS-Staat, omdat de RMS al bestond als een staat, die valt binnen de hoogste categorie van legitimiteit in de wereld, op grond van regionale, nationale en internationale wetgeving, en dat het nu de hoogste tijd is om de RMS-Staat terug te geven aan de wettige eigenaren ervan, namelijk het Zuid-Molukse Volk. E. Het uitvoeren van hijsingsactiviteiten van de nationale vlag van de RMS-Staat op 25 april van elk jaar en op elk historisch moment voor het Molukse volk. ---------------------------------------- 1. Internationaal. ----------------------------------------- A. Het verzamelen en ondersteunen van alle morele krachten van Molukkers, waar die zich ook mogen bevinden, om samen met het FKM / Transitie Regering RMS, de strijd te voeren voor de teruggave van de soevereiniteit van de RMS-Staat. B. Het houden van demonstraties, het geven van interviews en het uitvoeren van internationale lobby met betrekking tot de wettigheid van de RMS-Staat. C. Correspondentie voeren met verschillende internationale instanties in verband met schendingen van mensenrechten sinds 13-7-1950, die zijn gepleegd door de bezettingsregering van de NKRI, en ook in verband met de Menselijke Tragedie (Misdaden tegen de Menselijkheid) vanaf 19-1-1999 tot nu toe, waarmee de Kolonialistische Regering van de NKRI Maluku heeft opgezadeld, samen met haar handlangers de Laskar Jihad/Mujahiddim/Terroristen. D. De Internationale Gemeenschap herinneren aan de wettigheid van de RMS-Staat van 25 april 1950 en de misdaad van de bezetting, die gepleegd wordt door de NKRI, en haar overtuigen dat het al de hoogste tijd is voor de Verenigde Naties of ook de Verenigde Staten om het bovengenoemde zegel van de RMS-Staat te openen en de RMS-Staat terug te geven aan de wettige eigenaren, het Zuid-Molukse Volk. ----------------------------------------- De Ontwikkeling van de Strijd van de Transitie Regering van het FKM/RMS op Internationaal Niveau is kort samengevat als volgt: ---------------------- * Er is aandacht van het Rode Kruis(ICRC). * Er is aandacht van het Zuid-Oost-Azië Team van Amnesty International. * Er is aandacht van Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties(UNHCR). * Er is aandacht van kerkelijke instanties op internationaal niveau. * Er is aandacht van Europese Staten en van de Verenigde Staten van Amerika. * Maar het belangrijkste is dat het FKM zaait en sproeit, maar dat God de wasdom geeft. --------------------------------------- De Positie van Molukse Organisaties buiten Maluku, in het bijzonder in Nederland: ---------------------------------------- * Fysiek gezien zijn er veel organisatie nodig die de soevereiniteit van Maluku nastreven; hoe meer van zulke organisaties er zijn, hoe beter de perspectieven voor de strijd, maar het belangrijkste is dat al deze organisaties moreel georiënteerd zijn, gericht op één grote beweging die strijd voor de teruggave van de Soevereiniteit van de RMS-Staat in Tanah Air Maluku (en die beweging is er al in de vorm van de Transitie Regering van het FKM/RMS), zodat wij kunnen laten zien dat we volwassen zijn, want als we zeggen dat we strijden voor de toekomst van Maluku, dan betekent dit dat we onze privé-belangen ondergeschikt moeten maken aan die van onze kinderen en kleinkinderen. ---------------------------------------- Als dat zo is, is er geen reden meer om de strijd die in Tanah Air Maluku gevoerd wordt NIET te steunen, want het zijn zij die de offers moeten brengen, zowel fysiek als mentaal, het zijn zij wier tranen vloeien, en wier bloed stroomt en die zich met hart en ziel opofferen voor de kinderen en kleinkinderen, tot in de verre toekomst van Maluku Manisee. ---------------------------------------- Zij strijden en krijgen geen geld maar worden mishandeld, zij krijgen geen naam maar slechts hoon, zij krijgen geen status maar worden in boeien geslagen, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden moeten we tot de conclusie komen dat het tijd wordt dat alle Molukse organisaties, waar ook ter wereld moreel één moeten worden en erkennen, dat er een paraplu is voor de strijd van Molukkers voor ALLE Molukkers, namelijk het FKM/RMS. ---------------------------------------- * Hoewel U allen daar in Nederland met zo velen zijn, toch moeten we in één richting koersen, namelijk de teruggave van de soevereiniteit van de RMS-Staat van 25-4-1950. Daarom moet iedereen luisteren naar de ander, en zich niet boven een ander verheven voelen. We moeten goed beseffen dat Nederland en Indonesië ons alleen maar snoepjes geven om ons tegen elkaar uit te spelen, en dat eindigt in onze ondergang, en ook ons nageslacht, …… ach, laat dit alsjeblieft niet gebeuren!!!!!! * Als alle organisaties niet zich bewust zijn van het onderstaande schema, die de RMS-strijd voorstelt, dan krijgen we de soevereiniteit over onze RMS-Staat, 25-4-1950 NOOIT terug. --------------------------------------- ALFOEREN SCHEMA. Getoond wordt een schets van een mensenlichaam. ------------------------------------ Het Hoofd is de Transitie Regering FKM/RMS, die zetelt in Tanah Air Maluku en die 1.500.000 oorspronkelijke Molukkers/Alfoeren vertegenwoordigt, die nu lijden onder de NKRI. ------------------------------------ Daaronder staan de andere organisaties, elk met hun eigen functie in het lichaam; functies als oog, oor neus, mond, arm, romp en been, allen verenigd in één grote infrastructuur: het lichaam. Einde Schema. -------------------------------------- Behalve de Transitie Regering FKM/RMS hebben alle organisatievormen, zowel in Nederland als waar elders dan ook, een functie die overeenkomt met alle lichaamsfuncties, behalve het hoofd, die naast elkaar betekenis hebben en elkaar aanvullen, want samen staan ze allen hoog en zitten zij laag, en ze luisteren maar naar één commando uit ons geliefde Tanah Air Maluku, dat als hoofd fungeert. --------------------------------------- Stel dat het lichaam, oftewel de leden van het lichaam, apart van het hoofd, niet luisteren naar het hoofd, zich daar niet aan storen, wat er dan met het lichaam gebeurt, dat gebeurt dan ook met de strijd, als er door de leden/organisaties niet geluisterd wordt naar hoofd/de paraplu van de strijd in Tanah Air Maluku. ---------------------------------------- Overal in het leven is er een hoofd, een lichaam en de ledematen, en overal moeten alle leden luisteren naar het hoofd, dat het lichaam leidt. Dit zij gezegd ter vervolmaking van de strijd volgens het ALFOEREN SCHEMA, om het beeld ervan compleet te maken. ---------------------------------------- De taak van de RMS in Nederland is er alleen zolang de strijd voor het terugkrijgen van de soevereiniteit van de RMS-Staat nog gevoerd wordt. Op het moment dat de soevereiniteit van de RMS in Tanah Air Maluku al teruggekregen is, moet de RMS in Nederland dit ruiterlijk erkennen en zich terugtrekken. --------------------------------------- Daarna worden er verkiezingen gehouden onder iedereen die kandidaat wil zijn om in de RMS-Regering plaats te nemen, overeenkomstig de wil van de Allerhoogste. ---------------------------------------- Het is dus niet nodig om zich zorgen te maken over statuskwesties, want iedere Molukker die deelgenomen heeft aan de strijd, heeft hetzelfde recht. ---------------------------------------- Perspectief. ---------------------------------------- 1. Alle organisaties behoren te functioneren zoals ik heb beschreven in het ALFOERENSCHEMA, zodat ze allen eensgezind, zuiver en goed toegerust zijn. 2. Alle organisaties in Nederland moeten zich consolideren en onmiddellijk een STRIJDFONDS oprichten voor de teruggave van de soevereiniteit van de RMS-Staat. 3. Dit financiële lichaam moet autonoom zijn en gebruikt worden als enige bron om de financiële zaken te regelen voor de strijd om de teruggave van de soevereiniteit van de RMS-Staat, zodat het beheer en de besteding goed gericht, efficiënt en effectief is. 4. Ieder Moluks gezin, inclusief eenpersoonshuishoudens van mensen die een baan hebben, in Nederland zou verplicht moeten worden om maandelijks op de bankrekening van het strijdfonds een bepaald vast bedrag aan Euro's te storten. 5. De besteding van het fondskapitaal zou moeten gedaan worden voor de volgende doeleinden: ----------------------------------------- A. Activiteiten van de Transitie Regering FKM/RMS in Maluku(motivatie, socialisatie, vlaghijsingen en andere zaken die nodig zijn) B. Lobby-activiteiten, ruim opgevat (niet alleen door leden van de Transitie Regering FKM/RMS) C. Het inhuren van een internationaal advocatenteam om Indonesië voor het Internationale Gerechtshof te slepen in verband met de mensenrechtenschendingen en volkenrechtschendingen vanaf 1950 tot heden (ZEER, ZEER BELANGRIJK). Op dit punt heeft de Transitie Regering FKM/RMS al onderzoek gedaan, maar verdere stappen worden verhinderd door geldproblemen. D. Andere noodzakelijk dingen. ------------------------------------------ Wij brengen de strijdgroet MENA………3 x. ------------------------------------------ Aldus, bung dr. Elias Rinsampessy, wat ik U in deze brief wil zeggen, ter wille van de onderlinge verzoening en tot glorie van de door ons beiden geliefde RMS-Staat, 25-4-1950. ------------------------------------------- In de hoop dat deze brief gebruikt zal worden in ons aller belang en als ik op enigerlei wijze tekort geschoten ben of onbedoeld Uw gevoelens heb gekwetst, dan vraag ik U daarvoor mijn excuses. -------------------------------------------- Bron: RMS Tanah Air In Asiel: Mentone, Californië, USA Transitie Regering FKM/RMS (handtekening) Dr. Alexander H. Manuputty Executief Leider. --------------------------------------------- Afschriften met hoogachting afgegeven aan: Legislatieve Leider van de Transitie Regering FKM/RMS, dhr. Simon Saya te Ambon(Tanah Air), ter kennisgeving. Bron: Muhabbat Magazine NAFIRI, Sept. 2006 ; KENDALI PERDJUANGAN DI TANAH AIR MALUKU Vertaling: Secr. Gerakan Maluku.