3.10.06

Semmy Waileruny aan Junus Habibie - Steun Molukse Volk aan RMS is groot.

Semmy Waileruny aan Junus Habibie - Steun Molukse Volk aan RMS is groot. (Semmy Waileruny writing to Junus Habibie: Among the Moluccan People there much Support for the RMS) ---------------------------------------------- DAGELIJKS BESTUUR PRESIDIUM FRONT VOOR DE SOEVEREINITEIT VAN MALUKU VOOR DE RMS(FKM/RMS). ---------------------------------------------- Ambon, 29-9-2006 --------------------------------------------- Aan de Hooggeachte Heer J. Habibie (Kandidaat NKRI-Ambassadeur in het Koninkrijk der Nederlanden), p/a De Heer Djauhari Oratmangun; Waarnemend Hoofd van de Missie, Indonesische Ambassade in Den Haag; Tobias Asserlaan 8; 2517 KC Den Haag. --------------------------------------------- In verband met Uw commentaar in de Nederlandse Media (EO-Netwerk, 7-9-2006) over onze strijd voor de teruggave van de Soevereiniteit van RMS door de kolonisator en onderdrukker NKRI, heb ik de eer om U het volgende te laten weten: --------------------------------------------- 1.) Wat U naar voren brengt laat zien dat U nog veel moet leren over onder anderen: --------------------------------------------- 1.) de onafhankelijkheidsproclamatie van de Republiek Indonesië(RI), 17 augustus 1945, 2.) de onafhankelijkheidsproclamatie van de Staat Oost Indonesië(NIT), 23 december 1946, 3.) de oprichting van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië(RIS), 27 december 1949, 4.) de onafhankelijkheidsproclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken(RMS) 25 april 1950, 5.) de oprichtingsverklaring van de Eenheidsstaat Republiek Indonesië(NKRI), 15 augustus 1950. -------------------------------------------- Van welke van de verschillende sociaal/politieke wetenschappen deze zaak ook benaderd wordt, er zijn duidelijke bewijzen dat de Onafhankelijkheidsverklaring van de RMS over een status van legitimiteit en zuiverheid beschikt, die die van de andere proclamaties overstijgt. --------------------------------------------- 1.) Het grondgebied van de RMS volgens de Proclamatie van 25 april 1950(de Zuid-Molukken) is precies hetzelfde als dat van de huidige Provincie Maluku van de NKRI. ---------------------------------------------- Pas na de RMS-Proclamatie, om precies te zijn 112 dagen daarna, heeft Soekarno de oprichting van de NKRI geproclameerd en daarna heeft hij het leger gestuurd om Maluku te annexeren binnen het grondgebied van de NKRI. ---------------------------------------------- De vraag is dus: is het de RMS, die separatistisch is tegenover de NKRI, of is het de NKRI, die separatistisch is tegenover de RMS? Alleen de machthebbers, de geleerden, de politie en andere instanties binnen de NKRI kunnen deze vraag niet op een eerlijke manier beantwoorden. ---------------------------------------------- 2.) DE STEUN VAN HET MOLUKSE VOLK IN DE HELE WERELD, INCLUSIEF DAT IN MALUKU, VOOR DE EIS AAN DE BRUTE, KOLONIALISTISCHE NKRI OM DE SOEVEREINITEIT VAN DE RMS TERUG TE GEVEN, IS ZEER GROOT. Als U daaraan zou twijfelen, laat U dan alstublieft door een neutraal internationaal lichaam de mening hierover van het Molukse volk vaststellen. ---------------------------------------------- 3.) Om het gezag van de NKRI te handhaven zou het beter zijn, dat de NKRI onmiddellijk ophoudt met de verschillende soorten mensenrechtenschendingen, en ook van het beroven van Maluku van zijn natuurlijke rijkdommen, waar de NKRI nu mee bezig is. ---------------------------------------------- Tot slot zeg ik U dank, er van uit gaande dat U tegenover het grote publiek altijd de waarheid zult spreken, ---------------------------------------------- Hoogachtend,Mr. Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS. ---------------------------------------------- Contact en info: Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS. ---------------------------------------------- Email: alifuru@casema.nl ; Tel. 06-23307474 ; Fax: 084-7590162 .