21.9.06

Muhamad Jusuf over de Molukse Gemeenschap in Nederland

Muhamad Jusuf over de Molukse Gemeenschap in Nederland. (Former Indonesian Ambassador Muhamad Yusuf in The Hague about the Moluccan Community in the Netherlands) -------------------------------------- Groningen, 20-9-2006 --------------------------------------- Een week geleden heeft Radio Nederland Wereldomroep(RNW) een 8 minuten durend interview uitgezonden met de ex-Ambassadeur van Indonesië in Den Haag, Muhamad Jusuf. Dit naar aanleiding van zijn opvolging door Fanny Habibie, die zijn komst al heeft aangekondigd met beledigende uitspraken over de Molukse gemeenschap in Nederland. Muhamad Jusuf legt in zijn interview uit welke ervaring hij heeft gehad tijdens zijn ambtsperiode in Den Haag. ---------------------------------------- Wij geven de uitzending weer om een beeld te krijgen van hoe Muhamad Jusuf over de Molukkers in Nederland, en over de RMS denkt. Het RNW-interview is te vinden op: cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/rnw/smac/2004/muhamad_jusuf_20060913_low.rm . ---------------------------------------- Het interview en het begeleidende artikel van RNW (FANNY HABIBIE DAN KALANGAN RMS DI BELANDA) is te vinden op de websites www.ambon.com en www.geocities.com/lokkie2005 . ----------------------------------------- Hier volgt een vrije weergave van de uitspraken van Muhamad Jusuf. Hij zegt dat hij in Nederland overal in de Molukse wijken geweest is. We moeten elkaar op zijn minst toch als mens respecteren. De RMS is iets van de jaren 50. Nu leven we in de jaren 2000. Wanneer houdt dat RMS-gedoe nou een keer op? Moet dat maar eeuwig doorgaan? RMS-ers zijn de grootouders van de mensen in Maluku van vandaag. --------------------------------------- Ik ga met de Molukkers in gesprek omdat het mijn volk is. Wat wil je? Ooit heeft Jong Ambon al de Sumpah Pemuda ondertekend. Zo hoort het ook. De Molukkers houden van mij en ik ben blij met hen. --------------------------------------- Ik heb velen van hen ontmoet, ik kan het me allemaal niet zo goed meer herinneren; in elk geval dominee Otto, en rond 1975 heb ik in New York een vrouwelijke RMS-Minister van Buitenlandse Zaken ontmoet. Dit soort ontmoetingen zijn voor mij een kwestie van broederschap. Ik heb uit Jakarta de opdracht gekregen om te werken aan de onderlinge toenadering tussen ons en hun vertegenwoordigers. Dat heeft al geleid tot vriendschappelijke relaties. Ik kom bij hen over de vloer, en zijn komen bij mij thuis. --------------------------------------- Mijn indruk is dat ze zeer gedisciplineerd en ordelijk zijn. De Molukse Radio daar benadrukt de waarde van familierelaties en ze zijn ook zeer religieus. Ook door de Nederlandse overheid worden ze zeer gewaardeerd, veel meer dan andere etnische groepen in Nederland. --------------------------------------- Er zijn weliswaar in kringen van de Molukkers in Nederland ook RMS-ers. Dat is hun strijd, maar er zijn de laatste tijd ook veel veranderingen. DIE STRIJD IS ER NIET MEER. Ze zien in dat wat er in de jaren 70 gedaan is fout was. --------------------------------------- De repatriatiekwestie van Molukkers in Nederland, die terug willen keren naar Maluku, was voor mijn tijd al geregeld; dat is gebeurd door Pak Abdul Irsan in de vorm van het Wassenaar Akkoord. Ik heb in deze zaak geen instructies gekregen. Mijn instructies hebben betrekking op de toenadering, en ik heb niet alleen goede contacten met de Ambonezen, maar ook met anderen, bijvoorbeeld Surinamers, en met de Chinezen heb ik een zeer hechte band. ---------------------------------------- Tijdens de kerusuhan bestond de indruk dat onder de Molukkers in Nederland in meerderheid Christen en RMS waren. MAAR ER ZIJN OOK MOSLIMS DIE BETROKKEN ZIJN GEWEEST BIJ DE RMS-VLAGHIJSINGEN, OOK IN AMBON. Dat is een bepaalde stroming. Je hebt RMS-ers in verschillende soorten. Er zijn er die fanatiek zijn en er zijn gematigden. Je kunt ze niet allemaal op een hoop gooien; er zijn georganiseerde RMS-ers en er zijn er ook die het allemaal alleen maar weten van horen zeggen; er zijn ook al veel gemengde huwelijken. ----------------------------------------- Wie zal zeggen wat hun toekomst zal zijn? Terugkeer naar Ambon is een humanitaire zaak: ouderen die terugkeren naar hun geboortedorp. Dat was altijd al de gangbare politiek, en dat moet zo blijven. ---------------------------------------- De nieuwe ambassadeur, Fanny Habibie, hanteert een ander recept in de omgang met de Molukse gemeenschap in Nederland, maar ook al lijkt er nu al onderlinge wrijving te zijn, hij denkt de Ambonezen beter te kennen dan ik. Hij spreekt de Ambonese taal; ik niet, ik kom van Sumatra. Laten we maar eens zien hoe het uitpakt. ---------------------------------------- Binnenkort ontvangt hij de geloofsbrieven en dan zullen we wel zien, en ik bid dat alles goed zal verlopen, beter dan in mijn tijd. In elk geval kent hij de taal van de Ambonezen, maar ook hun mentaliteit, en tijdens het Conflict heeft hij zich zeer ingezet voor de vrede in Ambon. Ik ken het Ambonese leven niet; de heer Fanny is veel beter voorbereid dan ik. Het zal niet zonder slag of stoot gaan; geeft niet, als er maar vrede komt. ---------------------------------------- Tot zover ex-Ambassadeur Muhamad Jusuf. We hopen dat we met deze vrije weergave van het interview de inhoud ervan een beetje redelijk weergegeven hebben. Ieder kan zelf kennisnemen van het interview op de aangegeven websites. ---------------------------------------- Ook als zijn politieke doel wat betreft de Molukkers in Nederland hetzelfde als dat van Fanny Habibie, namelijk dat zij maar snel moeten assimileren in de Nederlandse samenleving, Muhamad Jusuf heeft duidelijk een andere werkstijl dan zijn opvolger in Den Haag. Hij heeft minder pretenties. Hij is ook diplomatiek genoeg om niet openlijk te zeggen, dat hij al met de RMS-leiders in Nederland gepraat heeft; alleen duidt hij wel aan dat dit in zijn takenpakket zit. ----------------------------------------- Eén uitspraak van hem kan richtinggevend zijn voor de RMS-politiek vanuit Nederland. Volgens Jusuf zien Molukkers in Nederland in dat ze in de jaren zeventig fout waren. Welnu, dan moet Indonesië inzien dat het in de vijftiger jaren fout was om de RMS de nek om te draaien, in plaats van met het Molukse volk in dialoog te gaan over de politieke toekomst ervan. Dat is waar de RMS-politiek Indonesië van moet overtuigen. ------------------------------------------ Moet je als RMS-leiders nu wel of niet met dit soort NKRI-leiders praten, of ben je dan al meteen een verrader? Nee, ook al weten we dat het gemakkelijk is om in het diplomatieke werk en actievoering fouten te maken, het is toch de enige manier om dichter bij de verwezenlijking van het RMS-ideaal (vrijheid van het Molukse volk) te komen. Het alternatief is dood en verderf. Die sfeer straalt je tegemoet als je de stukken van sommige radicale RMS-ers leest. Laat deze groep alsjeblieft een zo klein mogelijke minderheid blijven in de Molukse gemeenschap. ------------------------------------------- Verraad is niet goed, forceren ook niet; we moeten de RMS-politiek op een volwassen manier bedrijven. En dat betekent op zijn minst kennis nemen van wat Indonesische ambassadeurs als Muhamad Jusuf en Fanny Habibie over ons te zeggen hebben, OOK AL ZIJN ZE ONZE POLITIEKE VIJANDEN. ------------------------------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken)