17.10.06

FAILED STATE onderworpen aan Wetenschappelijk Onderzoek.

FAILED STATE onderworpen aan Wetenschappelijk Onderzoek. (FAILED STATE submitted to Scientific Research) -------------------------------------------------- Groningen, 16-10-2006 -------------------------------------------------- Tot voor kort had je botweg slechts twee soorten staten in de wereld, namelijk de klassieke onafhankelijke nationale staten, en de onafhankelijk geworden ex-kolonieën (koloniale producten dus!). Aan de grenzen van deze staten werd niet getornd. Territoriale Integriteit werd hen door de VN gegarandeerd. -------------------------------------------------- Dit klassieke statensysteem komt nu steeds meer op de tocht te staan. Er vinden samenvoegingen plaats (Oost- en West Duitsland) en ook afscheidingen (onlangs nog Montenegro van Servië). Grenzen zij niet heilig meer. Het feit dat bepaalde staten kunstmatig zijn, en als zodanig niet levensvatbaar, wordt steeds meer ingezien. Zo is het nu al lang niet zeker meer of Irak als staat overeind blijft. -------------------------------------------------- In dit klimaat is de term FAILED STATE (MISLUKTE STAAT) in opkomst, en die term wordt nu ook al wetenschappelijk serieus genomen (Zie artikel hieronder). Kenmerkend voor de FAILED STATE is dat de problemen, waar de staat mee te worstelen heeft, inherent zijn aan de vorming van deze staat zelf. De staat is geen homogeen geheel, maar zit als los zand aan elkaar, en er is geen NATION-BUILDING-kruid tegen gewassen. -------------------------------------------------- Dit voorjaar dook de term FAILED STATE op in verband met Oost-Timor, waar toen een heuse kerusuhan losbarstte. De vraag was, of deze onlusten het gevolg waren van de vorming van deze jonge staat in 1999, of dat de oorzaken ergens anders lagen. Deze vraag is nog steeds het onderwerp van een voortdurende discussie. ---------------------------------------------------- In Wassenaar op 17-8-2006 hebben wij Indonesië als een FAILED STATE bestempeld, omdat Indonesië vlaghijsers gevangenzet. Vervolging(persecution) blijkt nu inderdaad één van de kenmerken te zijn van een FAILED STATE. Ook als je kijkt naar het verschil in welvaart tussen zeer vergelijkbare landen als Maleisië en Indonesië, dan is het verval van Indonesië naar een status van FAILED STATE niet meer over het hoofd te zien. ------------------------------------------------------ Dit is voor de RMS een belangrijke ontwikkeling. De vraag is welke staat gemakkelijker tot de status van FAILED STATE kan vervallen, Indonesië of Maluku. Maluku heeft de schijn tegen, maar als het Molukse volk binnen de volkerengemeenschap een eendrachtige en waardige houding weet aan te nemen, dan kan in de internationale gemeenschap snel duidelijk worden, dat niet de RMS, maar de RI een hoofdkandidaat is voor de kwalificatie FAILED STATE. --------------------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku. ------------------------------------------------------ Internationale Conferentie onderzoekt "De Idee van de Mislukte Staat". Westfield State College, Massachusetts-USA; 12-10-2006 ----------------------------------------------------- Westfield: De term FAILED STATE (MISLUKTE STAAT) wordt steeds vaker gebruikt, in diverse contexten, maar de meningen over wat de term "failed state" inhoudt variëren enorm. Een aantal wetenschappers hebben nu aan het Westfield State College een bijeenkomst belegd om naar een gemeenschappelijke definitie te zoeken. --------------------------------------------------- Robert Rotberg, een specialist op het gebied van conflictoplossing aan de Kennedy Bestuursschool van de Harvard Universiteit houdt op het Westfield State College in Westfield, Mass. op 13 oktober, om 7 uur 's avonds, een toespraak over "Mislukte Staten, Terrorisme en Opties voor het Buitenlandse Beleid van de USA". Zijn rede houdt hij op een Internationale Conferentie over "DE IDEE VAN EEN MISLUKTE STAAT; INTERDISCIPLINAIRE THEORIEËN EN TOEPASSINGEN". Verschillende geleerden zullen over dit onderwerp hun licht doen schijnen op deze driedaagse conferentie, van 12 tot 14 oktober. ----------------------------------------------------- Rotberg, die tevens President is van de Wereld Vredes Stichting, is één van 's werelds meest prominente experts op het gebied staatsmislukkingen. Hij zal in zijn rede uitleg geven over de betekenis van de beschrijving van een staat als "mislukte staat", en hij zal hierbij verbanden leggen met de oorzaken van internationaal terrorisme, en hij zal aangeven hoe met deze problemen omgegaan kan worden. ------------------------------------------------------ Hij is de schrijver en uitgever van verschillende boeken en artikelen op het gebied van de Amerikaanse politiek, over failed states, Afrika, Azië en de Caraïben. Zijn meest recente boek is "Israeli en Palestijnse Verhalen: De Historische Dubbele Spiraal". ------------------------------------------------------- Liam Harte van de Filosofie Faculteit van Westfield State College zei dat deze conferentie is voortgekomen uit gesprekken met collega's van andere instellingen, in het bijzonder van zijn collega Mark Evans van de Universiteit van Wales in Swansea, die ook één van de sprekers is. -------------------------------------------------------- Harte zei dat een hoofddoel van de conferentie is om onderzoek te doen naar definities van de term FAILED STATE. "Deze uitdrukking wordt veelvuldig gebruikt, maar binnen de groep van academici verstaat de één er wat anders onder dan de ander", zei hij. "En als je ziet hoe deze term gebruikt wordt door politici en door de burgers, dan wordt het allemaal nog vager". -------------------------------------------------------- HET IS EEN ENORME UITDAGING VOOR DE WERELDGEMEENSCHAP OM GOED OM TE GAAN MET DE ZOGENAAMDE "MISLUKTE STATEN", zei Harte. ZE WORDEN GECONFRONTEERD MET VELE INTERNE EN INTERNATIONALE PROBLEMEN, ZOALS BARBARISME, LANGDURIGE OORLOGSSITUATIES, INTERNATIONAAL TERRORISME, VERVOLGING, GEORGANISEERDE MISDAAD, VERSPREIDING VAN ZIEKTES, VERARMING VAN DE LOCALE BEVOLKING EN ILLEGALE IMMIGRATIE, OM MAAR EEN PAAR VAN DE MEEST VOOR DE HAND LIGGENDE PROBLEMEN TE NOEMEN. DEZE PROBLEMEN WEGEN ZWAAR, EN ZE WORDEN VEROORZAAKT EN VERGERGERD DOOR HET FEIT DAT DE STAAT ALS STAAT MISLUKT IS. OM DE PROBLEMEN OP TE LOSSEN MOETEN WE ER DUS VOOR ZORGEN DAT WE HET VERSCHIJNSEL 'MISLUKTE STAAT' GOED BEGRIJPEN". ----------------------------------------------- Andere sprekers die voor de conferentie op het programma staan zijn: Denise Baer (Washinton College), Venelin Ganev (Miami Universiteit of Ohio), Adrian Hehir (Universiteit van Sheffield, Verenigd Koninkrijk , Cristof Kurz (Tufts Universiteit), Vanessa Ruget (Wheaton College), Marcel Tomasek (Masaryk Universiteit, Tsjechische Republiek), Mark Schuller (Universiteit van Californië, Santa Barbara), Christoph Stefes (Universiteit van Colorado , Denver), Jason Strakes (Claremont Graduate Universiteit), Tom Wood (Trinity College, Hartford), Enayatollah Yazdani (Universiteit of Isfahan, Iran ); en ook de onafhankelijke wetenschappers William Barnes en Saby Ghoshray. ------------------------------------------------ De werkgroepen worden voorgezeten door leden van de Faculteiten van Politieke Wetenschappen en Filosofie van Westfield State College.